Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію

Вимоги до нехарчової продукції

Вимоги до безпечності нехарчової продукції

Підприємцем може стати кожен українець, незалежно від освіти та досвіду. Але мало хто з початкових підприємців знає про обов'язки виробників, розповсюджувачів та звичайних продавців нехарчової продукції щодо забезпечення її безпечності. А це дуже важливо, адже розповсюджуючи продукцію, що не відповідає встановленим вимогам, можна не лише зашкодити здоров'ю споживачів, але й отримати штраф від органів ринкового нагляду.

Розберемо, які ж вимоги до нехарчової продукції встановляє законодавство та як їх виконати.

 Якими нормативно-правовими актами встановлені вимоги?

Вимоги безпечності до нехарчової продукції встановлюються Законом України "Про загальну безпечність нехарчової продукції", технічними регламентами та деякими іншими документами. Повний перелік таких документів можна знайти за посиланням.

Відповідно до статті 11 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" (далі – Закон про безпечність) продукція, що вводиться в обіг, надається на ринку або вводиться в експлуатацію повинна відповідати вимогам усіх чинних технічних регламентів, які застосовуються до такої продукції.

Якщо ж стосовно нехарчової продукції не встановлено вимоги технічними регламентами, виробник або імпортер зобов'язані забезпечити відповідність такої продукції загальним вимогам безпечності, які наведені у Законі про безпечність.

 Вимоги, встановлені технічними регламентами

Технічними регламентами встановлюються специфічні вимоги безпеки до конкретного виду нехарчової продукції. Повний перелік технічних регламентів постійно оновлюється, тому підприємці повинні регулярно відслідковувати, чи не змінилися вимоги до продукції, яку вони виробляють чи розповсюджують.

Технічні регламенти можуть встановлювати вимоги до проектування, виготовлення, оцінки відповідності, розповсюдження продукції, а також регулювати інші етапи життєвого циклу продукції, що впливають на її безпечність.

 Вимоги, встановлені Законом України "Про загальну безпечність нехарчової продукції"

Згідно статті 5 Закону про безпечність, продукція вважається безпечною, якщо вона відповідає вимогам щодо забезпечення безпечності продукції, встановленим законодавством.

У разі відсутності вимог щодо забезпечення безпечності продукції, відповідна продукція вважається безпечною, якщо орган державного ринкового нагляду не доведе, що така продукція є небезпечною. Доказом безпечності продукції є її відповідність національним стандартам, що гармонізовані з відповідними європейськими стандартами.

Також статті 8 та 9 Закону про безпечність встановлюють конкретні вимоги до виробників та розповсюджувачів щодо забезпечення безпечності продукції. Наприклад, виробники зобов'язані зазначати на продукції або її упаковці найменування та місцезнаходження виробника, назву, тип або номер моделі, номер партії або серійний номер, назви складових частин тощо у випадках та в порядку, визначених законодавством.

 Яким чином дотриматись вимог до безпечності продукції?

Для того, щоб виконати всі вимоги законодавства України про державний ринковий нагляд і контроль продукції та забезпечити безпечність продукції рекомендуємо ознайомитися з алгоритмом дій підприємців при введені в обіг нехарчової продукції.

Нагадуємо, що за введення в обіг та надання на ринку продукції, що не відповідає встановленим вимогам, суб'єкти господарювання несуть адміністративну та кримінальну відповідальність.