Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію
Сайт працює в тестовому режимі.

Іграшки

Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2016/2
Вид продукції Toys
Найменування продукту Whistle in the form of a snake Unknown
Опис продукції та упаковки Whistle in the form of a snake contained in a transparent plastic bag, bearing on the attached label the word: TOYS.
Країна походження China
Тип та характер ризику Choking The whistle can easily detach. A child could put it in the mouth and choke on it. The product does not comply with the requirements of the Toy Safety Directive and the relevant European standard EN 71-1.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2016/2
Вид продукції Іграшки
Найменування продукту Свисток у вигляді змії Невідомий
Опис продукції та упаковки Свисток у вигляді змії, що міститься у прозорому поліетиленовому пакеті, на прикріпленому ярлику слово: ІГРАШКИ.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Задихаючись Свисток можна легко від’єднати. Дитина могла покласти його в рот і задушити. Продукт не відповідає вимогам Директиви про безпеку іграшок та відповідного європейського стандарту EN 71-1.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2016/2
Вид продукції Toys
Найменування продукту Toy telephone Study Telephone
Опис продукції та упаковки Battery-operated toy telephone with vocal features (Spanish/ English), coloured keys and an earpiece, supplied in cardboard box.
Країна походження China
Тип та характер ризику Choking Two small green pieces on the cord connecting the telephone with the earpeace may easily detach. A small child may put these small parts in the mouth and choke on them. The product does not comply with the requirements of the Toy Safety Directive and the relevant European standard EN 71-1.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2016/2
Вид продукції Іграшки
Найменування продукту Іграшковий телефон Навчальний телефон
Опис продукції та упаковки Іграшковий телефон на акумуляторі з голосовими функціями (іспанською / англійською), кольоровими клавішами та динаміком, що постачаються в картонній коробці.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Задихаючись Два маленькі зелені шматочки на шнурі, що з'єднують телефон із вушним шлемом, можуть легко від'єднатися. Маленька дитина може покласти ці дрібні частини в рот і задихнутися ними. Продукт не відповідає вимогам Директиви про безпеку іграшок та відповідного європейського стандарту EN 71-1.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2016/2
Вид продукції Toys
Найменування продукту Doll with toy pushchair and rattle Sweet Ums Baby
Опис продукції та упаковки Set containing a plastic doll, a toy pushchair and a rattle packaged in a cardboard box with window.
Країна походження China
Тип та характер ризику Choking, Injuries The rattle can easily break, releasing small balls that small children can put into their mouth and choke on. Moreover, the toy pushchair easily collapses, posing a risk of injuries. The product does not comply with the requirements of the Toy Safety Directive and the relevant European standard EN 71-1.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2016/2
Вид продукції Іграшки
Найменування продукту Лялька з іграшковою коляскою та брязкальцем Sweet Ums Baby
Опис продукції та упаковки Набір, що містить пластикову ляльку, іграшкову коляску та брязкальце, упаковані в картонній коробці з вікном.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Задуха, травми Брязкальце може легко зламатися, випускаючи маленькі кульки, які маленькі діти можуть покласти в рот і задихнутися. Більш того, іграшкова коляска легко руйнується, створюючи ризик отримання травм. Продукт не відповідає вимогам Директиви про безпеку іграшок та відповідного європейського стандарту EN 71-1.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2016/1
Вид продукції Toys
Найменування продукту Plastic doll PRETTY
Опис продукції та упаковки Plastic doll with orange blouse and skirt, supplied in a cardboard box with transparent window.
Країна походження China
Тип та характер ризику Chemical The plastic of the doll contains di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (measured value 27.7% by weight). This phthalate may harm the health of children, causing possible damage to the reproductive system. According to the REACH Regulation the phthalates DEHP, DBP and BBP are prohibited in all toys and childcare articles.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2016/1
Вид продукції Іграшки
Найменування продукту Пластикова лялька PRETTY
Опис продукції та упаковки Пластикова лялька з помаранчевою блузкою та спідницею, поставляється в картонній коробці з прозорим вікном.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Хімічна Пластик ляльки містить ди- (2-етилгексил) фталат (DEHP) (виміряне значення 27,7% по масі). Цей фталат може завдати шкоди здоров’ю дітей, заподіявши можливу шкоду репродуктивній системі. Відповідно до Регламенту REACH фталати DEHP, DBP та BBP заборонені у всіх іграшках та виробах для догляду за дітьми.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2016/1
Вид продукції Toys
Найменування продукту Magnetic fishing toy CANNA DA PESCA
Опис продукції та упаковки Magnetic toy consisting of a fishing rod and four fish. The product is packed in a transparent blister pack on a blue cardboard backing.
Країна походження China
Тип та характер ризику Injuries The toy contains a little magnet with a high magnetic flux which becomes detached easily. If a child swallows the magnet and other metal objects, they could attract each other, causing intestinal blockage or perforation. The product does not comply with the requirements of the Toy Safety Directive or European standard EN 71-1.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2016/1
Вид продукції Іграшки
Найменування продукту Магнітна рибальська іграшка CANNA DA PESCA
Опис продукції та упаковки Магнітна іграшка, що складається з вудки та чотирьох рибок. Продукт упакований у прозору блістерну упаковку на синій картонній підкладці.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Травми Іграшка містить невеликий магніт з високим магнітним потоком, який легко від'єднується. Якщо дитина проковтне магніт та інші металеві предмети, вони можуть залучити одне одного, спричинивши закупорку кишечника або перфорацію. Продукт не відповідає вимогам Директиви про безпеку іграшок або європейського стандарту EN 71-1.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2016/1
Вид продукції Toys
Найменування продукту Plastic whistles KID FUN
Опис продукції та упаковки 4 different coloured whistles, attached to a long cord and with a smiley face printed on it. The whistles are packed in transparent packaging.
