Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію
Сайт працює в тестовому режимі.

Іграшки

Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2016/3
Вид продукції Toys
Найменування продукту Toy scooter Patinette Enfant 3 roues [3-wheeled child scooter]
Опис продукції та упаковки Three-wheeled scooter in cardboard packaging.
Країна походження China
Тип та характер ризику Injuries The steering tube can easily collapse while the child is riding the toy scooter, which may cause him/her to fall and suffer injuries. The product does not comply with the requirements of the Toy Safety Directive and the relevant European standard EN 71-1.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2016/3
Вид продукції Іграшки
Найменування продукту Іграшковий скутер Patinette Enfant 3 раунди [3-колісний дитячий скутер]
Опис продукції та упаковки Триколісний скутер в картонній упаковці.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Травми Рульова трубка може легко зруйнуватися, коли дитина їде на іграшковому самокаті, що може призвести до її падіння та отримання травм. Продукт не відповідає вимогам Директиви про безпеку іграшок та відповідного європейського стандарту EN 71-1.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2016/3
Вид продукції Toys
Найменування продукту Toy scooter Rollerboard Scooter
Опис продукції та упаковки Children's scooter in green colour, packaged in a cardboard box.
Країна походження China
Тип та характер ризику Entrapment, Injuries There are accessible gaps between moving parts, which may cause entrapment of fingers. In addition, the steering tube may easily break or disengage and cause the child to fall and suffer injuries, and the plastic handlebar ends can also be easily removed which could lead to injuries in case of a fall. The product does not comply with the requirements of the Toy Safety Directive and with the relevant European standard EN 71-1.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2016/3
Вид продукції Іграшки
Найменування продукту Іграшковий самокат Rollerboard Scooter
Опис продукції та упаковки Дитячий скутер зеленого кольору, упакований в картонну коробку.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Затискання, травми Між рухомими частинами є доступні зазори, які можуть спричинити защемлення пальців. Крім того, рульова трубка може легко зламатися або від'єднатися і призвести до падіння дитини та отримання травм, а пластикові кінці керма також можна легко зняти, що може призвести до травм у разі падіння. Продукт не відповідає вимогам Директиви про безпеку іграшок та відповідному європейському стандарту EN 71-1.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2016/3
Вид продукції Toys
Найменування продукту Painting set P'tit Crea Le premier kit de peinture
Опис продукції та упаковки Painting set containing bottles of paint, various sponges of different shapes, a roll of paper and stickers.
Країна походження China
Тип та характер ризику Microbiological The total count of aerobic mesophilic bacteria in the green paint is too high, and Pseudomonas aeruginosais detected. There is a risk of contracting infections as the solution may come in contact with the mouth, hands and eyes. The product does not comply with the requirements of the Toy Safety Directive.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2016/3
Вид продукції Іграшки
Найменування продукту Набір для малювання P'tit Crea Le premier kit de peinture
Опис продукції та упаковки Набір для фарбування містить пляшки з фарбою, різні губки різної форми, рулон паперу та наклейки.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Мікробіологічна Загальна кількість аеробних мезофільних бактерій у зеленій фарбі занадто висока, і виявлено синьогнійну паличку. Існує ризик зараження інфекціями, оскільки розчин може потрапити в рот, руки та очі. Виріб не відповідає вимогам Директиви про безпеку іграшок.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2016/3
Вид продукції Toys
Найменування продукту Kite Easy Flyer kite / Odd Bird
Опис продукції та упаковки Kite, 76 x 208 cm.
Країна походження China
Тип та характер ризику Chemical The plastic cap on the kite's sticks contains di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (measured value: 14% by weight). This phthalate may harm the health of children, causing possible damage to the reproductive system. In addition, it contains also di-isononyl phthalate (DINP) (measured value: 12% by weight). According to the REACH Regulation the phthalates DEHP, DBP and BBP are prohibited in all toys and childcare articles, while the phthalates DINP, DNOP and DIDP are prohibited in toys or childcare articles that can be placed in the mouth by children.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2016/3
Вид продукції Іграшки
Найменування продукту Kite Easy Flyer kite / Odd Bird
Опис продукції та упаковки Кайт, 76 х 208 см.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Хімічна Пластиковий ковпачок на палицях змія містить ди- (2-етилгексил) фталат (DEHP) (виміряне значення: 14% за вагою). Цей фталат може завдати шкоди здоров’ю дітей, заподіявши можливу шкоду репродуктивній системі. Крім того, він також містить диізононілфталат (DINP) (виміряне значення: 12% по масі). Відповідно до Регламенту REACH фталати DEHP, DBP та BBP заборонені у всіх іграшках та виробах для догляду за дітьми, тоді як фталати DINP, DNOP та DIDP заборонені віграшки або предмети для догляду за дітьми, які діти можуть покласти в рот.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2016/3
Вид продукції Toys
Найменування продукту Toy police set BIG Super Gun
Опис продукції та упаковки Toy police set comprised of a black plastic gun, three black arrows with red suction cups, grey handcuffs, a green whistle, a shooting target and a black stick. Plastic packaging.
