Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію

Обладнання

Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2024/29 (20.07.2024)
Вид продукції Обладнання
Найменування продукту Extension cord Przedluzacz jednogniazdowy
Номер моделі W-99036
Опис продукції та упаковки Extension cord, length 30 m.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику The extension cord uses a conductor with a cross-sectional area that is too small, which may cause it to overheat during use, leading to fire and burns. Moreover, the plug of a protection class-I appliance can be inserted into the socket of the extension cord, intended for appliances of protection class-II. A user who connects a class-I device to the extension cord may receive an electric shock. The product does not comply with the requirements of the Low Voltage Directive.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2024/29 (20.07.2024)
Вид продукції Обладнання
Найменування продукту Подовжувач Przedluzacz jednogniazdowy
Номер моделі W-99036
Опис продукції та упаковки Подовжувач, довжина 30м.
Країна походження Народна Республіка Китай
Тип та характер ризику Подовжувач використовує провідник із занадто малим поперечним перерізом, що може спричинити його перегрів під час використання, що призведе до пожежі та опіків. Крім того, вилку приладу класу захисту I можна вставити в гніздо подовжувача, призначеного для приладів класу захисту II. Користувач, який підключає пристрій класу I до подовжувача, може отримати ураження електричним струмом. Продукт не відповідає вимогам Директиви щодо низької напруги.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2024/29 (20.07.2024)
Вид продукції Обладнання
Найменування продукту Attachment for brush cutter Trimmer Head
Опис продукції та упаковки Flail-type cutting attachment with two chainsaw chains. Product sold online, in particular via AliExpress with identification number: 1005006235600389
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику The bolts or rivets attaching the chains to the flail-cutter could break. The chains might consequently detach during use and hit the user causing injuries. The product does not comply with the requirements of the Machinery Directive nor with the Commission Decision 2012/32/EU prohibiting the placing on the market of flail-type cutting attachments for portable hand-held brush cutters.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2024/29 (20.07.2024)
Вид продукції Обладнання
Найменування продукту Насадка для кущоріза Trimmer Head
Опис продукції та упаковки Ріжуча насадка з двома ланцюгами бензопили. Продукт продається онлайн, зокрема через AliExpress з ідентифікаційним номером: 1005006235600389
Країна походження Народна Республіка Китай
Тип та характер ризику Болти або заклепки, що кріплять ланцюги до різака, можуть зламатися. У результаті ланцюги можуть від'єднатися під час використання та вдарити користувача, спричинивши травми. Продукт не відповідає вимогам Директиви про машини та Рішенню Комісії 2012/32/ЄС, що забороняє розміщення на ринку ріжучих насадок для портативних ручних кущорізів.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2024/29 (20.07.2024)
Вид продукції Обладнання
Найменування продукту Attachment for brush cutter Lawn Mower Head
Опис продукції та упаковки Attachment for brush cutters for trimming and cutting lawn edges or other vegetation. The cutting attachment comprises six mobile knives that can be used for cutting when they rotate at high speed. Product sold online, in particular via AliExpress with identification number: 1005005785659643.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику The rivets attaching the knives to the flail-cutter’s main body could break. The knives might consequently detach during use and hit the user, causing injuries. The product does not comply with the requirements of the Machinery Directive nor with the Commission Decision 2012/32/EU prohibiting the placing on the market of flail-type cutting attachments for portable hand-held brush cutters.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2024/29 (20.07.2024)
Вид продукції Обладнання
Найменування продукту Насадка для кущоріза Головка газонокосарки
Опис продукції та упаковки Насадка для кущорізів для стрижки та стрижки країв газону чи іншої рослинності. Ріжуча насадка містить шість мобільних ножів, які можна використовувати для різання, коли вони обертаються на високій швидкості. Продукт продається онлайн, зокрема через AliExpress з ідентифікаційним номером: 1005005785659643.
Країна походження Народна Республіка Китай
Тип та характер ризику Заклепки, що кріплять ножі до основного корпусу фрези, можуть зламатися. У результаті ножі можуть від'єднатися під час використання та вдарити користувача, спричинивши травми. Продукт не відповідає вимогам Директиви про машини та Рішенню Комісії 2012/32/ЄС, що забороняє розміщення на ринку ріжучих насадок для портативних ручних кущорізів.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2024/29 (20.07.2024)
Вид продукції Обладнання
Найменування продукту Attachment for brush cutter Six alloy blades for lawn mowers
Опис продукції та упаковки Attachment for brush cutters for trimming and cutting lawn edges or other vegetation. The cutting attachment comprises six mobile knives that can be used for cutting when they rotate at high speed. Product sold online, in particular via AliExpress with identification number: 1005005751805593.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику The rivets attaching the knives to the flail-cutter’s main body could break. The knives might consequently detach during use and hit the user, causing injuries. The product does not comply with the requirements of the Machinery Directive nor with the Commission Decision 2012/32/EU prohibiting the placing on the market of flail-type cutting attachments for portable hand-held brush cutters.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2024/29 (20.07.2024)
Вид продукції Обладнання
Найменування продукту Насадка для кущоріза Шість легкосплавних ножів для газонокосарки
Опис продукції та упаковки Насадка для кущорізів для стрижки та стрижки країв газону чи іншої рослинності. Ріжуча насадка містить шість мобільних ножів, які можна використовувати для різання, коли вони обертаються на високій швидкості. Продукт продається онлайн, зокрема через AliExpress з ідентифікаційним номером: 1005005751805593.