Країна походження China
Тип та характер ризику Strangulation The cord attached to the whistle is a fixed loop and has no breakaway feature. This may cause the child to be strangled. The product does not comply with the requirements of the Toy Safety Directive and the relevant European standard EN 71-1.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2016/1
Вид продукції Іграшки
Найменування продукту Пластикові свистки KID FUN
Опис продукції та упаковки 4 різнокольорові свистки, прикріплені до довгого шнура і з нанесеним смайликом. Свистки упаковані в прозору упаковку.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Задушення Шнур, прикріплений до свистка, є фіксованою петлею і не має відривної функції. Це може спричинити задушення дитини. Продукт не відповідає вимогам Директиви про безпеку іграшок та відповідного європейського стандарту EN 71-1.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2016/1
Вид продукції Toys
Найменування продукту Toy scooter STEP SCOOTER
Опис продукції та упаковки Toy scooter with adjustable steering tube, made of metal and equipped with braking device on the rear wheel. The scooter can be folded. The product is supplied in a multi-coloured cardboard box.
Країна походження China
Тип та характер ризику Injuries There are accessible gaps between moving parts, which may cause injuries due to entrapment of fingers while folding the scooter. The product does not comply with the requirements of the Toy Safety Directive and the relevant European standard EN 71-1.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2016/1
Вид продукції Іграшки
Найменування продукту Іграшковий самокат КРОКОВИЙ СКУТЕР
Опис продукції та упаковки Іграшковий скутер із регульованою рульовою трубкою, виготовлений з металу та оснащений гальмівним пристроєм на задньому колесі. Скутер можна скласти. Виріб постачається у різнокольоровій картонній коробці.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Травми Між рухомими частинами є доступні зазори, які можуть спричинити травми через защемлення пальців під час складання скутера. Продукт не відповідає вимогам Директиви про безпеку іграшок та відповідного європейського стандарту EN 71-1.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2016/1
Вид продукції Toys
Найменування продукту Magnetic dartboard DARTBOARD
Опис продукції та упаковки Toy magnetic dartboard with three darts supplied in a blister packaging and fixed to a cardboard.
Країна походження China
Тип та характер ризику Injuries The toy darts contain a little magnet with a high magnetic flux which becomes detached easily. If a child swallows the magnet and other metal objects, they could attract each other, causing intestinal blockage or perforation. The product does not comply with the requirements of the Toy Safety Directive and the relevant European standard EN 71-1.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2016/1
Вид продукції Іграшки
Найменування продукту Магнітний дартс DARTBOARD
Опис продукції та упаковки Іграшковий магнітний дартс з трьома дротиками, що поставляється у блістерній упаковці та фіксується на картоні.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Травми Іграшкові дартс містять маленький магніт з високим магнітним потоком, який легко від'єднується. Якщо дитина проковтне магніт та інші металеві предмети, вони можуть залучити одне одного, спричинивши закупорку кишечника або перфорацію. Продукт не відповідає вимогам Директиви про безпеку іграшок та відповідного європейського стандарту EN 71-1.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2016/1
Вид продукції Toys
Найменування продукту Plastic ball with spikes FLASHING SPIKY BALL and FLASHING FOOTBALL
Опис продукції та упаковки Squeezable plastic balls resembling a football, various colours, with soft spikes, a squeaking mechanism and a light, size 70 and 75 mm, supplied in cardboard boxes.
Країна походження China
Тип та характер ризику Choking The toys contain small parts (the squeaking mechanism) that detach easily. A small child might put them in the mouth and choke on them. The product does not comply with the requirements of the Toy Safety Directive and the relevant European standard EN 71-1.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2016/1
Вид продукції Іграшки
Найменування продукту Пластиковий кулька з шипами МИГАЮЧИЙ СПІКІЙ МАЧ і МИГАЮЧИЙ ФУТБОЛ
Опис продукції та упаковки Видавлювані пластикові кульки, схожі на футбольний м'яч, різноманітних кольорів, з м’якими шипами, скрипучим механізмом та вогником розміром 70 та 75 мм, що постачаються в картонні коробки.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Задихаючись Іграшки містять дрібні деталі (скрипучий механізм), які легко від’єднуються. Маленька дитина може покласти їх у рот і задушити. Продукт не відповідає вимогам Директиви про безпеку іграшок та відповідного європейського стандарту EN 71-1.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2016/1
Вид продукції Toys
Найменування продукту Plastic doll Beauty Fashion Girl
Опис продукції та упаковки Plastic doll with different outfits and accessories. Packaging: cardboard box, the front of which is transparent.
Країна походження China
Тип та характер ризику Chemical The doll's pink shoes di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (measured value 4 % by weight). This phthalate may harm the health of children, causing possible damage to the reproductive system. According to the REACH Regulation the phthalates DEHP, DBP and BBP are prohibited in all toys and childcare articles.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2016/1
Вид продукції Іграшки
Найменування продукту Пластикові ляльки краси дівчина моди
Опис продукції та упаковки Пластикова лялька з різними нарядами та аксесуарами. Упаковка: картонна коробка, лицьова частина якої прозора.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Хімічна Рожеві туфлі ляльки ді- (2-етилгексил) фталат (DEHP) (виміряне значення 4% за вагою). Цей фталат може завдати шкоди здоров’ю дітей, заподіявши можливу шкоду репродуктивній системі. Відповідно до Регламенту REACH фталати DEHP, DBP та BBP заборонені у всіх іграшках та виробах для догляду за дітьми.