Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію

Постанови Кабінету Міністрів України

Постанови Кабінету Міністрів України

Назва документу

Предмет регулювання

ПЕРЕЛІК видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд

Визначається перелік видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, вид продукції, щодо якого здійснюється державний ринковий нагляд (сфера відповідальності органу державного ринкового нагляду), найменування нормативно-правового акта, дія якого поширюється на відповідний вид продукції, найменування відповідного органу державного ринкового нагляду

ПОРЯДОК функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, та подання повідомлень для внесення до неї

Визначає механізм функціонування системи оперативного взаємного сповіщення між органами виконавчої влади про продукцію, що становить серйозний ризик, та подання повідомлень для внесення до зазначеної системи з метою запобігання потраплянню небезпечної продукції до споживачів (користувачів).

ПОРЯДОК функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень

Визначає механізм функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень з метою автоматизації обміну інформацією між органами державного ринкового нагляду, митними органами та Мінекономіки.

ПОРЯДОК подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду

Визначає механізм подання суб’єктами господарювання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду та випадки, коли таке повідомлення не подається.

ПОРЯДОК ведення обліку звернень споживачів (користувачів) та здійснення моніторингу нещасних випадків та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання (користування) нехарчової продукції

Визначає механізм ведення обліку звернень споживачів (користувачів) про захист їх права на безпечність нехарчової продукції, здійснення моніторингу таких звернень, причин і кількості нещасних випадків та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей внаслідок споживання (користування) нехарчової продукції.

ПОРЯДОК розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання

Визначає механізм розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання.

СТУПЕНІ ризику видів нехарчової продукції та критерії, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику

Ступені ризику видів нехарчової продукції та критерії, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику, застосовуються під час розроблення секторальних планів державного ринкового нагляду та проектів рішень про внесення змін до таких планів

МЕТОДИКА вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів

Визначаються критерії оцінки ризику, умови та обставини, за яких органи державного ринкового нагляду в межах сфери їх відповідальності обирають відповідні обмежувальні (корегувальні) заходи, яких необхідно вжити.

ПОРЯДОК здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів 

Визначає процедуру здійснення контролю стану виконання суб'єктами господарювання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів.

ПОРЯДОК здійснення державного контролю нехарчової продукції

Визначає процедуру здійснення митними органами державного контролю нехарчової продукції (товарів) з метою забезпечення відповідності нехарчової продукції (товарів), що ввозиться на митну територію України, встановленим технічними регламентами вимогам та недопущення ввезення на митну територію України продукції, яка становить серйозний ризик суспільним інтересам.

ПОРЯДОК відшкодування суб'єктом господарювання вартості відібраних зразків нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування)

Цей Порядок визначає механізм відшкодування суб'єктом господарювання вартості відібраних у нього зразків нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування) у разі, коли за результатами експертизи встановлено, що продукція є небезпечною, становить ризик та/або не відповідає вимогам, встановленим технічними регламентами.

ПОРЯДОК реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду

Цей Порядок визначає процедуру реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду

Форма, опис знака відповідності технічним регламентам, правила та умови його нанесення
Визначаються вимоги до форми, опису знака відповідності технічним регламентам, а також  регламентуються правила та умови його нанесення