Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію
Сайт працює в тестовому режимі.

Газові прилади та компоненти

Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2019/50
Вид продукції Gas appliances and components
Найменування продукту Portable gas heater Piecyk gazowy
Опис продукції та упаковки Portable gas heater sold in a cardboard box.
Країна походження China
Тип та характер ризику Burns The surface temperature of the appliance rises too much during use. This poses a risk of burns to the user. The product does not comply with the requirements of the Gas Appliance Directive and the relevant European standard EN 449.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2019/50
Вид продукції Газові прилади та компоненти
Найменування продукту Портативний газовий обігрівач Piecyk gazowy
Опис продукції та упаковки Портативний газовий обігрівач, що продається в картонній коробці.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Опіки Температура поверхні приладу піднімається занадто сильно під час використання. Це створює ризик опіків для користувача. Виріб не відповідає вимогам Директиви про газові прилади та відповідному європейському стандарту EN 449.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2019/38
Вид продукції Gas appliances and components
Найменування продукту Portable gas stove Portable gas stove
Опис продукції та упаковки Portable gas stove operated by a butane-gas cartridge. The stove is delivered in a black plastic case. Dimensions: 34 x 27 x 8 cm. Thermal load: 2.3 kW. The product has also been sold online.
Країна походження China
Тип та характер ризику Burns The gas cartridge may overheat and burst during operation. Users may consequently suffer burns. The product does not comply with the requirements of the Gas Appliance Directive and the relevant European standard EN 417 and EN 521.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2019/38
Вид продукції Газові прилади та компоненти
Найменування продукту Портативна газова плита Портативна газова плита
Опис продукції та упаковки Портативна газова плита, що працює від бутано-газового патрона. Піч поставляється в чорному пластиковому корпусі. Розміри: 34 х 27 х 8 см. Теплове навантаження: 2,3 кВт. Товар також продавався в Інтернеті.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Опіки Під час роботи газовий картридж може перегрітися і лопнути. У результаті користувачі можуть отримати опіки. Продукт не відповідає вимогам Директиви про газові прилади та відповідним європейським стандартам EN 417 та EN 521.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2019/38
Вид продукції Gas appliances and components
Найменування продукту Portable gas heater Domestic flueless space heaters
Опис продукції та упаковки Portable flue-less gas heater.
Країна походження China
Тип та характер ризику Burns, Fire The ceramic plating of the burner is not sufficiently fastened and the instructions manual is inaccurate. A user may try to fasten the plating and get burnt or catch fire. The product does not comply with the Gas Appliances Regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2019/38
Вид продукції Газові прилади та компоненти
Найменування продукту Портативний газовий обігрівач Побутові бездимові обігрівачі приміщення
Опис продукції та упаковки Портативний бездимовідвідний газовий обігрівач.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Опіки, Вогонь Керамічне покриття пальника недостатньо закріплене, а інструкція з експлуатації неточна. Користувач може спробувати закріпити покриття і отримати опік або загоріння. Виріб не відповідає Регламенту газових приладів.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2019/32
Вид продукції Gas appliances and components
Найменування продукту Patio gas heater Patio Heater
Опис продукції та упаковки Patio gas heater, sold in a cardboard box.
Країна походження Taiwan
Тип та характер ризику Burns The flame supervision device doesn't shut off the gas supply in time after the pilot burner is extinguished. Following that, an ignition source may cause an explosion due to the unburnt gas. The product does not comply with the requirements of the Gas Appliances Directive and the relevant European standard EN 14543.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2019/32
Вид продукції Газові прилади та компоненти
Найменування продукту Патіо газовий обігрівач Патіо нагрівач
Опис продукції та упаковки Патіо газовий обігрівач, продається в картонній коробці.
Країна походження Тайвань
Тип та характер ризику Опіки Пристрій контролю полум’я не відключає подачу газу вчасно після згасання пілотного пальника. Після цього джерело займання може спричинити вибух через незгорілий газ. Продукт не відповідає вимогам Директиви про газові прилади та відповідному європейському стандарту EN 14543.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2019/32
Вид продукції Gas appliances and components
Найменування продукту Gas water heater PROPAAN/BUTAAN GAS GEISER
Опис продукції та упаковки Gas-powered water heater (gas geyser) in a cardboard box. The product was (also) sold online.
Країна походження China
Тип та характер ризику Asphyxiation, Fire The product does not have a conformity assessment and the type of gas to be used is not adequately reported. Consequently, the risk of carbon monoxide poisoning and fire/explosion cannot be excluded. The product does not comply with the Gas Appliance Regulation and with the relevant European standard EN 26.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2019/32
Вид продукції Газові прилади та компоненти
Найменування продукту Газовий водонагрівач PROPAAN / BUTAAN GAS GEISER
Опис продукції та упаковки Газовий водонагрівач (газовий гейзер) у картонній коробці. Товар продавався (також) через Інтернет.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Задуха, Вогонь Продукт не має оцінки відповідності, і тип газу, який використовується, не повідомляється належним чином. Отже, не можна виключати ризик отруєння чадним газом та пожежі / вибуху. Продукт не відповідає Правилам газових приладів та відповідному європейському стандарту EN 26.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2019/20
Вид продукції Gas appliances and components
Найменування продукту Domestic flueless space heater/Portable gas heater Unknown
Опис продукції та упаковки Portable gas heater, sold in individual packages containing one appliance. The product was sold online.
