Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію

Промислові вироби та обладнання

Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2023/39
Вид продукції Промислові вироби та обладнання
Найменування продукту Explosion-proof tablet TH20M
Номер моделі TH20M
Опис продукції та упаковки Rugged tablet
Країна походження Spain
Тип та характер ризику The device fails to meet the design requirements for Intrinsic safety required for use in potentially explosive atmospheres. The power output is excessive and the battery is not sufficiently protected. This increases the risk of ignition in explosive atmospheres. The product does not comply with the requirements of the Directive relating to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmosphere (ATEX) nor with the European standard EN 60079-11.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2023/39
Вид продукції Промислові вироби та обладнання
Найменування продукту Вибухозахищений планшет ТН20М
Номер моделі TH20M
Опис продукції та упаковки Міцний планшет
Країна походження Іспанія
Тип та характер ризику Пристрій не відповідає вимогам іскробезпеки для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах. Вихідна потужність надмірна, а акумулятор недостатньо захищений. Це підвищує ризик займання у вибухонебезпечних середовищах. Продукт не відповідає вимогам Директиви щодо обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечній атмосфері (ATEX), а також європейському стандарту EN 60079-11.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2023/39
Вид продукції Промислові вироби та обладнання
Найменування продукту Explosion-proof smartphone H20M
Номер моделі H20M
Опис продукції та упаковки Rugged smartphone
Країна походження Spain
Тип та характер ризику The device fails to meet the design requirements for "Intrinsic safety", prescribed for use in potentially explosive atmospheres. The power output is excessive and the battery is not sufficiently protected. This increases the risk of ignition in explosive atmospheres. The product does not comply with the requirements of the Directive relating to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmosphere (ATEX) nor with the European standard EN 60079-11.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2023/39
Вид продукції Промислові вироби та обладнання
Найменування продукту Вибухозахищений смартфон H20M
Номер моделі H20M
Опис продукції та упаковки Міцний смартфон
Країна походження Іспанія
Тип та характер ризику Пристрій не відповідає вимогам щодо «іскробезпеки», призначеним для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах. Вихідна потужність надмірна, а акумулятор недостатньо захищений. Це підвищує ризик займання у вибухонебезпечних середовищах. Продукт не відповідає вимогам Директиви щодо обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечній атмосфері (ATEX), а також європейському стандарту EN 60079-11.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2023/12
Вид продукції Промислові вироби та обладнання
Найменування продукту Portable fan Portable fan
Номер моделі BSFT-300
Опис продукції та упаковки EX-class fan equipped with switches. Fan diameter: 300mm (12 inch), 370W motor, high speed: 2800rpm. Product sold online, in particular via Amazon. ASIN: B08ZHMGQ2F
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику The product advertised as explosion-proof has not been subject to a conformity assessment and can cause an explosion in a potentially explosive atmosphere. The product does not comply with the requirements of the Directive concerning equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (ATEX Directive).
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2023/12
Вид продукції Промислові вироби та обладнання
Найменування продукту Портативний вентилятор Портативний вентилятор
Номер моделі BSFT-300
Опис продукції та упаковки Вентилятор класу EX з перемикачами. Діаметр вентилятора: 300 мм (12 дюймів), двигун 370 Вт, висока швидкість: 2800 об/хв. Продукт продається онлайн, зокрема через Amazon. ASIN: B08ZHMGQ2F
Країна походження Народна Республіка Китай
Тип та характер ризику Продукт, який рекламується як вибухобезпечний, не пройшов оцінку відповідності та може спричинити вибух у потенційно вибухонебезпечній атмосфері. Продукт не відповідає вимогам Директиви щодо обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах (Директива ATEX).
