Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію

Інформація для роботодавців

До уваги роботодавців щодо надання працівникам безпечних виробничих засобів

Згідно законодавства України про державний ринковий нагляд продукції користувачі нехарчової продукції не відповідають за її безпечність. Але в певних випадках роботодавці все ж повинні розумітися у цій сфері, щоб виконати вимоги законодавства про охорону праці.

Нагадуємо, що нормативно-правові акти з охорони праці вимагають, щоб працівники працювали лише з обладнанням, що відповідає вимогам технічних регламентів. Також відповідати технічним регламентам повинні засоби індивідуального захисту працівників. За порушення цих вимог роботодавці несуть відповідальність. Розберемо ці питання більш детально.

Вимоги до безпечності виробничого обладнання

Наказом Міністерства соціальної політики України від 28.12.2017 № 2072 затверджені Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками (далі – Вимоги).


Згідно пп. 1 п. 4 розділу ІІ Вимог виробниче обладнання, що надається працівнику та використовується ним, має бути технічно справним і відповідати вимогам відповідних технічних регламентів, якщо виробниче обладнання виготовлене після дати набрання чинності такими технічними регламентами.

Згідно пп. 2 п. 4 розділу ІІ Вимог, якщо виробниче обладнання виготовлене до дати набрання чинності відповідними технічними регламентами, дія яких поширюється на таке виробниче обладнання, або технічні регламенти щодо відповідного виробничого обладнання відсутнє, то таке виробниче обладнання повинно відповідати мінімальним вимогам безпеки, наведеним у розділі ІІІ Вимог, а також нормативно-правовим актам з охорони та гігієни праці.

Також звертаємо увагу, що мінімальні вимоги безпеки, викладені в розділі ІІІ  Вимог, не застосовуються до виробничого обладнання, яке супроводжується декларацією про відповідність, складеною згідно з вимогами відповідного технічного регламенту, вимоги якого поширюються на відповідне виробниче обладнання, та має маркування знаком відповідності технічним регламентам.

Ці Вимоги не обмежують право роботодавця встановлювати більш жорсткі вимоги щодо безпеки і захисту здоров’я та життя своїх працівників під час використання ними виробничого обладнання, якщо це не суперечить законодавству.

Роботодавець повинен вживати необхідних заходів, щоб виробниче обладнання, не становило загрози життю або здоров’ю працівників. Якщо неможливо повністю забезпечити використання виробничого обладнання працівниками без ризику для їхньої безпеки, здоров’я та життя, роботодавець повинен вжити усіх заходів для мінімізації цих ризиків.

Вимоги до безпечності засобів індивідуального захисту

З метою формування і реалізації державної політики у сфері промислової безпеки та охорони праці Наказом Міністерства соціальної політики України від 29.11.2018 №1804 затверджені «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» (далі – Вимоги).

У даному нормативному акті встановлено вимоги до засобів індивідуального захисту, якими згідно Закону України «Про охорону праці» роботодавець зобов’язаний забезпечити працівників під час трудового процесу.

Акцентуємо увагу, що відповідно до п. 2 розділу II Вимог, засоби індивідуального захисту мають відповідати вимогам «Технічного регламенту засобів індивідуальногозахисту», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 771 (далі – Технічний регламент), щодо безпеки та стандартам стосовно конструкції і виготовлення.

Відповідно до п. 1 розділу III Вимог придбання роботодавцями засобів індивідуального захисту слід здійснювати виключно у суб’єктів господарювання, які виробляють та/або реалізують продукцію відповідно до чинного законодавства, за умови, що засоби індивідуального захисту, які закуповуються, відповідають суттєвим вимогам безпеки та охорони здоров’я, мають позитивний висновок органів з оцінки відповідності, сертифікат відповідності чи декларацію відповідності та задовольняють вимоги Технічного регламенту.

Декларацією про відповідність заявляється те, що виконання вимог безпеки, які застосовуються до продукції та визначені у технічному регламенті, було доведено.

 Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці

 Стаття 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) визначає, що порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, тягне за собою накладення штрафу на працівників від чотирьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68-170 грн.) і на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та громадян-суб'єктів підприємницької діяльності –  від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 – 680 грн.).

Однак, варто звернути увагу на те, що згідно статті 9 КУпАП адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені Кодексом, настає, якщо ці порушення своїм характером не тягнуть за собою кримінальної відповідальності.

Якщо ж порушення, визначених законом, умов охорони праці заподіяло шкоду здоров’ю когось із працівників, то згідно статті 271 Кримінального кодексу України це порушення карається штрафом карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000-51000 грн) або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк. Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.