Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію

Засоби цивільного захисту

Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2024/29 (20.07.2024)
Вид продукції Засоби цивільного захисту
Найменування продукту Particle filter mask Respirator GPP3 / FFP3/NR
Опис продукції та упаковки FFP3 particle filter mask. Product sold online.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику The particle filtration capacity of the material is insufficient (measured values as low as 87.5 %). Consequently, an excessive number of particles or microorganisms might pass through the mask, increasing the risk of infection. This product does not comply with the Personal Protective Equipment (PPE) Regulation nor with the European standard EN 149.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2024/29 (20.07.2024)
Вид продукції Засоби цивільного захисту
Найменування продукту Маска з фільтром частинок Респіратор GPP3 / FFP3/NR
Опис продукції та упаковки Маска фільтра частинок FFP3. Продукт продається онлайн.
Країна походження Народна Республіка Китай
Тип та характер ризику Здатність матеріалу до фільтрації частинок недостатня (виміряні значення лише 87,5 %). Як наслідок, надмірна кількість частинок або мікроорганізмів може пройти через маску, збільшуючи ризик інфікування. Цей продукт не відповідає Регламенту щодо засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) та європейському стандарту EN 149.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2024/29 (20.07.2024)
Вид продукції Засоби цивільного захисту
Найменування продукту Ski goggles
Номер моделі 2142133
Опис продукції та упаковки Black ski goggles with a white frame. Designed to protect the eyes against ultraviolet and visible radiation. Product sold online.
Країна походження Italy
Тип та характер ризику The ski goggles do not provide the protection claimed. This can lead to damage to sight. The product does not comply with the Personal Protective Equipment Regulation nor with the European standard EN 18527.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2024/29 (20.07.2024)
Вид продукції Засоби цивільного захисту
Найменування продукту Лижні окуляри
Номер моделі 2142133
Опис продукції та упаковки Чорні лижні окуляри з білою оправою. Призначений для захисту очей від ультрафіолетового та видимого випромінювання. Продукт продається онлайн.
Країна походження Італія
Тип та характер ризику Лижні окуляри не забезпечують заявленого захисту. Це може призвести до пошкодження зору. Продукт не відповідає Регламенту щодо засобів індивідуального захисту та європейському стандарту EN 18527.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2024/28 (13.07.2024)
Вид продукції Засоби цивільного захисту
Найменування продукту Bicycle helmet
Номер моделі TK01 / WMTK001 (CJYTK01-BlackA, A001), TK01 / WMTK001 (CJYTK01-BlackA, A002) , TK01 / WMTK001 (CJYTK01-BlackA, A003) , TK01 / WMTK001 (CJYTK01-BlackA, A008) , TK01 / WMTK001 (CJYTK01-BlackA, A010) , TK01 / WMTK001 (CJYTK01-BlackA, A012) , TK01 / WMTK001 (CJYTK01-BlackA, A6868)
Опис продукції та упаковки Bicycle helmet. Product sold online, in particular via Amazon (ASIN: B08B7W9S1V). All batches are concerned.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику The shock-absorbing capacity of the helmet is insufficient. As a result, the user might suffer injuries in case of an impact.Moreover, due to its inadequate shape and structure, the helmet may come off the wearer's head, increasing the risk of head injuries. The product does not comply with the Personal Protective Equipment Regulation nor with the European standard EN 1078.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2024/28 (13.07.2024)
Вид продукції Засоби цивільного захисту
Найменування продукту Велосипедний шолом
Номер моделі TK01 / WMTK001 (CJYTK01-BlackA, A001), TK01 / WMTK001 (CJYTK01-BlackA, A002) , TK01 / WMTK001 (CJYTK01-BlackA, A003) , TK01 / WMTK001 (CJYTK01-BlackA, A008) , TK01 / WMTK001 (CJYTK01-BlackA, A010) , TK01 / WMTK001 (CJYTK01-BlackA, A012) , TK01 / WMTK001 (CJYTK01-BlackA, A6868)
Опис продукції та упаковки Велосипедний шолом. Продукт продається онлайн, зокрема через Amazon (ASIN: B08B7W9S1V). Стосуються всі партії.