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2022/49
Вид продукції Промислові вироби та обладнання
Найменування продукту Mobile phone for explosive atmospheres
Номер моделі M1 Pro and other
Опис продукції та упаковки Mobile phone for use in potentially explosive atmospheres. The product is also sold online.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику The device fails to meet the design requirements for "Intrinsic safety", prescribed for use in potentially explosive atmospheres. The power output is excessive and the battery is not sufficiently protected. This increases the risk of ignition in explosive atmospheres. The product does not comply with the requirements of the ATEX Directive nor with the European standard EN 60079-11.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2022/49
Вид продукції Промислові вироби та обладнання
Найменування продукту Мобільний телефон для вибухонебезпечних середовищ
Номер моделі M1 Pro and other
Опис продукції та упаковки Мобільний телефон для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах. Продукт також продається в Інтернеті.
Країна походження Народна Республіка Китай
Тип та характер ризику Пристрій не відповідає вимогам щодо «іскробезпеки», призначеним для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах. Вихідна потужність надмірна, а акумулятор недостатньо захищений. Це підвищує ризик займання у вибухонебезпечних середовищах. Продукт не відповідає вимогам Директиви ATEX або європейському стандарту EN 60079-11.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2022/41
Вид продукції Промислові вироби та обладнання
Найменування продукту Mobile phone for explosive atmospheres
Номер моделі RFEx1.1
Опис продукції та упаковки Mobile phone for use in potentially explosive atmospheres. The product is also sold online.
Країна походження Unknown
Тип та характер ризику The device fails to meet the design requirements for "Intrinsic safety" required for use in potentially explosive atmospheres. The power output is excessive and the battery is not sufficiently protected. This increases the risk of ignition in explosive atmospheres. The product does not comply with the requirements of the ATEX Directive nor with the European standard EN 60079-11.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2022/41
Вид продукції Промислові вироби та обладнання
Найменування продукту Мобільний телефон для вибухонебезпечних середовищ
Номер моделі RFEx1.1
Опис продукції та упаковки Мобільний телефон для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах. Продукт також продається в Інтернеті.
Країна походження Невідомий
Тип та характер ризику Пристрій не відповідає вимогам щодо «іскробезпеки», необхідних для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах. Вихідна потужність надмірна, а акумулятор недостатньо захищений. Це підвищує ризик займання у вибухонебезпечних середовищах. Продукт не відповідає вимогам Директиви ATEX або європейському стандарту EN 60079-11.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2022/27
Вид продукції Промислові вироби та обладнання
Найменування продукту Smartphone for explosive atmospheres
Номер моделі S12
Опис продукції та упаковки Smartphone for use in potentially explosive atmospheres. Product sold online, in particular via AliExpress.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику The device fails to meet the design requirements for Intrinsic safety required for use in potentially explosive atmospheres. The power output is excessive and the battery is not sufficiently protected. This increases the risk of ignition in explosive atmospheres. The product does not comply with the requirements of the ATEX Directive nor with the European standard EN 60079-11.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2022/27
Вид продукції Промислові вироби та обладнання
Найменування продукту Смартфон для вибухонебезпечних атмосфер
Номер моделі S12
Опис продукції та упаковки Смартфон для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах. Товар продається онлайн, зокрема через AliExpress.
Країна походження Народна Республіка Китай
Тип та характер ризику Пристрій не відповідає вимогам іскробезпеки для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах. Вихідна потужність надмірна, а акумулятор недостатньо захищений. Це підвищує ризик займання у вибухонебезпечних середовищах. Продукт не відповідає вимогам Директиви ATEX або європейському стандарту EN 60079-11.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2022/27
Вид продукції Промислові вироби та обладнання
Найменування продукту Smartphone for explosive atmospheres
Номер моделі S20
Опис продукції та упаковки Smartphone for use in potentially explosive atmospheres. Product sold online, in particular via AliExpress.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику The device fails to meet the design requirements for "Intrinsic safety" required for use in potentially explosive atmospheres. The power output is excessive and the battery is not sufficiently protected. This increases the risk of ignition in explosive atmospheres. The product does not comply with the requirements of the ATEX Directive nor with the European standard EN 60079-11.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2022/27
Вид продукції Промислові вироби та обладнання
Найменування продукту Смартфон для вибухонебезпечних атмосфер
Номер моделі S20
Опис продукції та упаковки Смартфон для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах. Товар продається онлайн, зокрема через AliExpress.
