Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію

Повідомлення про небезпечну продукцію від бізнесу


Відповідно до статті 10 Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» щодо повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції

1. У разі якщо продукція не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, її виробник або розповсюджувач має надати в установленому Кабінетом Міністрів України порядку органу державного ринкового нагляду повідомлення про таку продукцію.

2. Якщо продукція, зазначена в частині першій цієї статті, становить серйозний ризик, у такому повідомленні також зазначаються:

1) відомості, які дають змогу ідентифікувати відповідну продукцію або партію продукції, в тому числі найменування продукції, номер партії або серійні номери (за наявності);

2) повний опис серйозного ризику, що становить відповідна продукція;

3) інша інформація, необхідна для відстеження походження відповідної продукції та її обігу;

4) опис заходів, вжитих з метою запобігання ризикам, які становить така продукція для споживачів (користувачів);

5) інша інформація щодо продукції, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції.

3. Форма повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, та порядок подання його органам державного ринкового нагляду затверджуються Кабінетом Міністрів України. У цьому порядку визначаються, зокрема, випадки, коли таке повідомлення не надається.

Список файлів