Країна походження China
Тип та характер ризику Burns The surface temperature of the appliance rises too much during use, posing a risk of burns to the user. The product does not comply with the requirements of the Gas Appliance Directive and the relevant European standard EN 449.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2019/20
Вид продукції Газові прилади та компоненти
Найменування продукту Побутовий бездимовий обігрівач приміщення / Портативний газовий обігрівач Невідомо
Опис продукції та упаковки Портативний газовий обігрівач, продається в окремих упаковках, що містять один прилад. Товар продавався в Інтернеті.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Опіки Температура поверхні приладу занадто сильно підвищується під час використання, що створює ризик опіків для користувача. Виріб не відповідає вимогам Директиви про газові прилади та відповідному європейському стандарту EN 449.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2019/19
Вид продукції Gas appliances and components
Найменування продукту Portable gas heater Kaasulammitin
Опис продукції та упаковки Gas heater, sold in individual packages containing one appliance. The product was sold online.
Країна походження China
Тип та характер ризику Burns The surface temperature of the appliance rises too much during use, posing a risk of burns to the user. The product does not comply with the requirements of the Gas Appliance Directive and the relevant European standard EN 449.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2019/19
Вид продукції Газові прилади та компоненти
Найменування продукту Портативний газовий обігрівач Каасуламмітін
Опис продукції та упаковки Газовий нагрівач, продається в окремих упаковках, що містять один прилад. Товар продавався в Інтернеті.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Опіки Температура поверхні приладу занадто сильно підвищується під час використання, що створює ризик опіків для користувача. Виріб не відповідає вимогам Директиви про газові прилади та відповідному європейському стандарту EN 449.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2019/19
Вид продукції Gas appliances and components
Найменування продукту Portable gas heater Kaasu Lammitin
Опис продукції та упаковки Gas heater, sold individually.
Країна походження China
Тип та характер ризику Burns The surface temperature of the appliance rises too much during use, posing a risk of burns to the user. The product does not comply with the requirements of the Gas Appliance Directive and the relevant European standard EN 449.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2019/19
Вид продукції Газові прилади та компоненти
Найменування продукту Портативний газовий обігрівач Kaasu Lammitin
Опис продукції та упаковки Газовий обігрівач, продається окремо.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Опіки Температура поверхні приладу занадто сильно підвищується під час використання, що створює ризик опіків для користувача. Виріб не відповідає вимогам Директиви про газові прилади та відповідному європейському стандарту EN 449.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2018/32
Вид продукції Gas appliances and components
Найменування продукту Transportable gas cylinders for fire suppression Inergen
Опис продукції та упаковки High-pressure steel cylinders filled with gas
Країна походження Germany
Тип та характер ризику Injuries Fissures and corrosion inside the cylinders have weakened the steel material. Several years after the manufacture, they can explode spontaneously when in use or in storage. The product does not comply with the requirements of the Directive on transportable pressure equipment.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2018/32
Вид продукції Газові прилади та компоненти
Найменування продукту Транспортабельні газові балони для пожежогасіння Inergen
Опис продукції та упаковки Сталеві балони високого тиску, заповнені газом
Країна походження Німеччина
Тип та характер ризику Травми Тріщини і корозія всередині циліндрів послабили сталевий матеріал. Через кілька років після виготовлення вони можуть вибухнути спонтанно при використанні або зберіганні. Виріб не відповідає вимогам Директиви про транспортабельне обладнання під тиском.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2018/22
Вид продукції Gas appliances and components
Найменування продукту Portable gas stove a) Camp Bistro XL and b) Camp Bistro XL Stopgaz
Опис продукції та упаковки These products are portable gas stoves equipped with one burner and intended for use in cooking with a pot or container; they can also be used with pans, griddles and stone plates.
Країна походження Republic of Korea
Тип та характер ризику Burns The portable gas stove may overheat because the safety device does not prevent further heating of the gas cartridges by pans, pots or griddles after the gas supply is cut off. Due to possible overheating and a resulting increase in pressure, the gas canister may explode and the released gas may ignite, leading to burns. The product does not comply with the requirements of the Gas Appliance Directive.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2018/22
Вид продукції Газові прилади та компоненти
Найменування продукту Портативна газова плита а) Табір Бістро XL і б) Табір Бістро XL Стопгаз
Опис продукції та упаковки
Країна походження Республіка Корея
Тип та характер ризику Бернс Портативна газова плита може перегрітися, оскільки пристрій безпеки не перешкоджає подальшому нагріванню газових балончиків каструлями, горщиками або сітками після обрізання газопостачання. Через можливий перегрів і підвищення тиску газова каністра може вибухнути, а газ, що видається, може загорітися, що призведе до опіків. Виріб не відповідає вимогам Директиви щодо газового приладу.