Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію
Сайт працює в тестовому режимі.

Будівельні вироби

Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/4
Вид продукції Construction products
Найменування продукту Sealing slurry Aquasil
Опис продукції та упаковки Brushable cement based sealing slurry for waterproofing concrete and mineral building materials with crystalline waterproofing action.
Країна походження Greece
Тип та характер ризику Chemical The product contains chromium VI (measured value: 0.0053% w/w). Chromium (VI) is sensitising, can trigger allergic reactions and can cause cancer. / The product does not comply with the REACH Regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/4
Вид продукції Будівельні вироби
Найменування продукту Герметична суспензія Aquasil
Опис продукції та упаковки Ущільнювальна суспензія на основі цементу для гідроізоляції бетонних та мінеральних будівельних матеріалів з кристалічною гідроізоляційною дією.
Країна походження Греція
Тип та характер ризику Хімічна Продукт містить хром VI (виміряне значення: 0,0053% мас.). Хром (VI) викликає сенсибілізацію, може викликати алергічні реакції та може спричинити рак. / Продукт не відповідає Регламенту REACH.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2019/49
Вид продукції Construction products
Найменування продукту Carbon monoxide detector CO sensor
Опис продукції та упаковки Carbon monoxide detector packaged in a white cardboard box with its picture on it.
Країна походження Poland
Тип та характер ризику Asphyxiation The CO detector does not give an alarm promptly enough when exposed to low concentrations of CO. A person could be inadvertently exposed to CO for an excessive amount of time, increasing the risk of poisoning and asphyxiation. The product does not comply with the European Standard EN50291.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2019/49
Вид продукції Будівельні вироби
Найменування продукту Датчик CO детектора окису вуглецю
Опис продукції та упаковки Детектор чадного газу, упакований у білу картонну коробку із зображенням на ній.
Країна походження Польща
Тип та характер ризику Задуха При виявленні низьких концентрацій CO детектор CO не спрацьовує досить швидко. Людина може ненавмисно піддаватися дії СО надмірно довго, збільшуючи ризик отруєння та задухи. Продукт не відповідає європейському стандарту EN50291.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2019/44
Вид продукції Construction products
Найменування продукту Window hinges MULTI Turn-and-tilt hinges
Опис продукції та упаковки Tilt-and-turn fittings for installation in windows.
Країна походження Austria
Тип та характер ризику Injuries The fixing bracket and bayonet pin of the hinges might be deformed. Consequently the sash (window) may detach from its frame, falling onto the user.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2019/44
Вид продукції Будівельні вироби
Найменування продукту Петлі вікон MULTI поворотно-нахилні петлі
Опис продукції та упаковки Нахил і поворотна фурнітура для установки в вікнах.
Країна походження Австрія
Тип та характер ризику Травми Може деформуватися кріпиться кронштейн і багнетна шпилька петль. Отже, схре (вікно) може від'єднатися від його рами, потрапляюши на користувача.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2018/45
Вид продукції Construction products
Найменування продукту Carbon monoxide detector Czujnik czadu i gazu
Опис продукції та упаковки Gas and carbon monoxide detector (CO detector), mains or battery-powered. Packaged in a cardboard box.
Країна походження China
Тип та характер ризику Asphyxiation The device is not sufficiently sensitive with respect to the detection of carbon monoxide. The product poses a risk of CO poisoning. The product does not comply with the requirements of the Construction Products Regulation and the relevant European standard EN 50291.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2018/45
Вид продукції Будівельні вироби
Найменування продукту Детектор чадного газу Czujnik czadu i gazu
Опис продукції та упаковки Детектор газу та чадного газу (детектор CO), від мережі або від акумулятора. Упакований в картонну коробку.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Задуха Пристрій недостатньо чутливий щодо виявлення чадного газу. Продукт створює ризик отруєння СО. Продукт не відповідає вимогам Регламенту будівельних виробів та відповідного європейського стандарту EN 50291.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2018/43
Вид продукції Construction products
Найменування продукту Chipboard/Wooden panel Unknown
Опис продукції та упаковки Particleboard for internal construction use as a non-structural element.
Країна походження Czech Republic
Тип та характер ризику Chemical The chipboard releases higher levels of formaldehyde into indoor air than declared by the manufacturer in the declaration of performance. If not used as an installation plate covered by flooring, or without a sufficient diffusion retardant coverage, the formaldehyde concentration in the indoor air might be too high. This can cause eye and respiratory irritation, nausea or insomnia. In addition, it is toxic if inhaled and may cause cancer. The product does not comply with the Construction Products Regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2018/43
Вид продукції Будівельні вироби
Найменування продукту ДСП / Дерев’яна панель Невідомо
Опис продукції та упаковки ДСП для внутрішнього будівництва використовують як неструктурний елемент.
