Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію
Сайт працює в тестовому режимі.

Канцтовари

Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/5
Вид продукції Stationery
Найменування продукту Thermic Paper Papier thermique Sans BPA 48g
Опис продукції та упаковки Thermic Paper BPA Free, 48g., 10pcs. 15250P. The product was sold online.
Країна походження Unknown
Тип та характер ризику Chemical The product contains an excessive amount of Bisphenol A (BPA) (measure value 9,2% by weight). BPA may damage fertility and has been identified as a substance affecting the hormonal systems of humans and animals. In addition, it damages eyes and may cause allergic skin reactions and respiratory irritation. / The product does not comply with the REACH Regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/5
Вид продукції Канцтовари
Найменування продукту Thermic Папір Пап'єтермік Санс BPA 48г
Опис продукції та упаковки Thermic Папір BPA Безкоштовно, 48г., 10шт. 15250P. Товар продавався онлайн.
Країна походження Невідомо
Тип та характер ризику Хімічні Продукт містить надмірну кількість бісфенолу А (BPA) (значення міри 9,2% за вагою). BPA може пошкодити плодючість і була визначена як речовина, що впливає на гормональні системи людини і тварин. Крім того, він пошкоджує очі і може викликати алергічні шкірні реакції і подразнення дихальних шляхів. / Виріб не відповідає Регламенту REACH.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/4
Вид продукції Stationery
Найменування продукту Pencil case
Опис продукції та упаковки Round pencilcase, made of brown leather. The product was also sold online.
Країна походження Unknown
Тип та характер ризику Other The leather in the product contains chromium VI (measured value up to: 6.9 mg/kg). Chromium (VI) is sensitising and can trigger allergic reactions. / The product does not comply with the REACH Regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/4
Вид продукції Канцтовари
Найменування продукту Пенал
Опис продукції та упаковки Круглий пенал, зроблений з коричневої шкіри. Товар також продавався в Інтернеті.
Країна походження Невідомо
Тип та характер ризику Інший Шкіра у виробі містить хром VI (виміряне значення до: 6,9 мг / кг). Хром (VI) викликає сенсибілізацію і може викликати алергічні реакції. / Продукт не відповідає Регламенту REACH.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2019/47
Вид продукції Stationery
Найменування продукту Eraser shaped like a pink macaroon Unknown
Опис продукції та упаковки IWAKO puzzle eraser looking like foodstuff
Країна походження United Kingdom
Тип та характер ризику Choking Due to its characteristic form, colour, appearance and size, the product may be mistaken for foodstuff. This may lead children to put it in the mouth. Small parts may be bitten off or detach, which could lead to choking. The product does not comply with the requirements of the Food Imitating Products Directive nor with the relevant European Standard EN 71-1 .
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2019/47
Вид продукції Канцтовари
Найменування продукту Гумка у формі рожевого макаруна Невідомий
Опис продукції та упаковки Гумка для головоломки IWAKO схожа на продукти харчування
Країна походження United Kingdom
Тип та характер ризику Задихаючись У зв'язку з характерною формою, кольором, зовнішнім виглядом і розміром, продукт може бути помилково сприйнятий за продукти харчування. Це може призвести до того, що діти покладуть його в рот. Дрібні деталі можуть бути відкушувати або від'єднати, що може призвести до задухи. Продукт не відповідає вимогам Директиви про харчові продукти, що імітує продукцію, а також відповідному європейському стандарту EN 71-1 .
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2019/46
Вид продукції Stationery
Найменування продукту Eraser Unknown
Опис продукції та упаковки Eraser imitating foodstuff (French pastry “Macaron”) in a package containing 5 pieces of erasers in different colours.
Країна походження China
Тип та характер ризику Choking The product, due to its characteristic form, colour and size, may be mistaken for foodstuff. Small parts can be easily detached from the product. This may lead especially children to put the small parts in the mouth and choke on them. The product does not comply with the requirements of the Food Imitating Products Directive.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2019/46
Вид продукції Канцтовари
Найменування продукту Невідома гумка
Опис продукції та упаковки Гумка, що імітує продукти харчування (французьке тісто "Макарони") в упаковці, що містить 5 шматочків гумки різних кольорів.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Задихаючись Продукт, через його характерну форму, колір і розмір, може бути помилково сприйнятий за продукти харчування. Дрібні деталі можна легко від'єднати від виробу. Це може призвести особливо до того, що діти покладуть дрібні частини в рот і задихнуться від них. Продукт не відповідає вимогам Директиви про харчові продукти, що імітують продукти.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2019/42
Вид продукції Stationery
Найменування продукту Pencil case Pencil case 3D
Опис продукції та упаковки Pencil case made of fabric decorated with a 3d print with marine animals.
