Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію
Сайт працює в тестовому режимі.

Ручні інструменти

Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2019/39
Вид продукції Hand tools
Найменування продукту Garden hose Tradgardsslang
Опис продукції та упаковки A 20 m long garden hose with 1/2" diameter, made of dark green PVC plastic. The hose is made of recycled plastic.
Країна походження Poland
Тип та характер ризику Chemical The material of the hose contains an excessive amount of lead (measured value: 0.06% by weight ). Lead is harmful for human health as it accumulates in the body and may damage the unborn child. The product does not comply with the REACH Regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2019/39
Вид продукції Ручні інструменти
Найменування продукту Садовий шланг Tradgardsslang
Опис продукції та упаковки Садовий шланг довжиною 20 м діаметром 1/2 ", виготовлений з темно-зеленого пластику ПВХ. Шланг виготовлений з переробленого пластику.
Країна походження Польща
Тип та характер ризику Хімічна Матеріал шланга містить надмірну кількість свинцю (виміряне значення: 0,06% від маси). Свинець шкідливий для здоров’я людини, оскільки накопичується в організмі і може завдати шкоди майбутній дитині. Продукт не відповідає Регламенту REACH.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2019/8
Вид продукції Hand tools
Найменування продукту Garden hose Green hose set
Опис продукції та упаковки Green, 20 meter long, plastic hosepipe.
Країна походження China
Тип та характер ризику Environment The hose contains short-chain chlorinated paraffins (SCCPs) (measured value up to 4.66%). SCCPs persist in the environment, are toxic to aquatic organisms at low concentrations and bioaccumulate in wildlife and humans, posing a risk to human health and the environment. The product does not comply with the Regulation on persistent organic pollutants (POP Regulation).
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2019/8
Вид продукції Ручні інструменти
Найменування продукту Садовий шланг Зелений набір шлангів
Опис продукції та упаковки Зелений, 20-метровий, пластиковий шланг.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Середовищі Шланг містить короткокутні хлоровані парафіни (SCCPs) (виміряне значення до 4,66%). SCCPs зберігаються в навколишньому середовищі, токсичні для водних організмів при низьких концентраціях і біоакумуляції у дикої природи і людини, створюючи ризик для здоров'я людини і навколишнього середовища. Продукт не відповідає Положенням про стійкі органічні забруднювачі (Положення про POP).
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2019/3
Вид продукції Hand tools
Найменування продукту Hammer Unknown
Опис продукції та упаковки Metal hammer with a yellow and black coloured, plastic grip. An adhesive label is attached to the grip.
Країна походження China
Тип та характер ризику Chemical The grip of the hammer contains the polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) benz(a)anthracene (measured value: 84 mg/kg) and chrysene (measured value: 22 mg/kg). These PAHs are carcinogenic. The consumer can be exposed when the product comes into direct and prolonged or repetitive contact with the skin. The product does not comply with the REACH Regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2019/3
Вид продукції Ручні інструменти
Найменування продукту Молоток невідомий
Опис продукції та упаковки Металевий молоток з жовто-чорним кольором, пластикова рукоятка. Клейова наклейка кріпиться до рукоятки.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Хімічні Рукоятка молотка містить поліциклічні ароматичні вуглеводні (PAHs) benz(a)антрацен (виміряне значення: 84 мг/кг) і хризол (виміряне значення: 22 мг/кг). Ці ПАГ канцерогенні. Споживач може піддаватися впливу, коли продукт вступає в прямий і тривалий або повторюваний контакт зі шкірою. Виріб не відповідає Правилу REACH.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2019/2
Вид продукції Hand tools
Найменування продукту Wrench Siirtoleukapihti
Опис продукції та упаковки Black wrench (size 7", 180 mm) with neon green plastic handles, attached to a black plastic hanger with sticker-label.
