Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію

Реєстр технічних регламентів

Інформаційний портал ДП "Укрметртестстандарт"

Технічний регламент - закон України  або  нормативно-правовий акт,  прийнятий  Кабінетом  Міністрів  України,  у якому визначено характеристики продукції або пов'язані з нею  процеси  чи  способи виробництва,  а  також  вимоги  до  послуг,  включаючи  відповідні положення,  дотримання яких є обов'язковим. Він може також містити вимоги   до   термінології,  позначок,  пакування,  маркування  чи етикетування,  які застосовуються до певної продукції,  процесу чи способу виробництва.


Реєстр   технічних регламентів

001.Закон України Про загальну безпечність нехарчової продукції

002. Закон України Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів

003.Технічний регламент з підтвердження відповідності паковання (пакувальних матеріалів) та відходів паковання 

004.Технічний регламент будівельних виробів (продукції) 

005.Технічний регламент щодо пакувальних комплектів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів

006.Технічний регламент морського обладнання 

007.Технічний регламент закритих джерел іонізуючого випромінювання 

008.Технічний регламент мийних засобів 

009.Технічний регламент водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі 

010.Технічний регламент засобів індивідуального захисту  

011.Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових холодильних приладів

012.Технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі  

013. Технічний регламент рухомого обладнання, що працює під тиском

014.Технічний регламент назв текстильних волокон і відповідного етикетування та маркування вмісту складників сировинного складу текстильних виробів 

015. Технічний регламент канатних доріг

016.Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров”я працівників 

017.Технічний регламент обладнання, що працює під тиском 

018. Технічний регламент маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу споживачу

019.Технічний регламент піротехнічних виробів

020.Технічний регламент прогулянкових суден 

021.Технічний регламент затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів 

022.Технічний регламент щодо складових частин і характеристик колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів 

023. Порядок затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання та Порядку веденняреєстру сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання і виданихвиробниками сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання 

024.Технічний регламент безпеки машин 

025.Технічний регламент безпеки інфраструктури залізничного транспорту 

026.Технічний регламент безпечності іграшок 

027.Технічний регламент щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив 

028.Технічний регламент енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів 

029.Технічний регламент енергетичного маркування побутових електричних холодильників 

030.Технічний регламен тенергетичного маркування побутових пральних машин 

031.Технічний регламент щодо медичних виробів 

032.Технічний регламент щодо медичних виробів для лабораторної діагностики in vitro 

033.Технічний регламент щодо активних медичних виробів, які імплантують  

034.Технічний регламент енергетичного маркування електричних ламп та світильників 

035. Технічний регламент енергетичного маркування побутових посудомийних машин 

036. Технічний регламент щодо пляшок, які використовуються як мірні ємності 

037.Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання 

038. Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання 

039. Технічний регламент щодо деяких товарів, які фасують за масою та об`ємом у готову упаковку 

040.Технічний регламент щодо неавтоматичних зважувальних приладів 

041. Технічний регламент безпеки рухомого складу залізничного транспорту 

042. Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки 

043.Технічний регламент засобів вимірювальної техніки 

044. Вимоги до продуктів з какао та шоколаду 

045.Технічний регламент простих посудин високого тиску 

046.Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційновибухонебезпечних середовищах 

047. Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні 

048. Технічний регламент радіообладнання 

049. Технічний регламент енергетичного маркування телевізорів 

050. Технічний регламент енергетичного маркування кондиціонерів повітря 

051. Технічний регламент енергетичного маркування побутових барабанних сушильних машин 

052.Технічний регламент ліфтів і компонентів безпеки ліфтів 

053. Метрологічні вимоги до фасованих товарів 

054. Вимоги до видів цукрів, призначених для споживання людиною - Набрання чинності, відбулося 01.09.2022 р.; вводиться в дію через 3 місяці після припинення або скасування воєнного стану      

055. Технічний регламент енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок 

056. Правила виробництва коньяків України 

057. Технічний регламент вибухових матеріалів промислового призначення  

058. Технічний регламент щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчихпродуктів 

059. Технічний регламент щодо обмеження викидів летких органічних сполук у наслідок використання органічних розчинників у лакофарбових матеріалах для будівель та ремонту колісних транспортних засобів 

060. Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для споживання електроенергії зовнішніми джерелами живлення в режимі без навантаження та їх середнього коефіцієнта корисної дії вактивному режимі 

061. Технічний регламент щодо вимог до екодизайну вентиляторів з двигуном з номінальною електричноюпотужністю від 125 Вт до 500 кВт

062. Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для малих, середніх та великих силових трансформаторів 

063. Технічний регламент щодо вимог до екодизайну безсальникових автономних циркуляційних насосів табезсальникових циркуляційних насосів, інтегрованих у пристрої 