Країна походження Чеська Республіка
Тип та характер ризику Хімічна ДСП виділяє у повітря всередині приміщення формальдегід вище, ніж заявлено виробником у декларації про експлуатаційні характеристики. Якщо його не використовувати як монтажну плиту, покриту підлогою, або без достатнього покриття проти дифузії, концентрація формальдегіду в повітрі в приміщенні може бути занадто високою. Це може спричинити подразнення очей та дихання, нудоту або безсоння. Крім того, він токсичний при вдиханні та може спричинити рак. Продукт не відповідає вимогамПоложення про будівельну продукцію.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2018/39
Вид продукції Construction products
Найменування продукту Bag of cement Type 1 42.5 Portland Cement
Опис продукції та упаковки 25kg bag of cement
Країна походження Iran
Тип та характер ризику Chemical The amount of chromium (VI) in the cement is too high. Chromium (VI) is sensitising and may trigger allergic reactions. The product does not comply with the REACH Regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2018/39
Вид продукції Будівельні вироби
Найменування продукту Мішок з цементом Тип 1 42,5 Портландцемент
Опис продукції та упаковки Мішок цементу 25 кг
Країна походження Іран
Тип та характер ризику Хімічна Кількість хрому (VI) у цементі занадто висока. Хром (VI) викликає сенсибілізацію і може викликати алергічні реакції. Продукт не відповідає Регламенту REACH.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2018/31
Вид продукції Construction products
Найменування продукту Carbon monoxide detector Czujnik czadu
Опис продукції та упаковки Battery-powered carbon monoxide detector (CO detector). Packaged in a cardboard box.
Країна походження China
Тип та характер ризику Asphyxiation The device is not sufficiently sensitive with respect to the detection of carbon monoxide. The product poses a risk of CO poisoning. The product does not comply with the requirements of the Construction Products Regulation and the relevant European standard EN 50291.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2018/31
Вид продукції Будівельні вироби
Найменування продукту Детектор чадного газу Czujnik czadu
Опис продукції та упаковки Детектор чадного газу з живленням від батареї (CO-детектор). Розфасований в картонну коробку.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Задуха Прилад недостатньо чутливий щодо виявлення чадного газу. Продукт створює ризик отруєння СО. Виріб не відповідає вимогам Регламенту про будівельну продукцію та відповідного європейського стандарту EN 50291.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2018/16
Вид продукції Construction products
Найменування продукту Adhesive Unknown
Опис продукції та упаковки Adhesive for marble, granite and stone cladding, 25 kg. Adhesive is classified C2T.
Країна походження Greece
Тип та характер ризику Injuries The adhesion is insufficient. Due to the poor adhesion to the substrate, heavy plates glued with the adhesive can separate from the facade. The product does not comply with the Construction Products Regulation and the relevant European Standard EN 12004.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2018/16
Вид продукції Будівельні вироби
Найменування продукту Клей Невідомий
Опис продукції та упаковки Клей для облицювання мармуром, гранітом та каменем, 25 кг. Клей класифікується як C2T.
Країна походження Греція
Тип та характер ризику Травми Адгезія недостатня. Через погану адгезію до основи важкі плити, склеєні клеєм, можуть відокремитися від фасаду. Виріб не відповідає Регламенту будівельних виробів та відповідному європейському стандарту EN 12004.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2018/10
Вид продукції Construction products
Найменування продукту Thermal insulation EPS 100 Ignifugat
Опис продукції та упаковки Thermal insulation with plastic packaging.
Країна походження Romania
Тип та характер ризику Fire The actual reaction to fire class is lower than the declared reaction to fire class. In case of fire, this could lead to a lower level of safety than expected. The product does not comply with the requirements of the Construction Products Regulation and the relevant European standard EN 13163.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2018/10
Вид продукції Будівельні вироби
Найменування продукту Теплоізоляція EPS 100 Ігніфугат
Опис продукції та упаковки Теплоізоляція з пластиковою упаковкою.
Країна походження Румунія
Тип та характер ризику Полум’я Фактична реакція на пожежу нижча за заявлену реакцію на клас пожежі. У разі пожежі це може призвести до зниження рівня безпеки, ніж очікувалося. Виріб не відповідає вимогам Регламенту про будівельну продукцію та відповідного європейського стандарту EN 13163.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2018/10
Вид продукції Construction products
Найменування продукту Thermal insulation EPS 80 Grafitat Ignifugat
Опис продукції та упаковки Thermal insulation with plastic packaging.
Країна походження Romania
Тип та характер ризику Fire The actual reaction to fire class is lower than the declared reaction to fire class. In case of fire, this could lead to a lower level of safety than expected. The product does not comply with the requirements of the Construction Products Regulation and the relevant European standard EN 13163.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2018/10
Вид продукції Будівельні вироби
Найменування продукту Теплоізоляція EPS 80 Графітат Ігніфугат
Опис продукції та упаковки Теплоізоляція з пластиковою упаковкою.
Країна походження Румунія
Тип та характер ризику Полум’я Фактична реакція на пожежу нижча за заявлену реакцію на клас пожежі. У разі пожежі це може призвести до зниження рівня безпеки, ніж очікувалося. Виріб не відповідає вимогам Регламенту про будівельну продукцію та відповідного європейського стандарту EN 13163.