Країна походження Народна Республіка Китай
Тип та характер ризику Амортизуюча здатність шолома недостатня. Як наслідок, у разі удару користувач може отримати травми. Більше того, через невідповідну форму та структуру шолом може з’їхати з голови користувача, підвищуючи ризик травм голови. Продукт не відповідає Регламенту щодо засобів індивідуального захисту та європейському стандарту EN 1078.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2024/23 (08.06.2024)
Вид продукції Засоби цивільного захисту
Найменування продукту Particle filter mask Filterende maskers - Masques Filtrants
Номер моделі MF02
Опис продукції та упаковки White respiratory protection masks with class FFP2.
Країна походження Portugal
Тип та характер ризику The particle/filter penetration of the material is insufficient (measured values: up to 26%). Thus, even if combined with other recommended measures, it may not properly protect. This product does not comply with Personal Protective Equipment (PPE) Regulation nor with the European standard EN 149.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2024/23 (08.06.2024)
Вид продукції Засоби цивільного захисту
Найменування продукту Маска фільтра частинок Filterende maskers - Masques Filtrants
Номер моделі MF02
Опис продукції та упаковки Білі респіраторні маски класу FFP2.
Країна походження Португалія
Тип та характер ризику Недостатнє проникнення частинок/фільтру в матеріал (виміряні значення: до 26%). Таким чином, навіть у поєднанні з іншими рекомендованими заходами, це може не захистити належним чином. Цей продукт не відповідає Регламенту щодо засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) та європейському стандарту EN 149.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2024/19 (25.05.2024)
Вид продукції Засоби цивільного захисту
Найменування продукту Bicycle helmet Limar Torino
Номер моделі Torino (certified as NEW 60)
Опис продукції та упаковки Bicycle helmet in different colours, sizes M(53-57cm) and L(57-61cm). Product sold online.
Країна походження Unknown
Тип та характер ризику The shock-absorbing capacity of the helmet is insufficient. As a result, the user might suffer injuries in case of an impact. The product does not comply with the Personal Protective Equipment Regulation nor with the European standard EN 1078.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2024/19 (25.05.2024)
Вид продукції Засоби цивільного захисту
Найменування продукту Велосипедний шолом Limar Torino
Номер моделі Torino (certified as NEW 60)
Опис продукції та упаковки Велосипедний шолом різних кольорів, розміри M (53-57 см) і L (57-61 см). Продукт продається онлайн.
Країна походження Невідомий
Тип та характер ризику Амортизуюча здатність шолома недостатня. Як наслідок, у разі удару користувач може отримати травми. Продукт не відповідає Регламенту щодо засобів індивідуального захисту та європейському стандарту EN 1078.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2024/18 (25.05.2024)
Вид продукції Засоби цивільного захисту
Найменування продукту Body protectors set Protectors
Номер моделі 922154
Опис продукції та упаковки A set of wrist, palm, knee and elbow protectors in black for sport activities. A cardboard label with identification data and the CE marking is attached to the top. Product sold online.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Due to the insufficient effectiveness of the attachment of the protectors, they may easily detach from the legs and hands, which may result in a threat to the safety and health of the user. At the same time, elbow pads do not provide the required level of impact protection. The product does not comply with the Personal Protective Equipment Regulation nor with the European standard EN 14120.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2024/18 (25.05.2024)
Вид продукції Засоби цивільного захисту
Найменування продукту Набір протекторів для тіла Протектори
Номер моделі 922154
Опис продукції та упаковки Набір протекторів для зап'ястя, долоні, коліна та ліктя чорного кольору для занять спортом. Зверху прикріплена картонна етикетка з ідентифікаційними даними та маркуванням CE. Продукт продається онлайн.
Країна походження Народна Республіка Китай
Тип та характер ризику Через недостатню ефективність кріплення протекторів вони можуть легко від'єднатися від ніг і рук, що може стати загрозою безпеці та здоров'ю користувача. При цьому налокітники не забезпечують необхідного рівня захисту від ударів. Продукт не відповідає Регламенту щодо засобів індивідуального захисту та європейському стандарту EN 14120.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2024/18 (25.05.2024)
Вид продукції Засоби цивільного захисту
Найменування продукту Particle filter mask Atemschutzmaske FFP2 NR
Номер моделі DM-002
Опис продукції та упаковки Particle filtering half mask without valve, protection class FFP2 NR, covering nose, mouth and chin. Standard size’ with ear loops.
