Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію
Сайт працює в тестовому режимі.

Устаткування для вибухонебезпечних середовищ

Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2017/48
Вид продукції Explosive atmospheres equipment
Найменування продукту Solvent recycler (thinner) Hamach URS600 is a rebrand of Uni-ram URS600
Опис продукції та упаковки Solvent recycler (thinner), Box ~ 50x50x100cm, Product size cabinet 45x45x105cm of stainless steal with toplid and front door. Hamach URS 600 has a copper condensor/cooler. Hamach URS 600 SS has a stainless steal condensor/cooler.
Країна походження Canada
Тип та характер ризику Burns, Fire, Injuries The safety instructions of where to place and install the product are not very clear. Therefore users might not respect the distance from the electric power source or other ignition sources. Moreover, the equipment may leak hot solvent and vapour. If near an ignition source the risk of explosion is therefore high which could lead to fire and burns. The product does not comply with the requirements of the ATEX and Machinery Directives.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2017/48
Вид продукції Устаткування для вибухонебезпечних середовищ
Найменування продукту Утилізатор розчинників (розріджувач) Hamach URS600 є ребрендом Uni-ram URS600
Опис продукції та упаковки Утилізатор розчинників (розріджувач), коробка ~ 50x50x100см, шафа розміром виробу 45x45x105см з нержавіючої сталі з перекриттям та вхідними дверима Hamach URS 600 має мідний конденсатор / охолоджувач. Hamach URS 600 SS має нержавіючий конденсатор / охолоджувач.
Країна походження Канада
Тип та характер ризику Опіки, пожежа, травми Інструкції з безпеки щодо місця розміщення та встановлення виробу не дуже чіткі. Тому користувачі можуть не поважати відстань від джерела електричної енергії або інших джерел запалення. Більше того, обладнання може випускати гарячий розчинник та пари. Отже, поблизу джерела займання ризик вибуху високий, що може призвести до пожежі та опіків. Виріб не відповідає вимогам Директив ATEX та Директив про машини.