Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію
Сайт працює в тестовому режимі.

Газові прилади та компоненти

Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2017/49
Вид продукції Gas appliances and components
Найменування продукту Portable gas heater with gas regulator Gas Heater BB-PG150I
Опис продукції та упаковки IGT gas regulator supplied with 4.2kW portable gas heater (BB-PG150I). Heaters sold between 5-31 October 2017.
Країна походження China
Тип та характер ризику Fire Gas leaks from the regulator once the gas heater is connected to a gas bottle, posing a risk of explosion and fire.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2017/49
Вид продукції Газові прилади та компоненти
Найменування продукту Портативний газовий обігрівач з газовим регулятором Газовий обігрівач BB-PG150I
Опис продукції та упаковки Газовий регулятор IGT постачається з портативним газовим нагрівачем потужністю 4,2 кВт (BB-PG150I). Обігрівачі продаються між 5-31 жовтня 2017 року.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Вогонь Витік газу з регулятора після підключення газового нагрівача до газової пляшки створює ризик вибуху та пожежі.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2017/45
Вид продукції Gas appliances and components
Найменування продукту Gas cooker Unknown
Опис продукції та упаковки Built-in gas hobs and freestanding gas cookers
Країна походження Turkey
Тип та характер ризику Fire A gas connection fitting fitted to the appliance can develop cracks or break. This could lead to gas leakage.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2017/45
Вид продукції Газові прилади та компоненти
Найменування продукту Газова плита Невідомо
Опис продукції та упаковки Вбудовані газові плити та автономні газові плити
Країна походження Туреччина
Тип та характер ризику Вогонь Газовий штуцер, встановлений на приладі, може утворити тріщини або зламатися. Це може призвести до витоку газу.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2017/39
Вид продукції Gas appliances and components
Найменування продукту Gas hose Unknown
Опис продукції та упаковки Gas hose
Країна походження Taiwan
Тип та характер ризику Fire The gas hose is not suitable for use in cold conditions. If the gas hose is moved in cold conditions, it may break. Gas can consequently leak through the damaged hose and catch fire. The product does not comply with the relevant European standard EN 16436.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2017/39
Вид продукції Газові прилади та компоненти
Найменування продукту Газовий шланг Невідомий
Опис продукції та упаковки Газовий шланг
Країна походження Тайвань
Тип та характер ризику Полум’я Газовий шланг не підходить для використання в холодних умовах. Якщо газовий шланг переміщувати в холодних умовах, він може зламатися. Газ може просочитися через пошкоджений шланг і загорітися. Виріб не відповідає відповідному європейському стандарту EN 16436.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2017/39
Вид продукції Gas appliances and components
Найменування продукту Gas hose Unknown
Опис продукції та упаковки Gas hose.
Країна походження Denmark
Тип та характер ризику Fire The gas hose is not suitable for use in cold conditions. If the gas hose is moved in cold conditions, it may break. Gas can consequently leak through the damaged hose and catch fire. The product does not comply with the relevant European standard EN 16436.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2017/39
Вид продукції Газові прилади та компоненти
Найменування продукту Газовий шланг Невідомий
Опис продукції та упаковки Газовий шланг.
Країна походження Данія
Тип та характер ризику Полум’я Газовий шланг не підходить для використання в холодних умовах. Якщо газовий шланг переміщувати в холодних умовах, він може зламатися. Газ може просочитися через пошкоджений шланг і загорітися. Виріб не відповідає відповідному європейському стандарту EN 16436.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2017/39
Вид продукції Gas appliances and components
Найменування продукту Gas hose Unknown
Опис продукції та упаковки Gas hose
Країна походження Taiwan
Тип та характер ризику Fire The gas hose is not suitable for use in cold conditions. If the gas hose is moved in cold conditions, it may break. Gas can consequently leak through the damaged hose and catch fire. The product does not comply with the relevant European standard EN 16436.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2017/39
Вид продукції Газові прилади та компоненти
Найменування продукту Газовий шланг Невідомий
Опис продукції та упаковки Газовий шланг
Країна походження Тайвань
Тип та характер ризику Полум’я Газовий шланг не підходить для використання в холодних умовах. Якщо газовий шланг переміщувати в холодних умовах, він може зламатися. Газ може просочитися через пошкоджений шланг і загорітися. Виріб не відповідає відповідному європейському стандарту EN 16436.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2017/38
Вид продукції Gas appliances and components
Найменування продукту Gas barbecue Unknown
Опис продукції та упаковки Black gas barbecue. Burner: aluminum-plate (Rating:4.7KW). The product is an 'open-product' and might be available under different brand names in other EU countries.