Країна походження China
Тип та характер ризику Chemical The toy contains bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (measured value: 20%) and dibutylphthalate (DBP) (measured value: 0,4%). These phthalates may harm the health of children, causing possible damage to the reproductive system. According to the REACH Regulation the phthalates DEHP, DBP and BBP are prohibited in all toys and childcare articles.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2016/3
Вид продукції Іграшки
Найменування продукту Іграшковий поліцейський набір BIG Super Gun
Опис продукції та упаковки Іграшковий поліцейський набір складався з чорного пластикового пістолета, трьох чорних стрілок з червоними присосками, сірих наручників, зеленого свистка, стріляючої мішені та чорної палиці. Пластикова упаковка.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Хімічна Іграшка містить біс (2-етилгексил) фталат (DEHP) (виміряне значення: 20%) та дибутилфталат (DBP) (виміряне значення: 0,4%). Ці фталати можуть завдати шкоди здоров’ю дітей, завдаючи шкоди репродуктивній системі. Відповідно до Регламенту REACH фталати DEHP, DBP та BBP заборонені у всіх іграшках та виробах для догляду за дітьми.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2016/3
Вид продукції Toys
Найменування продукту Toy scooter MY FIRST PRINCESS NON-FOLDABLE SCOOTER
Опис продукції та упаковки Scooter with three wheels, two in front and one behind.
Країна походження China
Тип та характер ризику Injuries The scooter is not sufficiently stable; the child might lose balance and fall. The product does not comply with the requirements of the Toy Safety Directive and with the relevant European standard EN 71-1.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2016/3
Вид продукції Іграшки
Найменування продукту Іграшковий скутер МОЙ ПЕРШИЙ ПРИНЦЕСЬ НЕСКЛАДНИЙ СКУТЕР
Опис продукції та упаковки Скутер з трьома колесами, двома спереду та одним ззаду.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Травми Скутер недостатньо стабільний; дитина може втратити рівновагу і впасти. Продукт не відповідає вимогам Директиви про безпеку іграшок та відповідному європейському стандарту EN 71-1.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2016/2
Вид продукції Toys
Найменування продукту Soft toy bag Unknown
Опис продукції та упаковки Plush bags in the shape of a camel. A zipper is placed on the back of the bag.
Країна походження China
Тип та характер ризику Choking The zipper pull on the back of the bag can be easily removed. Small children can put this small part in the mouth and choke on it. The product does not comply with the requirements of the Toy Safety Directive and the relevant European standard 71-1.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2016/2
Вид продукції Іграшки
Найменування продукту М'яка сумка для іграшок Невідомо
Опис продукції та упаковки Плюшеві сумки у формі верблюда. На тильну сторону сумки надівається блискавка.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Задихаючись Натяжку на блискавку на задній частині сумки можна легко зняти. Маленькі діти можуть покласти цю невелику частину в рот і задихнутися нею. Продукт не відповідає вимогам Директиви про безпеку іграшок та відповідного європейського стандарту 71-1.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2016/2
Вид продукції Toys
Найменування продукту Whistle in the form of a snake Unknown
Опис продукції та упаковки Whistle in the form of a snake contained in a transparent plastic bag, bearing on the attached label the word: TOYS.
Країна походження China
Тип та характер ризику Choking The whistle can easily detach. A child could put it in the mouth and choke on it. The product does not comply with the requirements of the Toy Safety Directive and the relevant European standard EN 71-1.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2016/2
Вид продукції Іграшки
Найменування продукту Свисток у вигляді змії Невідомий
Опис продукції та упаковки Свисток у вигляді змії, що міститься у прозорому поліетиленовому пакеті, на прикріпленому ярлику слово: ІГРАШКИ.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Задихаючись Свисток можна легко від’єднати. Дитина могла покласти його в рот і задушити. Продукт не відповідає вимогам Директиви про безпеку іграшок та відповідного європейського стандарту EN 71-1.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2016/2
Вид продукції Toys
Найменування продукту Toy telephone Study Telephone
Опис продукції та упаковки Battery-operated toy telephone with vocal features (Spanish/ English), coloured keys and an earpiece, supplied in cardboard box.
Країна походження China
Тип та характер ризику Choking Two small green pieces on the cord connecting the telephone with the earpeace may easily detach. A small child may put these small parts in the mouth and choke on them. The product does not comply with the requirements of the Toy Safety Directive and the relevant European standard EN 71-1.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2016/2
Вид продукції Іграшки
Найменування продукту Іграшковий телефон Навчальний телефон
Опис продукції та упаковки Іграшковий телефон на акумуляторі з голосовими функціями (іспанською / англійською), кольоровими клавішами та динаміком, що постачаються в картонній коробці.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Задихаючись Два маленькі зелені шматочки на шнурі, що з'єднують телефон із вушним шлемом, можуть легко від'єднатися. Маленька дитина може покласти ці дрібні частини в рот і задихнутися ними. Продукт не відповідає вимогам Директиви про безпеку іграшок та відповідного європейського стандарту EN 71-1.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2016/2
Вид продукції Toys
Найменування продукту Doll with toy pushchair and rattle Sweet Ums Baby
Опис продукції та упаковки Set containing a plastic doll, a toy pushchair and a rattle packaged in a cardboard box with window.
Країна походження China
Тип та характер ризику Choking, Injuries The rattle can easily break, releasing small balls that small children can put into their mouth and choke on. Moreover, the toy pushchair easily collapses, posing a risk of injuries. The product does not comply with the requirements of the Toy Safety Directive and the relevant European standard EN 71-1.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2016/2
Вид продукції Іграшки
Найменування продукту Лялька з іграшковою коляскою та брязкальцем Sweet Ums Baby
Опис продукції та упаковки Набір, що містить пластикову ляльку, іграшкову коляску та брязкальце, упаковані в картонній коробці з вікном.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Задуха, травми Брязкальце може легко зламатися, випускаючи маленькі кульки, які маленькі діти можуть покласти в рот і задихнутися. Більш того, іграшкова коляска легко руйнується, створюючи ризик отримання травм. Продукт не відповідає вимогам Директиви про безпеку іграшок та відповідного європейського стандарту EN 71-1.