064. Технічний регламент щодо вимог до екодизайну водяних насосів 

065. Технічний регламент щодо вимог до екодизайну пилососів 

066. Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для простих приймачів цифрового телебачення 

067. Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для ламп спрямованого випромінення, світлодіодних ламп і пов'язаного з ними обладнання 

068. Розділ 2 Інструкції про здійснення державного експертно-пробірного контролю за якістю ювелірних тапобутових виробів з дорогоцінних металів

069. Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових барабанних сушильних машин

070. Технічний регламент енергетичного маркування водонагрівачів, баків-акумуляторів та комплектів зводонагрівача і сонячного обладнання 

071. Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для кондиціонерів повітря та вентиляторів, призначенихдля особистого комфорту 

072. Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для споживання електроенергії електричним і електронним побутовим та офісним обладнанням у режимі "очікування","вимкнено" та мережевому режимі "очікування" 

073. Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для комп'ютерів та комп'ютерних серверів 

074. Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових пральних машин 

075. Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових ламп неспрямованого випромінення 

076.Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових посудомийних машин 

077.Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для телевізорів  

078.Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для водонагріачів та баків-акумуляторів

079.Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для люмінесцентних ламп без інтегрованого баласту,газорозрядних ламп високої інтенсивності, а також баластів та світильників,призначених для роботи з такими лампами 

080.Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для побутових духових шаф, варильних поверхонь та кухоннихвитяжок 

081. Вимоги до меду

082. Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів

083. Технічний регламент шумового випромінювання у навколишнє середовище від обладнання, щовикористовується ззовні приміщень 

084. Технічний регламент щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту,комунально-побутового споживання та промислових цілей Набрання чинності відбудеться з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні

085.Технічний регламент засобів криптографічного захисту інформації

086. Технічний регламент енергетичного маркування твердопаливних котлів, комплектів з твердопаливногокотла, додаткових нагрівачів, регуляторів температури і сонячних установок 

087. Технічний регламент енергетичного маркування професійних холодильних шаф для зберігання 

088. Технічний регламент  енергетичного маркування місцевих обігрівачів

089. Технічний регламент енергетичного маркування обігрівачів приміщень, комбінованих обігрівачів,комплектів з обігрівача приміщень, регулятора температури і сонячної установкита комплектів з комбінованого обігрівача, регулятора температури і сонячної установки 

090. Технічний регламент на косметичну продукцію  Набрання чинності відбудеться 03.08.2024 р.

091. Технічний регламентенергетичного маркування вентиляційних установок для житлових приміщень  

092. Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для електродвигунів

093. Технічний регламент обмеження використання свинцю у лакофарбових матеріалах і сировинних компонентах

094. Технічний регламент щодо вимог до авіаційного бензину та палив для реактивних двигунів Набрання чинності відбудеться з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні

095. Технічний регламен  щодо вимог до екодизайну для місцевих обігрівачів  Набрання чинності відбудеться 16.05.2024 р.

096. Технічний регламент щодо вимог до екодизайну твердопаливних котлів  Набрання чинності відбудеться 30.12.2026 р.

097. Технічний регламент  щодо вимог до екодизайну для професійних холодильних шаф для зберігання, камер інтенсивного охолодження та шокового замороження, конденсаторних агрегатів і холодильних установок 

098.Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для вентеляційних установок 

099. Технічний регламент прогулянкових суден і водних мотоциклів 

100. Закон України Про надання будівельної продукції на ринку

101. Закон України Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України

102. Порядок виготовлення, контролю якості та обігу біоімплантатів 

103. Порядок виготовлення, контролю якості та обігу ксеноімплантатів 

104.  Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для місцевих обігрівачів на твердому паливі Набрання чинності відбудеться 11.11.2025 р.

105. Технічний регламент енергетичного маркування енергоспоживчої продукції

106. Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для повітронагрівачів, охолоджувачів, високотемпературних промислових охолоджувачів та вентиляторних доводжувачів Набрання чинності відбудеться через шість місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні

107. Технічний регламент аєрозольних розпилювачів Набрання чинності відбудеться 25.11.2023 р.

108. Технічний регламент кришталевого скла Набрання чинності відбудеться 17.03.2024 р.

 

Постанова КМУ№95 від 13.01.2016 Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правилвикористання модулів оцінки відповідності

Постанова КМУ№797 від 03.10.2018 р. Про затвердження модулів оцінки відповідності у сфері залізничного транспорту

 

ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ:

Регламент (ЄС) N 1334/2008 Європейського Парламенту та Ради "Про ароматизатори та деякі харчові інгредієнти із ароматизованими властивостями, що застосовується в та напродуктах харчування, та що вносить зміни до Регламенту Ради (ЄЕС) N1601/91, Регламентів (ЄС) N 2232/96 і (ЄС) N 110/2008 та Директиви2000/13/ЄС"