Країна походження China
Тип та характер ризику Fire One of the valves is inadequate and gas leaks which can cause a fire. The product does not comply with the requirements of the Gas Appliance Directive and the relevant European standard EN 498.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2017/38
Вид продукції Газові прилади та компоненти
Найменування продукту Газовий шашлик Невідомий
Опис продукції та упаковки Чорний газовий шашлик. Пальник: алюмінієва пластина (Рейтинг: 4.7КВт). Продукт є «відкритим продуктом» і може бути доступний під різними торговими марками в інших країнах ЄС.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Полум’я Один з клапанів неадекватний і витік газу, який може викликати пожежу. Виріб не відповідає вимогам Директиви щодо газового приладу та відповідного європейського стандарту EN 498.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2017/23
Вид продукції Gas appliances and components
Найменування продукту Gas fire Flue Logic HE, E-Box and E-Studio
Опис продукції та упаковки Chimney/flue gas-fired heaters, no packaging.
Країна походження United Kingdom
Тип та характер ризику Asphyxiation Aluminium rivets were used instead of steel rivets for the fixings for the draught diverter plate. Failure of the rivets could lead to the draught diverter plate moving out of position which, in combination with the failure of the safety cut off switch, could cause carbon monoxide to enter the room. The product does not comply with the requirements of the Gas Appliances Directive.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2017/23
Вид продукції Газові прилади та компоненти
Найменування продукту Газовий вогонь Flue Logic HE, E-Box та E-Studio
Опис продукції та упаковки Димохід / димохідні газові обігрівачі, без упаковки.
Країна походження Великобританія
Тип та характер ризику Задуха Замість сталевих заклепок для кріплення для пластини тягучої заклепки використовувалися алюмінієві заклепки. Вихід з ладу заклепок може призвести до того, що пластина тягу може вийти з положення, що в поєднанні з виходом з ладу запобіжного відрізаного вимикача може призвести до того, що в приміщення потрапить чадний газ. Виріб не відповідає вимогам Директиви про газові прилади.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2017/12
Вид продукції Gas appliances and components
Найменування продукту Gas heater Unknown
Опис продукції та упаковки Compact gas heater, 3.2KW.
Країна походження China
Тип та характер ризику Fire The instructions incorrectly state that the product is suitable for indoor use. The product is suitable for outdoor use only and, if it is used indoors, elements of home furnishings may ignite. The product does not comply with the requirements of the Gas Appliances Directive.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2017/12
Вид продукції Газові прилади та компоненти
Найменування продукту Газовий обігрівач Невідомий
Опис продукції та упаковки Компактний газовий обігрівач, 3,2 кВт.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Вогонь В інструкції неправильно зазначено, що виріб придатний для внутрішнього використання. Виріб придатний лише для зовнішнього використання, і, якщо його використовувати всередині приміщення, елементи домашньої обстановки можуть загорітися. Продукт не відповідає вимогам Директиви про газові прилади.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2017/12
Вид продукції Gas appliances and components
Найменування продукту Gas burner Unknown
Опис продукції та упаковки Large, free-standing, cooking burner for use with natural gas.
Країна походження Italy
Тип та характер ризику Asphyxiation The gas appliance produces a large amount of carbon monoxide in the combustion products during normal use. People in the proximity of the gas appliance could suffer from carbon monoxide poisoning. The product does not comply with the requirements of the Gas Appliances Directive.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2017/12
Вид продукції Газові прилади та компоненти
Найменування продукту Пальник газовий Невідомий
Опис продукції та упаковки Великий, окремо стоячий пальник для готування для використання на природному газі.
Країна походження Італія
Тип та характер ризику Задуха Газовий прилад виробляє велику кількість чадного газу в продуктах згоряння під час звичайного використання. Люди поблизу газового приладу можуть страждати отруєнням чадним газом. Продукт не відповідає вимогам Директиви про газові прилади.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2017/9
Вид продукції Gas appliances and components
Найменування продукту Gas boiler Topline, Logamax, Logano Plus, Sieger
Опис продукції та упаковки Wall-hung, gas-fired, condensing boiler
Країна походження The Netherlands
Тип та характер ризику Fire A leakage can occur between the burner housing and the heat exchanger. As a result, flue gases can flow into the appliance leading to the risk of a fire in or outside the appliance. The product does not comply with the requirements of the Gas Appliances Directive.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2017/9
Вид продукції Газові прилади та компоненти
Найменування продукту Газовий котел Topline, Logamax, Logano Plus, Sieger
Опис продукції та упаковки Настінний, газовий, конденсаційний котел
Країна походження Нідерланди
Тип та характер ризику Вогонь Між корпусом пальника та теплообмінником може статися витік. Як результат, димові гази можуть потрапляти в прилад, що призводить до ризику пожежі в приладі або поза ним. Продукт не відповідає вимогам Директиви про газові прилади.