Країна походження Lithuania
Тип та характер ризику The total filtration capacity of the mask is insufficient (measured mean values: 94%). Consequently, the product does not fulfil the health and safety requirements; thus, even if combined with other recommended measures, it may not properly protect. This product does not comply with the Personal Protective Equipment (PPE) Regulation nor with the European standard EN 149.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2024/18 (25.05.2024)
Вид продукції Засоби цивільного захисту
Найменування продукту Маска фільтра частинок Atemschutzmaske FFP2 NR
Номер моделі DM-002
Опис продукції та упаковки Напівмаска з фільтром частинок без клапана, клас захисту FFP2 NR, закриває ніс, рот і підборіддя. Стандартний розмір з вушними петлями.
Країна походження Литва
Тип та характер ризику Загальна фільтраційна здатність маски недостатня (виміряні середні значення: 94%). Отже, продукт не відповідає вимогам охорони здоров'я та безпеки; таким чином, навіть у поєднанні з іншими рекомендованими заходами, це може не захистити належним чином. Цей продукт не відповідає Регламенту щодо засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) та європейському стандарту EN 149.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2024/16 (20.04.2024)
Вид продукції Засоби цивільного захисту
Найменування продукту Particle filter mask FFP2 Ademhalingsbeschermingsmasker
Номер моделі XGM-95 FFP2 NR
Опис продукції та упаковки Particle filter mask.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику The particle filtration capacity of the material is insufficient. Consequently, an excessive number of particles or microorganisms might pass through the mask. Thus, even if combined with other recommended measures, it may not properly protect. The product does not comply with the Personal Protective Equipment (PPE) Regulation nor with the European standard EN 149.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2024/16 (20.04.2024)
Вид продукції Засоби цивільного захисту
Найменування продукту Маска фільтра частинок FFP2 Ademhalingsbeschermingsmasker
Номер моделі XGM-95 FFP2 NR
Опис продукції та упаковки Маска фільтра частинок.
Країна походження Народна Республіка Китай
Тип та характер ризику Здатність матеріалу до фільтрації частинок недостатня. Отже, через маску може пройти надмірна кількість частинок або мікроорганізмів. Таким чином, навіть у поєднанні з іншими рекомендованими заходами, це може не захистити належним чином. Продукт не відповідає Регламенту щодо засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) та європейському стандарту EN 149.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2024/15 (20.04.2024)
Вид продукції Засоби цивільного захисту
Найменування продукту Particle filter mask FFP3 Valved Dolomite Flat Folded Respirator
Номер моделі P351
Опис продукції та упаковки FFP3 white respiratory protection mask.
Країна походження Ireland
Тип та характер ризику The total filtration capacity of the mask is insufficient. Consequently, the product does not fulfil the health and safety requirements; thus, even if combined with other recommended measures, it may not properly protect. This product does not comply with Personal Protective Equipment (PPE) Regulation nor with the European standard EN 149.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2024/15 (20.04.2024)
Вид продукції Засоби цивільного захисту
Найменування продукту Маска з фільтром частинок FFP3 Valved Dolomite Flat Folded Respirator
Номер моделі P351
Опис продукції та упаковки Респіраторна захисна маска FFP3 білого кольору.
Країна походження Ірландія
Тип та характер ризику Загальна фільтраційна здатність маски недостатня. Отже, продукт не відповідає вимогам охорони здоров'я та безпеки; таким чином, навіть у поєднанні з іншими рекомендованими заходами, це може не захистити належним чином. Цей продукт не відповідає Регламенту щодо засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) та європейському стандарту EN 149.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2024/14 (20.04.2024)
Вид продукції Засоби цивільного захисту
Найменування продукту Equestrian helmet Samshield Shadowmatt
Номер моделі #2K16 / #02
Опис продукції та упаковки Black equestrian helmet with logo on the front. Production dates: 10/2020, 12/2020 and 06/2021. Product sold online.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику The impact absorption capacity of the helmet is insufficient. In the event of an impact, users may suffer head injuries. The product does not comply with the Personal Protective Equipment Regulation nor with the European standard EN 1384.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2024/14 (20.04.2024)
Вид продукції Засоби цивільного захисту
Найменування продукту Кінний шолом Samshield Shadowmatt
Номер моделі #2K16 / #02
Опис продукції та упаковки Чорний кінний шолом з логотипом спереду. Терміни виробництва: 10/2020, 12/2020 та 06/2021. Продукт продається онлайн.
Країна походження Народна Республіка Китай
Тип та характер ризику Здатність шолома поглинати удари недостатня. У разі удару користувачі можуть отримати травми голови. Продукт не відповідає Регламенту щодо засобів індивідуального захисту та європейському стандарту EN 1384.