Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію
Сайт працює в тестовому режимі.

Обладнання / ємності під тиском

Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/4
Вид продукції Pressure equipment/vessels
Найменування продукту SODA-CLUB (SodaStream) cylinder for CO 2 425 gr The labelling varies due which filling operator handled it latest as it is an exchange system.
Опис продукції та упаковки L- type valve SODA-CLUB (CO 2). The valve is mounted on SODACLUB (Sodastream) cylinders for carbon dioxide (CO 2) 425 gram.(This notification does not concern N-type valves or other type of valves mounted on cylinders from SodaStream.)
Країна походження Israel
Тип та характер ризику Injuries The upper part of the L-type valve may release and get ejected due to the internal pressure in the cylinder causing injuries to the user. / The product does not comply with the requirements of the Transportable Pressure Equipment Directive or the requirements of the Pressure Equipment Directive.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/4
Вид продукції Обладнання / ємності під тиском
Найменування продукту Циліндр SODA-CLUB (SodaStream) для CO 2 425 гр. Маркування різниться, оскільки оператор розливу з ним працював останнім часом, оскільки це система обміну.
Опис продукції та упаковки Клапан L-типу SODA-CLUB (CO 2). Клапан встановлений на балонах SODACLUB (Sodastream) для вуглекислого газу (CO 2) 425 грам. (Це повідомлення не стосується клапанів типу N або іншого типу клапанів, встановлених на балонах від SodaStream.)
Країна походження Ізраїль
Тип та характер ризику Травми Верхня частина клапана типу L може випуститись і викинутися через внутрішній тиск у балоні, що спричиняє травми користувача. / Виріб не відповідає вимогам Директиви про переносне обладнання під тиском або Директиві про обладнання під тиском.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/2
Вид продукції Pressure equipment/vessels
Найменування продукту Pressure equipment Solar panel fire retardant
Опис продукції та упаковки Silver-colored pressure equipment wit a black hose. White label.
Країна походження Australia
Тип та характер ризику Injuries The opening pressure of the safety valve is higher (27 bar) than the design pressure (20 bar). / This may lead to risk of explosion and subsequent injuries. The product does not comply with the requirements of the Transportable Pressure Equipment Directive or the requirements of the Pressure Equipment Directive.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/2
Вид продукції Обладнання / ємності під тиском
Найменування продукту Обладнання під тиском Сонячні панелі вогнезахисні
Опис продукції та упаковки Обладнання для тиску сріблястого кольору із чорним шлангом. Біла етикетка.
Країна походження Австралія
Тип та характер ризику Травми Тиск відкриття запобіжного клапана вищий (27 бар), ніж розрахунковий тиск (20 бар). / Це може призвести до вибуху та подальших травм. Продукт не відповідає вимогам Директиви про переносне обладнання під тиском або Директиві про обладнання під тиском.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2019/42
Вид продукції Pressure equipment/vessels
Найменування продукту Helium tank Ballon Gas
Опис продукції та упаковки Transportable helium tanks for inflating balloons. The product was (also) sold online, in particular via Amazon and other websites.
Країна походження China
Тип та характер ризику Injuries The valve is not protected and in the event of fall or impact this may lead to significant pressure on the tank neck. The neck of the bottle may consequently break and explode, causing a sudden liberation of the gas under pressure and a blast of metal parts. The product does not comply with the requirements of the Transportable Pressure Equipments Directive , the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR 2017) and the relevant European Standard EN ISO 11118.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2019/42
Вид продукції Обладнання / ємності під тиском
Найменування продукту Гелієвий бак Ballon Gas
Опис продукції та упаковки Переносні гелієві резервуари для надування балонів. Продукт продавався (також) через Інтернет, зокрема через Amazon та інші веб-сайти.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Травми Клапан не захищений, і в разі падіння або удару це може призвести до значного тиску на горловину бака. Отже, горло пляшки може зламатися і вибухнути, спричиняючи раптове виділення газу під тиском та вибух металевих деталей. Виріб не відповідає вимогам Директиви про переносне обладнання під тиском, Європейської угоди про міжнародні автомобільні перевезення небезпечних вантажів (ADR 2017) та відповіднихЄвропейський стандарт EN ISO 11118.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2019/12
Вид продукції Pressure equipment/vessels
Найменування продукту Non-refillable refrigerant cylinder R134a
Опис продукції та упаковки Non-refillable cylinder containing R134a refrigerant.
Країна походження Malta
Тип та характер ризику Environment The cylinder and the valve are not designed to be refillable. Once used and disposed of, remaining refrigerant in the cylinder is released into the environment at atmospheric pressure. The product does not comply with the Regulation on fluorinated greenhouse gases.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2019/12
Вид продукції Обладнання / ємності під тиском
Найменування продукту Незаправний холодоагентний циліндр R134a
Опис продукції та упаковки Незаправний циліндр, що містить холодоагент R134a.
