Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію

Інші документи

Документи щодо будівельних виробів

Назва документу

Предмет регулювання

Перелік національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд

Затверджені національні стандарти під певні технічні регламенти

Правила підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування

Встановлюють загальні вимоги до проведення перевірки на відповідність вимогам безпеки для життя і здоров'я людини, майна та навколишнього природного середовища і підтвердження придатності для застосування в будівництві нових матеріалів, виробів та конструкцій, зокрема іноземного походження, у разі їх невідповідності нормативним документам, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно правовими актами.

Про затвердження зразка технічного свідоцтва придатності нових будівельних виробів для застосування

Цим технічним свідоцтвом підтверджується придатність нових будівельних виробів зазначеного найменування для застосування в будівництві за умови дотримання вимог, встановлених Правилами підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2006 року № 240.