Країна походження China
Тип та характер ризику Chemical The 3D plastic on the product contains an excessive amount cadmium (measured value up to 0,04 % by weight). Cadmium is harmful to human health because it accumulates in the body, can damage organs and it may cause cancer. The product does not comply with the REACH Regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2019/42
Вид продукції Канцтовари
Найменування продукту Пенал Пенал 3D
Опис продукції та упаковки Пенал з тканини, прикрашений 3d принтом з морськими тваринами.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Хімічна 3D-пластик на виробі містить надмірну кількість кадмію (виміряне значення до 0,04% за вагою). Кадмій шкідливий для здоров’я людини, оскільки накопичується в організмі, може пошкодити органи та спричинити рак. Продукт не відповідає Регламенту REACH.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2019/33
Вид продукції Stationery
Найменування продукту Ballpoint pen Business Kugelschreiber
Опис продукції та упаковки Silver-coloured metal ballpoint pen packaged in plastic and cardboard
Країна походження China
Тип та характер ризику Chemical The front part of the pen releases an excessive amount of nickel (measured value: 23.3 ?g/cm?/week). Nickel is a strong sensitiser and can cause allergic reactions if present in articles that come into direct and prolonged contact with the skin. The product does not comply with the REACH Regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2019/33
Вид продукції Канцтовари
Найменування продукту Кулькова ручка Business Kugelschreiber
Опис продукції та упаковки Кулькова ручка металевого кольору срібного кольору, упакована в пластик та картон
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Хімічна Передня частина пера виділяє надмірну кількість нікелю (виміряне значення: 23,3? Г / см? / Тиждень). Нікель є сильним сенсибілізатором і може викликати алергічні реакції, якщо він присутній у виробах, що контактують зі шкірою безпосередньо та тривало. Продукт не відповідає Регламенту REACH.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2019/31
Вид продукції Stationery
Найменування продукту Ballpoint pen Unknown
Опис продукції та упаковки Small metal ballpoint pen to which a printed label is attached.
Країна походження China
Тип та характер ризику Chemical The pen releases an excessive amount of nickel (measured value: 1.20 ?g/cm?/week). Nickel is a strong sensitiser and can cause allergic reactions if present in articles that come into direct and prolonged contact with the skin. The product does not comply with the REACH Regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2019/31
Вид продукції Канцтовари
Найменування продукту Кулькова ручка Невідомо
Опис продукції та упаковки Маленька металева кулькова ручка, до якої прикріплена надрукована етикетка.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Хімічна Перо виділяє надмірну кількість нікелю (виміряне значення: 1,20? Г / см? / Тиждень). Нікель є сильним сенсибілізатором і може викликати алергічні реакції, якщо він присутній у виробах, які контактують зі шкірою безпосередньо і тривало. Продукт не відповідає Регламенту REACH.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2019/15
Вид продукції Stationery
Найменування продукту Pencil with top eraser Unknown
Опис продукції та упаковки Pencil with floral pattern and little bears and a top eraser. No packaging.
Країна походження China
Тип та характер ризику Chemical The plastic coating of the pencils contains di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP). (measured value: 1.9% by weight). This phthalate may harm the health of children, causing possible damage to the reproductive system. The product does not comply with the REACH Regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2019/15
Вид продукції Канцтовари
Найменування продукту Олівець з верхньою гумкою Невідомо
Опис продукції та упаковки Олівець з квітковим малюнком і маленькими ведмедиками і верхньою гумкою. Без упаковки.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Хімічні Пластикове покриття олівців містить ді-(2-етилгексил) фталат (DEHP). (вимірюється значення: 1,9% за вагою). Цей фатхат може завдати шкоди здоров'ю дітей, завдаючи можливої шкоди репродуктивній системі. Виріб не відповідає Правилу REACH.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2019/9
Вид продукції Stationery
Найменування продукту Notebook with pen Bullet air notebook and pen
Опис продукції та упаковки White paper notebook with a transparent plastic cover with pen support and a pen.
Країна походження China
Тип та характер ризику Chemical The plastic of the cover contains cadmium (measured value: 0.03 % by weight). Cadmium is harmful to human health, because it accumulates in the body, can damage organs and may cause cancer. The product does not comply with the REACH Regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2019/9
Вид продукції Канцтовари
Найменування продукту Блокнот із блокнотом і пером
Опис продукції та упаковки Білий паперовий блокнот з прозорою пластиковою кришкою з опорою ручки і ручкою.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Хімічні Пластик чохла містить кадмій (розмірна вартість: 0,03 % за вагою). Кадмій шкідливий для здоров'я людини, оскільки накопичується в організмі, може пошкодити органи і може викликати рак. Виріб не відповідає Правилу REACH.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2018/45
Вид продукції Stationery
Найменування продукту Novelty pens and highlighters Lipstick pens and lipstick highlighters
Опис продукції та упаковки Two packs of novelty pens resembling a lipstick container. The pens are packaged in a small, clear plastic, zip-lock bag.
Країна походження China
Тип та характер ризику Suffocation There are no ventilation holes or ventilation design features in the caps of the pens. A child might put the cap into the mouth where it could get stuck, leading to suffocation. The product does not comply with the relevant national standard BS 7272.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2018/45
Вид продукції Канцтовари
Найменування продукту Новинні ручки та підсвічувачі Ручки для помади та підсвічувачі для помади
Опис продукції та упаковки Дві пачки новинок, що нагадують контейнер для помади. Ручки упаковані в невеликий прозорий пластиковий мішок на блискавці.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Задуха У кришках ручок немає вентиляційних отворів або особливостей конструкції вентиляції. Дитина може покласти ковпачок у рот там, де він може застрягти, що призведе до задухи. Продукт не відповідає відповідному національному стандарту BS 7272.