Країна походження Народна Республіка Китай
Тип та характер ризику Заклепки, що кріплять ножі до основного корпусу фрези, можуть зламатися. У результаті ножі можуть від'єднатися під час використання та вдарити користувача, спричинивши травми. Продукт не відповідає вимогам Директиви про машини та Рішенню Комісії 2012/32/ЄС, що забороняє розміщення на ринку ріжучих насадок для портативних ручних кущорізів.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2024/29 (20.07.2024)
Вид продукції Обладнання
Найменування продукту Laser cutting machine
Номер моделі UG-1390FL
Опис продукції та упаковки Laser cutting machine.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику The product is missing a fan protective cover, a protective device of the laser head and a protective cover safety switch which can lead users to cut themselves using the product.Moreover, the product is missing protection against laser radiation which can lead to damage to sight for the operator.Additionally, the product's switchboard is not properly insulated, the sockets are not safeguarded with a surge protector, and the protective conductor is not connected to the ground terminal. A user could receive an electric shock from accessible live parts. The product does not comply with the requirements of the Machinery Directive nor with the European standards EN ISO 12100, 60204-1, 4414, 11553, 13849, 14120, 13850, EN 61439-1, 61310, 60825.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2024/29 (20.07.2024)
Вид продукції Обладнання
Найменування продукту Верстат для лазерного різання
Номер моделі UG-1390FL
Опис продукції та упаковки Верстат для лазерного різання.
Країна походження Народна Республіка Китай
Тип та характер ризику може отримати ураження електричним струмом від доступних струмоведучих частин. Продукт не відповідає вимогам Директиви про машини та європейським стандартам EN ISO 12100, 60204-1, 4414, 11553, 13849, 14120, 13850, EN 61439-1, 61310, 60825.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2024/29 (20.07.2024)
Вид продукції Обладнання
Найменування продукту Lighting chain 100 LED dekorativnich svetel
Опис продукції та упаковки Lighting chain with 100 non-replaceable LED light sources equipped with an electronic unit for light effects.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику The power lead is not securely anchored to the electronic unit or sufficiently secured against pulling out, the mechanical strength of the electronic unit is not sufficient and its cover can be easily removed without the use of tools, thereby exposing live parts. A user could touch these accessible live parts and receive an electric shock. The product does not comply with the requirements of the Low Voltage Directive.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2024/29 (20.07.2024)
Вид продукції Обладнання
Найменування продукту Освітлювальний ланцюг 100 LED декоративний світел
Опис продукції та упаковки Освітлювальний ланцюг з 100 незмінними світлодіодними джерелами світла, оснащеними електронним блоком світлових ефектів.
Країна походження Народна Республіка Китай
Тип та характер ризику Провід живлення не надійно прикріплений до електронного блоку або достатньо захищений від витягування, механічна міцність електронного блоку недостатня, і його кришку можна легко зняти без використання інструментів, таким чином відкриваючи струмоведучі частини. Користувач може торкнутися цих доступних струмоведучих частин і отримати удар електричним струмом. Продукт не відповідає вимогам Директиви щодо низької напруги.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2024/29 (20.07.2024)
Вид продукції Обладнання
Найменування продукту Attachment for brush cutter
Опис продукції та упаковки Attachment for brush cutters for trimming and cutting lawn edges or other vegetation. The cutting attachment comprises six mobile knives that can be used for cutting when they rotate at high speed. Product sold online, in particular via AliExpress with identification number: 1005006697952782.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику The rivets attaching the knives to the flail-cutter’s main body could break. The knives might consequently detach during use and hit the user, causing injuries. The product does not comply with the requirements of the Machinery Directive nor with the Commission Decision 2012/32/EU prohibiting the placing on the market of flail-type cutting attachments for portable hand-held brush cutters.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2024/29 (20.07.2024)
Вид продукції Обладнання
Найменування продукту Насадка для кущоріза
Опис продукції та упаковки Насадка для кущорізів для стрижки та стрижки країв газону чи іншої рослинності. Ріжуча насадка містить шість мобільних ножів, які можна використовувати для різання, коли вони обертаються на високій швидкості. Продукт продається онлайн, зокрема через AliExpress з ідентифікаційним номером: 1005006697952782.