Країна походження Народна Республіка Китай
Тип та характер ризику Пристрій не відповідає вимогам щодо «іскробезпеки», необхідних для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах. Вихідна потужність надмірна, а акумулятор недостатньо захищений. Це підвищує ризик займання у вибухонебезпечних середовищах. Продукт не відповідає вимогам Директиви ATEX або європейському стандарту EN 60079-11.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2022/27
Вид продукції Промислові вироби та обладнання
Найменування продукту Smartphone for explosive atmospheres
Номер моделі S19
Опис продукції та упаковки Smartphone for use in potentially explosive atmospheres. Product sold online, in particular via AliExpress.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику The device fails to meet the design requirements for Intrinsic safety required for use in potentially explosive atmospheres. The power output is excessive and the battery is not sufficiently protected. This increases the risk of ignition in explosive atmospheres. The product does not comply with the requirements of the ATEX Directive nor with the European standard EN 60079-11.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2022/27
Вид продукції Промислові вироби та обладнання
Найменування продукту Смартфон для вибухонебезпечних атмосфер
Номер моделі S19
Опис продукції та упаковки Смартфон для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах. Товар продається онлайн, зокрема через AliExpress.
Країна походження Народна Республіка Китай
Тип та характер ризику Пристрій не відповідає вимогам іскробезпеки для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах. Вихідна потужність надмірна, а акумулятор недостатньо захищений. Це підвищує ризик займання у вибухонебезпечних середовищах. Продукт не відповідає вимогам Директиви ATEX або європейському стандарту EN 60079-11.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2022/27
Вид продукції Промислові вироби та обладнання
Найменування продукту Smartphone for explosive atmospheres
Номер моделі S21
Опис продукції та упаковки Smartphone for use in potentially explosive atmospheres. Product sold online, in particular via AliExpress.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику The device fails to meet the design requirements for Intrinsic safety required for use in potentially explosive atmospheres. The power output is excessive and the battery is not sufficiently protected. This increases the risk of ignition in explosive atmospheres. The product does not comply with the requirements of the ATEX Directive nor with the European standard EN 60079-11.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2022/27
Вид продукції Промислові вироби та обладнання
Найменування продукту Смартфон для вибухонебезпечних атмосфер
Номер моделі S21
Опис продукції та упаковки Смартфон для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах. Товар продається онлайн, зокрема через AliExpress.
Країна походження Народна Республіка Китай
Тип та характер ризику Пристрій не відповідає вимогам іскробезпеки для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах. Вихідна потужність надмірна, а акумулятор недостатньо захищений. Це підвищує ризик займання у вибухонебезпечних середовищах. Продукт не відповідає вимогам Директиви ATEX або європейському стандарту EN 60079-11.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2022/27
Вид продукції Промислові вироби та обладнання
Найменування продукту Smartphone for explosive atmospheres
Номер моделі S18
Опис продукції та упаковки Smartphone for use in potentially explosive atmospheres. Product sold online, in particular via AliExpress.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику The device fails to meet the design requirements for Intrinsic safety required for use in potentially explosive atmospheres. The power output is excessive and the battery is not sufficiently protected. This increases the risk of ignition in explosive atmospheres. The product does not comply with the requirements of the ATEX Directive nor with the European standard EN 60079-11.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2022/27
Вид продукції Промислові вироби та обладнання
Найменування продукту Смартфон для вибухонебезпечних атмосфер
Номер моделі S18
Опис продукції та упаковки Смартфон для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах. Товар продається онлайн, зокрема через AliExpress.
Країна походження Народна Республіка Китай
Тип та характер ризику Пристрій не відповідає вимогам іскробезпеки для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах. Вихідна потужність надмірна, а акумулятор недостатньо захищений. Це підвищує ризик займання у вибухонебезпечних середовищах. Продукт не відповідає вимогам Директиви ATEX або європейському стандарту EN 60079-11.