Країна походження China
Тип та характер ризику Chemical The handles contains the polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) benzo(a)pyrene (measured value: 2.1 mg/kg), benzo(e)pyrene (measured value: 2.5 mg/kg), benz(a)anthracene (measured value: 6 mg/kg), chrysene and triphenylene (measured value: 3.9 mg/kg), benz(b)fluoranthene, benzo(j)fluoranthene and benzo(k)fluoranthene (measured value: 2.5 mg/kg). These PAHs are carcinogenic. The consumer can be exposed when the product comes into direct and prolonged or repetitive contact with the skin. The product does not comply with the REACH Regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2019/2
Вид продукції Ручні інструменти
Найменування продукту Гайковий ключ Сііртолеукапіхті
Опис продукції та упаковки Чорний гайковий ключ (розміром 7", 180 мм) з неоновими зеленими пластиковими ручками, прикріплений до чорної пластикової вішалки з наклейкою-етикеткою.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Хімічні Ручки містять поліциклічні ароматичні вуглеводні (PAHs) бензо(а)пірен (вимірюване значення: 2,1 мг/кг), бензо(е)пірен (вимірюване значення: 2,5 мг/кг), бенз(а)антрацен (виміряне значення: 6 мг/кг), хризан та трифенілен (виміряне значення: 3,9 мг/кг), бенз(б)фторцен, бензо(j)фторфен і бензо(к)флюорантен (виміряне значення: 2,5 мг/кг). Ці ПАГ канцерогенні. Споживач може бути підданий впливу, коли виріб вступає в прямий і тривалий або повторюваний контакт зШкіри. Виріб не відповідає Правилу REACH.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2018/9
Вид продукції Hand tools
Найменування продукту Branch saw MAG-PRO Garden
Опис продукції та упаковки The product is sold in individual packages with the name "Oksasaha Teleskooppivarrella"
Країна походження China
Тип та характер ризику Cuts, Injuries As there is no locking mechanism to keep it in place, the blade can detach from the handle uring use and fall on the user. As a consequence, the user can suffer cuts and/or injuries.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2018/9
Вид продукції Ручні інструменти
Найменування продукту Філія побачила MAG-PRO Garden
Опис продукції та упаковки Продукт продається в індивідуальних упаковках з назвою «Оксасага Телекоппіварелла»
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Порізи, травми Оскільки механізм блокування не працює, лезо може від'єднатися від використання ручки та впасти на користувача. Як наслідок, користувач може страждати порізами та / або травмами.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2017/48
Вид продукції Hand tools
Найменування продукту Claw hammer Hammer
Опис продукції та упаковки Claw hammer with a black handle.
Країна походження China
Тип та характер ризику Environment The handle contains short chain chlorinated paraffins (SCCPs) (measured value up to 0.7%). The placing on the market and use of articles containing SCCPs is banned. SCCPs persist in the environment, are toxic to aquatic organisms at low concentrations and bioaccumulate in wildlife and humans, posing a risk to human health and the environment. The product does not comply with the Regulation on persistent organic pollutants (POP Regulation).
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2017/48
Вид продукції Ручні інструменти
Найменування продукту Кіготь молоток Молоток
Опис продукції та упаковки Кіготь молоток з чорною ручкою.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Навколишнє середовище Ручка містить коротколанцюгові хлоровані парафіни (SCCP) (виміряне значення до 0,7%). Розміщення на ринку та використання виробів, що містять SCCP, заборонено. SCCP зберігаються в навколишньому середовищі, токсичні для водних організмів у низьких концентраціях і біоакумулюються в дикій природі та людях, створюючи ризик для здоров'я людей та навколишнього середовища. Продукт не відповідає Регламенту щодо стійких органічних забруднювачів (Регламент про СОЗ).
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2017/5
Вид продукції Hand tools
Найменування продукту Hammer Unknown
Опис продукції та упаковки A hammer with black rubber handle.
Країна походження China
Тип та характер ризику Chemical, Environment The rubber in the handle of the hammer contains lead (measured value up to 0.28% by weight), short chain chlorinated paraffins (SCCPs) (measured value up to 0.77% by weight) and polyaromatic hydrocarbons (PAHs) (measured value of PAHs 1220 mg/kg. The placing on the market and use of articles containing SCCPs is banned. SCCPs persist in the environment, are toxic to aquatic organisms at low concentrations and bioaccumulate in wildlife and humans, posing a risk to human health and the environment. The product does not comply with the Regulation on persistent organic pollutants (POP Regulation). The product does not comply with the REACH regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2017/5
Вид продукції Ручні інструменти
Найменування продукту Молоток невідомий
Опис продукції та упаковки Молоток з чорною гумовою ручкою.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Хімічна промисловість, навколишнє середовище Гума в ручці молотка містить свинець (вимірюється значенням до 0,28% за вагою), короткі ланцюгові хлоровані парафіни (SCCPs) (виміряне значення до 0,77% від ваги) і поліароматичні вуглеводні (ПАГ) (виміряне значення ПАГ 1220 мг/кг). Розміщення на ринку та використання статей, що містять СЦДП, заборонено. SCCPs зберігаються в навколишньому середовищі, є токсичними для водних організмів при низьких концентраціях і біоакумуляції в дикій природі і людях, створюючи ризик для людиниздоров'я та навколишнього середовища. Продукт не відповідає Положенням про стійкі органічні забруднювачі (Регламент POP). Виріб не відповідає регламенту REACH.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2016/51
Вид продукції Hand tools
Найменування продукту Hammer Rubber hammer
Опис продукції та упаковки Rubber hammer, 50mm, with rubber handle.
Країна походження China
Тип та характер ризику Chemical The handle contains the polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) Chrysene (measured concentration 214 mg/kg). This PAH are carcinogenic. The consumer can be exposed when the product comes into direct and prolonged or repetitive contact with the skin or the mouth. The product does not comply with the REACH Regulation.