Країна походження Мальта
Тип та характер ризику Середовищі Циліндр і клапан не призначені для заправки. Після використання і утилізації холодоагент, що залишився в циліндрі, виділяється в навколишнє середовище при атмосферному тиску. Продукт не відповідає Положенням про фторовані парникові гази.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2019/10
Вид продукції Pressure equipment/vessels
Найменування продукту Non-refillable refrigerant cylinder R-404a Refrigerant
Опис продукції та упаковки Non-refillable refrigerant cylinder
Країна походження Unknown
Тип та характер ризику Environment The cylinder and the valve are not designed to be refillable. Once used and disposed of, remaining refrigerant in the cylinder is released into the environment at atmospheric pressure. The product does not comply with the Regulation on fluorinated greenhouse gases.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2019/10
Вид продукції Обладнання / ємності під тиском
Найменування продукту Холодильний циліндр R-404a холодоагенту, що не поповнюється
Опис продукції та упаковки Незаправний холодоагентний циліндр
Країна походження Невідомо
Тип та характер ризику Середовищі Циліндр і клапан не призначені для заправки. Після використання і утилізації холодоагент, що залишився в циліндрі, виділяється в навколишнє середовище при атмосферному тиску. Продукт не відповідає Положенням про фторовані парникові гази.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2018/42
Вид продукції Pressure equipment/vessels
Найменування продукту Pressure cooker Stainless steel pressure cooker
Опис продукції та упаковки Nine-litre pressure cooker with stainless steel basket, for domestic use.
Країна походження Unknown
Тип та характер ризику Burns, Fire, Injuries It is possible to open the pressure cooker while it is still under pressure. As a result, the user could suffer burns or injuries. Steam or liquid may also leak from the pressure cooker, extinguishing the flame of the stove. As a consequence, natural gas could then be released leading to a fire or explosion. The product does not comply with the requirements of the Pressure Equipment Directive and the relevant European standard EN 12778.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2018/42
Вид продукції Обладнання / ємності під тиском
Найменування продукту Плита під тиском Плита під тиском з нержавіючої сталі
Опис продукції та упаковки Дев'ятилітрова плита під тиском з кошиком з нержавіючої сталі для побутового використання.
Країна походження Невідомо
Тип та характер ризику Опіки, Вогонь, Травми Можна відкрити плиту під тиском, поки вона ще знаходиться під тиском. В результаті користувач може отримати опіки або травми. Пара або рідина також можуть витікати з плити під тиском, гасжуючи полум'я плити. Як наслідок, природний газ може бути відому як пожежа, так і вибух. Виріб не відповідає вимогам Директиви про обладнання під тиском та відповідного європейського стандарту EN 12778.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2018/15
Вид продукції Pressure equipment/vessels
Найменування продукту Whipping siphon Unknown
Опис продукції та упаковки Culinary whipping siphon with a capacity of 500 ml, for making whipped cream, for example.
Країна походження Hong Kong
Тип та характер ризику Injuries The pressure-relief valve on the head of the whipping siphon is defective. The valve could be ejected from the siphon causing injuries to the user. The product does not comply with the requirements of the Pressure Equipment Directive.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2018/15
Вид продукції Обладнання / ємності під тиском
Найменування продукту Збивний сифон Невідомо
Опис продукції та упаковки Кулінарний сифон для збивання місткістю 500 мл, наприклад, для виготовлення збитих вершків.
Країна походження Гонконг
Тип та характер ризику Травми Клапан зниження тиску на головці збивного сифона несправний. Клапан може бути викинутий із сифона, що спричинить травми користувача. Виріб не відповідає вимогам Директиви про обладнання під тиском.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2017/11
Вид продукції Pressure equipment/vessels
Найменування продукту Electric pressure cooker Dampfdruck-Kochtopf
Опис продукції та упаковки Electric pressure cooker, supplied in a cardboard box.
Країна походження Germany
Тип та характер ризику Burns, Electric shock The device for controlling the pressure and the heating may not work. Uncontrolled operation of the pressure cooker could lead to the user receiving burns and/or an electric shock. The product does not comply with the requirements of the Pressure Equipment Directive and the relevant European standard EN 12778.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2017/11
Вид продукції Обладнання / ємності під тиском
Найменування продукту Електрична скороварка Dampfdruck-Kochtopf
Опис продукції та упаковки Електрична скороварка, поставляється в картонній коробці.
Країна походження Німеччина
Тип та характер ризику Опіки, ураження електричним струмом Пристрій для контролю тиску та опалення може не працювати. Неконтрольована робота скороварки може призвести до отримання користувачем опіків та / або ураження електричним струмом. Продукт не відповідає вимогам Директиви про обладнання під тиском та відповідного європейського стандарту EN 12778.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2016/29
Вид продукції Pressure equipment/vessels
Найменування продукту LPG cylinders Compolite CS 10 and CS 6
Опис продукції та упаковки 10 kg and 5 kg LPG cylinders made of plastic reinforced with glass fibre.
Країна походження Sweden, Vietnam
Тип та характер ризику Fire, Injuries The cylinders can quickly explode if exposed to a source of fire (e.g. a leaking gas grill). 6 accidents reported, one of which was fatal.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2016/24
Вид продукції Pressure equipment/vessels
Найменування продукту Fire extinguisher Ugunsdzesibas Aparats [Fire extinguisher]
Опис продукції та упаковки Portable powder fire extinguisher.
Країна походження China
Тип та характер ризику Burns, Fire In case of fire, the fire extinguisher fails to efficiently extinguish the flames and the user could therefore receive burns. The product does not comply with the requirements of Directive 97/23/EC on pressure equipment and with the relevant standard EN 3-7.