Країна походження Народна Республіка Китай
Тип та характер ризику Заклепки, що кріплять ножі до основного корпусу фрези, можуть зламатися. У результаті ножі можуть від'єднатися під час використання та вдарити користувача, спричинивши травми. Продукт не відповідає вимогам Директиви про машини та Рішенню Комісії 2012/32/ЄС, що забороняє розміщення на ринку ріжучих насадок для портативних ручних кущорізів.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2024/29 (20.07.2024)
Вид продукції Обладнання
Найменування продукту Attachment for brush cutter 6 Teeth Steel Head Trimmer
Опис продукції та упаковки Attachment for brush cutters for trimming and cutting lawn edges or other vegetation. The cutting attachment comprises six mobile knives that can be used for cutting when they rotate at high speed. Product sold online, in particular via AliExpress with identification number: 1005006645358789.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику The rivets attaching the knives to the flail-cutter can easily break. The knives might consequently detach during use and hit the user, causing injuries. The product does not comply with the requirements of the Machinery Directive nor with the Commission Decision 2012/32/EU prohibiting the placing on the market of flail-type cutting attachments for portable hand-held brush cutters.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2024/29 (20.07.2024)
Вид продукції Обладнання
Найменування продукту Насадка для кущоріза 6 зубів Steel Head Trimmer
Опис продукції та упаковки Насадка для кущорізів для стрижки та стрижки країв газону чи іншої рослинності. Ріжуча насадка містить шість мобільних ножів, які можна використовувати для різання, коли вони обертаються на високій швидкості. Продукт продається в Інтернеті, зокрема через AliExpress з ідентифікаційним номером: 1005006645358789.
Країна походження Народна Республіка Китай
Тип та характер ризику Заклепки, що кріплять ножі до різака, можуть легко зламатися. У результаті ножі можуть від'єднатися під час використання та вдарити користувача, спричинивши травми. Продукт не відповідає вимогам Директиви про машини та Рішенню Комісії 2012/32/ЄС, що забороняє розміщення на ринку ріжучих насадок для портативних ручних кущорізів.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2024/29 (20.07.2024)
Вид продукції Обладнання
Найменування продукту Attachment for brush cutter Chain Trimmer Head
Опис продукції та упаковки Flail-type cutting attachment with two chainsaw chains. Product sold online, in particular via AliExpress with identification number: 1005005872650108.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику The bolts or rivets attaching the chains to the flail-cutter could break. The chains might consequently detach during use and hit the user, causing injuries. The product does not comply with the requirements of the Machinery Directive nor with the Commission Decision 2012/32/EU prohibiting the placing on the market of flail-type cutting attachments for portable hand-held brush cutters.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2024/29 (20.07.2024)
Вид продукції Обладнання
Найменування продукту Насадка для кущоріза Chain Trimmer Head
Опис продукції та упаковки Ріжуча насадка з двома ланцюгами бензопили. Продукт продається онлайн, зокрема через AliExpress з ідентифікаційним номером: 1005005872650108.
Країна походження Народна Республіка Китай
Тип та характер ризику Болти або заклепки, що кріплять ланцюги до різака, можуть зламатися. У результаті ланцюги можуть від'єднатися під час використання та вдарити користувача, спричинивши травми. Продукт не відповідає вимогам Директиви про машини та Рішенню Комісії 2012/32/ЄС, що забороняє розміщення на ринку ріжучих насадок для портативних ручних кущорізів.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2024/29 (20.07.2024)
Вид продукції Обладнання
Найменування продукту Lighting chain Led Light 100 L Extra Brillante
Опис продукції та упаковки Lighting chain with 100 blue LEDs and with a flashing unit. 220-240 V / 50-60 Hz / 11 W.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику The product is not protected against moisture but is recommended for outdoor use. Water could penetrate the product, which may cause an electric shock. The product does not comply with the requirements of the Low Voltage Directive nor with the European standard EN 60598.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2024/29 (20.07.2024)
Вид продукції Обладнання
Найменування продукту Освітлювальний ланцюг Led Light 100 L Extra Brillante
Опис продукції та упаковки Освітлювальний ланцюг з 100 синіми світлодіодами і миготливим блоком. 220-240 В / 50-60 Гц / 11 Вт.
Країна походження Народна Республіка Китай
Тип та характер ризику Продукт не захищений від вологи, але рекомендований для зовнішнього використання. Вода може проникнути всередину продукту, що може спричинити ураження електричним струмом. Продукт не відповідає вимогам Директиви про низьку напругу та європейському стандарту EN 60598.