Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію

Вимоги до іграшок

 

Чим регулюється дана сфера?

Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок" (далі - Технічний регламент);

Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

Законом України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової  продукції";

Законом України "Про загальну безпечність нехарчової продукції";

Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду".

Якими є загальні вимоги до безпечності іграшок?

1. Виробники перед введенням іграшок в обіг зобов’язані забезпечити їх відповідність вимогам щодо безпечності, установленим у Технічному регламенті.

2. Імпортери повинні вводити в обіг на ринку України лише іграшки, які  відповідають вимогам, установленим Технічним регламентом, та санітарним нормам.

3. Іграшки можуть бути введені в обіг тільки в разі їх відповідності вимогам щодо безпечності, установленим Технічним регламентом, а також санітарним нормам.

4. Іграшки (хімічні речовини, які в них містяться) не повинні становити загрозу безпеці та здоров’ю користувачів або інших осіб під час їх використання за  призначенням за умови передбачуваної поведінки користувачів.

5. На етикетках (ярликах), прикріплених до іграшок згідно п. 37 Технічного регламенту, або на пакуванні та в інструкціях, що додаються до іграшки, повинно міститися попередження про можливу небезпеку і ризики заподіяння шкоди, пов’язані з використанням таких іграшок, та способи запобігання їх виникненню.

6. Іграшки, що введені в обіг, повинні відповідати вимогам щодо безпечності  протягом передбаченого строку їх використання.

Якими є вимоги до виробника/імпортера/розповсюджувача іграшок, що може перевірити інспектор?

Виробники мають здійснювати процедури, необхідні для забезпечення відповідності серійного виробництва вимогам Технічного регламенту, та враховувати зміни в проекті чи характеристиках іграшки та зміни в національних стандартах.

Виробники повинні з метою захисту здоров’я та безпеки користувачів проводити випробування зразків іграшок, що введені в обіг, розглядати звернення споживачів та вести облік таких звернень, а також іграшок, що не відповідають установленим вимогам, та фактів їх відкликання.

Імпортери вводять в обіг лише ті іграшки, які відповідають вимогам Технічного регламенту. Перед введенням іграшки в обіг імпортери пересвідчуються у тому, що виробником застосовано відповідну процедуру оцінки відповідності, складено технічну документацію, на іграшку нанесено знак відповідності технічним регламентам, іграшка  супроводжується необхідними документами. 

Розповсюджувачі повинні створити належні умови для зберігання і транспортування  іграшки відповідно до вимог щодо безпечності, установлених у Технічному регламенті. 

Іграшки повинні розповсюджуватися на ринку з нанесеним в установленому порядку національним знаком відповідності.

Перед реалізацією іграшки на ринку розповсюджувачі перевіряють:

  • наявність на іграшці знака відповідності технічним регламентам;
  • необхідних документів;
  • інструкцій з експлуатації та інформації щодо безпечності, що складені згідно з вимогами закону про порядок застосування мов; - виконання виробником та імпортером вимог, визначених Технічним  регламентом. 

Як здійснюються перевірки?

Ринковий нагляд здійснюється відповідно до секторальних планів ринкового нагляду, які щорічно затверджуються органами ринкового нагляду відповідно до сфер їх відповідальності. 

Перевірки характеристик продукції проводяться на підставі наказів органів ринкового нагляду та посвідчень (направлень). 

Плановий чи позаплановий захід щодо суб’єкта господарювання - юридичної особи має здійснюватися у присутності керівника або особи, уповноваженої керівником. Плановий чи позаплановий захід щодо фізичної особи - підприємця має здійснюватися за його присутності або за присутності уповноваженої ним особи. 

Суб'єкти господарювання під час здійснення ринкового нагляду та контролю продукції  мають право:

1) вимагати від посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд і контроль продукції, додержання вимог законодавства;

2) перевіряти наявність у посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд та контроль продукції, наявність службових посвідчень;

3) одержувати від посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд, копії посвідчень (направлень) на проведення перевірок та не допускати їх до проведення перевірок, якщо вони не надали копії таких документів;

4) бути присутніми під час здійснення всіх заходів ринкового нагляду;

5) одержувати в установленому порядку від органів ринкового нагляду і органів доходів і зборів необхідну, доступну та достовірну інформацію про результати ринкового нагляду і контролю продукції;

6) вимагати від посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд та контроль продукції, забезпечення конфіденційності будь-якої інформації, одержаної під час здійснення ринкового нагляду та контролю продукції, крім випадків, визначених законами України;

7) оскаржувати в установленому законом порядку будь-які рішення, приписи, дії та бездіяльність органів ринкового нагляду, органів доходів і зборів та їх посадових осіб;

8) звертатися за захистом своїх прав та інтересів до суду;

9) вживати за власною ініціативою заходів щодо запобігання та уникнення ризиків, які становить продукція, що надається ними на ринку.

Посадові особи, які здійснюють ринковий нагляд і контроль продукції, зобов'язані:

1) додержуватися вимог Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»;

2) об'єктивно та неупереджено здійснювати ринковий нагляд і контроль;

3) дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами господарювання та декларантами;

4) не перешкоджати під час вжиття заходів ринкового нагляду і контролю продукції  здійсненню господарської діяльності;

5) забезпечувати відповідно до вимог законодавства про конфіденційність інформації, одержаної під час здійснення ринкового нагляду і контролю продукції;

6) пред'являти службові посвідчення, а посадові особи, які здійснюють ринковий  нагляд, - також посвідчення (направлення) на проведення перевірки;

7) ознайомлювати керівників суб'єктів господарювання з результатами перевірок. 

Суб'єкти господарювання зобов'язані надавати на вимогу органів ринкового нагляду документацію, що дає змогу ідентифікувати:

1) будь-який суб'єкт господарювання, який поставив їм відповідну продукцію;

2) будь-який суб'єкт господарювання, якому вони поставили відповідну продукцію. 

Суб'єкти господарювання зобов'язані зберігати документацію, визначену законодавством, протягом строку, встановленого відповідним технічним регламентом,  а якщо такий строк технічним регламентом не встановлено:

1) виробник - протягом 10 років з дня введення ним відповідної продукції в обіг;

2) уповноважений представник, імпортер або розповсюджувач - протягом 10 років  з дня одержання ним відповідної продукції.

Як правильно надати інформацію про місця розповсюдження небезпечної продукції?

Якщо виробникам або розповсюджувачам продукції стало відомо, що продукція, яку вони ввели в обіг/розповсюдили, становить ризики для споживачів (користувачів), несумісні із вимогою щодо безпечності продукції, вони зобов’язані протягом 2 робочих  днів повідомити про це відповідний орган державного ринкового нагляду, в тому числі про вжиті заходи із забезпечення безпечності такої продукції, за формою. До повідомлення надаються фотографії товару. Якщо особа виявила продукцію, яка становить ризик, вона може:

  • подати звернення до органу ринкового нагляду;  
  • подати електронне звернення через сайт органу ринкового нагляду; 
  • подати звернення через гарячу лінію або інші контакти органу ринкового нагляду. 

Чому необхідно повідомити про небезпеку?

1. Щоб не допустити загрози здоров’ю людини та інших ризиків.

2. Щоб запобігти відповідальності за введення в обіг небезпечної нехарчової продукції.