Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію
Сайт працює в тестовому режимі.

Шпаргалка інспектора


Закони

Назва документу

Предмет регулювання

Про загальну безпечність нехарчової продукції

Встановлює правові та організаційні засади введення в обіг в Україні нехарчової продукції і забезпечення її безпечності.

Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції

Встановлює правові та організаційні засади здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції.

Про стандартизацію

Встановлює правові та організаційні засади стандартизації в Україні і спрямований на забезпечення формування та реалізації державної політики у відповідній сфері.

Про технічні регламенти та оцінку відповідності

Визначає правові та організаційні засади розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки відповідності, а також здійснення добровільної оцінки відповідності.

Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції

Регулює відносини щодо відповідальності за шкоду, завдану потерпілому внаслідок дефекту в продукції, яка введена в обіг в Україні

Цивільний кодекс України, Глава 82, § 3.

§ 3. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)

Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції

Встановлює правові та організаційні засади вилучення з обігу, переробки, утилізації, знищення або подальшого використання неякісної та небезпечної продукції з метою недопущення негативного впливу такої продукції на життя, здоров'я людини, майно і довкілля.

Кодекс України про адміністративні правопорушення, глава 15, ст. 18837

Стаття 18837. Невиконання законних вимог посадових осіб органів ринкового нагляду та їх територіальних органів