Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію

Засоби вимірювальної техніки

Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2023/34
Вид продукції Засоби вимірювальної техніки
Найменування продукту Water electrolysis device
Опис продукції та упаковки Black water electrolysis device with four separate probes. Product sold online.
Країна походження Unknown
Тип та характер ризику The electrodes of the device are unprotected, operate at 160 Volt and can remain under tension after the power switch is turned off. This can cause an electric shock to a user who touches the electrodes or come in contact with water when the electrodes are inserted. The product does not comply with the requirements of the Low Voltage Directive nor with the European standard EN 603335-1.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2023/34
Вид продукції Засоби вимірювальної техніки
Найменування продукту Апарат для електролізу води
Опис продукції та упаковки Прилад для електролізу чорної води з чотирма окремими зондами. Продукт продається онлайн.
Країна походження Невідомий
Тип та характер ризику Електроди пристрою незахищені, працюють при напрузі 160 Вольт і можуть залишатися під напругою після вимкнення живлення. Це може призвести до ураження електричним струмом користувача, який торкається електродів або контактує з водою, коли електроди вставлені. Продукт не відповідає вимогам Директиви про низьку напругу та європейському стандарту EN 603335-1.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2019/15
Вид продукції Засоби вимірювальної техніки
Найменування продукту Mains socket tester Unknown
Опис продукції та упаковки Mains socket tester in a blister pack
Країна походження Germany
Тип та характер ризику Electric shock The electrical insulation, creepage and clearance distances and electric strength are inadequate. Consequently accessible parts may become live and lead the user to receive an electric shock. The product does not comply with the requirements of the Low Voltage Directive and the relevant European standard EN 61010.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2019/15
Вид продукції Засоби вимірювальної техніки
Найменування продукту Сокет-тестер живлення Невідомий
Опис продукції та упаковки Тестер розетки в блістерній упаковці
Країна походження Німеччина
Тип та характер ризику Ураження електричним струмом Електрична ізоляція, повзучість і відстані зазору і електрична міцність неадекватні. Отже, доступні частини можуть стати живими і привести користувача до отримання ураження електричним струмом. Виріб не відповідає вимогам Директиви про низьку напругу та відповідного європейського стандарту EN 61010.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2019/15
Вид продукції Засоби вимірювальної техніки
Найменування продукту Mains socket tester Live Tester Plus
Опис продукції та упаковки Phase indicator/socket tester sold in a cardboard box.
Країна походження Germany
Тип та характер ризику Electric shock The electrical insulation, creepage and clearance distances and electric strength are inadequate. Consequently accessible parts may become live and lead the user to receive an electric shock. The product does not comply with the requirements of the Low Voltage Directive and the relevant European standard EN 61010.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2019/15
Вид продукції Засоби вимірювальної техніки
Найменування продукту Сокет-тестер живлення Live Тестер Плюс
Опис продукції та упаковки Фазовий індикатор/торцевий тестер продається в картонній коробці.
Країна походження Німеччина
Тип та характер ризику Ураження електричним струмом Електрична ізоляція, повзучість і відстані зазору і електрична міцність неадекватні. Отже, доступні частини можуть стати живими і привести користувача до отримання ураження електричним струмом. Виріб не відповідає вимогам Директиви про низьку напругу та відповідного європейського стандарту EN 61010.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2019/13
Вид продукції Засоби вимірювальної техніки
Найменування продукту Mains socket tester Socket safety tester
Опис продукції та упаковки Phase indicator/socket tester in a blister pack.
Країна походження Sweden
Тип та характер ризику Electric shock The electrical insulation and the creepage/clearance distances are inadequate. The user may receive an electric shock from live parts. The product does not comply with the requirements of the Low Voltage Directive and the relevant European standard EN 61010 .
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2019/13
Вид продукції Засоби вимірювальної техніки
Найменування продукту Тестер розетки живлення Гніздо тестувальник безпеки
Опис продукції та упаковки Фазовий індикатор/торцевий тестер у блістерній упаковці.
Країна походження Швеція
Тип та характер ризику Ураження електричним струмом Електрична ізоляція та відстані повзучості/зазору неадекватні. Користувач може отримати ураження електричним струмом від живих частин. Виріб не відповідає вимогам Директиви про низьковольтні напруги та відповідного європейського стандарту EN 61010 .
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2016/8
Вид продукції Засоби вимірювальної техніки
Найменування продукту Alcohol Interlock AL-5
Опис продукції та упаковки Alcohol interlock (automatic control system designed to prevent driving with excess alcohol); after-sales installation.
Країна походження China
Тип та характер ризику Injuries There is the possibility to drive a motorized vehicle under the influence of alcohol regardless of whether the alcohol interlock is assembled. Therefore there is a higher possibility for the driver to cause injuries to himself or to others. The product does not meet the requirements of the relevant standard EN 50436-2.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2016/8
Вид продукції Засоби вимірювальної техніки
Найменування продукту Блокіратор спиртовий АЛ-5
Опис продукції та упаковки Алкогольне блокування (система автоматичного контролю, призначена для запобігання водінню з надмірною кількістю алкоголю); післяпродажне встановлення.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Травми Можливість керувати транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння існує незалежно від того, чи встановлена алкогольна блокування. Таким чином, існує більша ймовірність того, що водій завдасть травм собі або іншим. Продукт не відповідає вимогам відповідного стандарту EN 50436-2.