Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію

Шпаргалка інспектора


Закони

Назва документу

Предмет регулювання

Про загальну безпечність нехарчової продукції

Встановлює правові та організаційні засади введення в обіг в Україні нехарчової продукції і забезпечення її безпечності.

Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції

Встановлює правові та організаційні засади здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції.

Про стандартизацію

Встановлює правові та організаційні засади стандартизації в Україні і спрямований на забезпечення формування та реалізації державної політики у відповідній сфері.

Про технічні регламенти та оцінку відповідності

Визначає правові та організаційні засади розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки відповідності, а також здійснення добровільної оцінки відповідності.

Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції

Регулює відносини щодо відповідальності за шкоду, завдану потерпілому внаслідок дефекту в продукції, яка введена в обіг в Україні

Цивільний кодекс України, Глава 82, § 3.

§ 3. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)

Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції

Встановлює правові та організаційні засади вилучення з обігу, переробки, утилізації, знищення або подальшого використання неякісної та небезпечної продукції з метою недопущення негативного впливу такої продукції на життя, здоров'я людини, майно і довкілля.

Кодекс України про адміністративні правопорушення, глава 15, ст. 18837

Стаття 18837. Невиконання законних вимог посадових осіб органів ринкового нагляду та їх територіальних органів

Порядок надання органами державного ринкового нагляду безоплатної консультаційної підтримки субєктам господарювання з питань здійснення державного ринкового нагляду

Цей Порядок визначає основні вимоги щодо організіції і надання органами державного ринкового нагляду консультаційної підтримки суб’єктам господарювання з питань здійснення державного ринкового нагляду 
Порядок відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції
Цей Порядок визначає механізм здійснення органами державного ринкового нагляду (контролю) відбору зразків продукції у суб’єктів господарювання для проведення експертизи (випробування)