Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію

Накази Мінекономіки

Накази Мінекономіки

Назва документу

Предмет регулювання

Про утворення Координаційної ради з питань державного ринкового нагляду

Координаційна рада з питань державного ринкового нагляду є консультативно-дорадчим органом Мінекономрозвитку, що утворюється з метою забезпечення взаємодії між центральними органами виконавчої влади для підготовки узгоджених пропозицій з удосконалення державного ринкового нагляду.

Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

Встановлює порядок оформлення матеріалів та розгляду справ про адміністративні правопорушення посадовими особами Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів та її територіальних органів (далі - органи з питань захисту прав споживачів), пов'язані з порушенням законодавства про захист прав споживачів, попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення та державний ринковий нагляд в межах сфери своєї відповідальності

Про затвердження типових форм документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції

Затверджені типові форми документів у сфері державного ринкового нагляду і державного контролю продукції, що додаються:

направлення на проведення перевірки (форма № 1);

акт перевірки характеристик продукції (форма № 2);

акт перевірки додержання вимог щодо представлення продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам (форма № 3);

акт перевірки стану виконання суб’єктом господарювання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів (форма № 4);

припис про негайне усунення порушень вимог щодо представлення за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам (форма № 5);

рішення про негайне припинення представлення продукції за місцем проведення відповідного ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам (форма № 6);

рішення про відбір зразків продукції (форма № 7);

рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів (форма № 8);

рішення про внесення змін до рішення (форма № 9);

рішення про скасування рішення (форма № 10);

рішення про знищення продукції або приведення її в інший спосіб до стану, що виключає її використання (форма № 11);

рішення про призупинення митного оформлення продукції за результатами державного контролю продукції (форма № 12);

протокол про виявлене(і) порушення вимог Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» та Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» (форма № 13);

постанова про накладення штрафу (форма № 14).