Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію
Сайт працює в тестовому режимі.

Комунікаційне та медіа обладнання

Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/8
Вид продукції Communication and media equipment
Найменування продукту Wireless headphones
Опис продукції та упаковки Red wireless headphones. The product was also sold online.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Chemical, Environment The metal (solder) in the product contains an excessive amount of lead (measured values: up to 71,7 % by weight). Lead poses a risk to the environment. The plastic material of the product contains an excessive amount of bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (measured values: up to 2,5 % by weight). This phthalate may harm the health of children, causing possible damage to their reproductive system. It also contains short chain chlorinated paraffins (SCCPs) (measured values: up to 3,8 % by weight). The placing on the market and use of articles containing SCCPs is banned, as SCCPs persist in the environment, are toxic to aquatic organisms at low concentrations and bioaccumulate in wildlife and humans, posing a risk to human health and the environment. / The product does not comply with the requirements of the Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS 2 Directive), nor with the REACH and POPs Regulations.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/8
Вид продукції Комунікаційне та медіа обладнання
Найменування продукту Бездротові навушники
Опис продукції та упаковки Червоні бездротові навушники. Товар також продавався в Інтернеті.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Хімічна промисловість, навколишнє середовище Метал (припій) в виробі містить надмірну кількість свинцю (виміряні значення: до 71,7 % за вагою). Свинець становить ризик для навколишнього середовища. Пластиковий матеріал виробу містить надмірну кількість біс(2-етилгексил) фталат (DEHP) (виміряні значення: до 2,5 % від маси). Цей фталіт може завдати шкоди здоров'ю дітей, завдаючи можливої шкоди їх репродуктивній системі. Він також містить короткі ланцюгові хлоровані парафіни (SCCPs) (виміряні значення:до 3,8 % від ваги). Розміщення на ринку та використання статей, що містять SCCPs, заборонено, оскільки SCCPs зберігаються в навколишньому середовищі, є токсичними для водних організмів при низьких концентраціях та біоакумуляції в дикій природі та людях, створюючи ризик для здоров'я людини та навколишнього середовища. / Виріб не відповідає вимогам Директиви про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (Директива RoHS 2), а також з REACH та POPSНорми
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/7
Вид продукції Communication and media equipment
Найменування продукту Stereo Headset With Microphone
Опис продукції та упаковки Yellow and white headphones. The product is also sold online.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Chemical, Environment The metal (solder) in the product contains an excessive amount of lead (measured value up to: 2,62% by weight). The plastic material of the product contains an excessive amount of bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (measured value up to: 18,8% by weight). Lead poses a risk to the environment and phthalates may harm the health of children, causing possible damage to their reproductive system. / The product does not comply with the requirements of the Commission Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS 2 Directive), nor with the REACH Regulation.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/7
Вид продукції Communication and media equipment
Найменування продукту M3 Wireless Headset M3 Foldable Wireless Bluetooth Headphones Stereo Sound Support TF Card FM - Blue + White
Опис продукції та упаковки Blue and white foldable wireless headset, with bluetooth connection. The product is also sold online.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Chemical, Environment The metal (solder) in the product contains an excessive amount of lead (measured value up to: 14,9 % by weight). Lead poses a risk to the environment. The plastic material of the product contains an excessive amount of bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (measured values: 13,7 % by weight). This phthalate may harm the health of children, causing possible damage to their reproductive system. It also contains short chain chlorinated paraffins (SCCPs) (measured value up to 2,5 % by weight). The placing on the market and use of articles containing SCCPs is banned, as SCCPs persist in the environment, are toxic to aquatic organisms at low concentrations and bioaccumulate in wildlife and humans, posing a risk to human health and the environment. / The product does not comply with the requirements of the Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS 2 Directive), nor with the REACH and POPs Regulations.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/7
Вид продукції Communication and media equipment
Найменування продукту Children's headphones NINOS Headphone for kids
Опис продукції та упаковки Purple and pink headphones for children. The product was also sold online.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Environment The solders in the headphones contain cadmium (measured value up to 0,993 % by weight) in concentrations above limit values. Cadmium bio-accumulates and poses a risk to the environment. / The product does not comply with the requirements of the Commission Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS 2 Directive).
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/31
Вид продукції Communication and media equipment
Найменування продукту Laptop MacBook Pro
Опис продукції та упаковки Laptop with a 15.4-inch (diagonal) display, 2.2-2.5 GHz processors, 256 GB-1 TB solid-state storage, two Thunderbolt 2 ports, two USB 3 ports, and one HDMI port. The product was also sold online.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Burns, Fire The battery may overheat and might consequently lead to burns or fire. / The product does not comply with the requirements of the Low Voltage Directive.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/31
Вид продукції Комунікаційне та медіа обладнання
Найменування продукту Ноутбук MacBook Pro
Опис продукції та упаковки Ноутбук з 15,4-дюймовим (діагональним) дисплеєм, процесорами 2,2-2,5 ГГц, твердотільним сховищем 256 ГБ-1 ТБ, двома портами Thunderbolt 2, двома портами USB 3 та одним портом HDMI. Продукт також продавався в Інтернеті.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Опіки, вогонь Акумулятор може перегрітися і, отже, призвести до опіків або пожежі. / Виріб не відповідає вимогам Директиви про низьку напругу.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2019/43
Вид продукції Communication and media equipment
Найменування продукту Bluetooth headset Headphones
Опис продукції та упаковки Black and golden wireless headphones in cardboard packaging
Країна походження China
Тип та характер ризику Environment The metal solder contains an excessive amount of lead (measured value up to 60.2% by weight). Lead poses a risk to the environment. The product does not comply with the requirements of the Commission Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS 2 Directive).
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2019/43
Вид продукції Комунікаційне та медіа обладнання
Найменування продукту Гарнітура Bluetooth Навушники
Опис продукції та упаковки Чорні та золотисті бездротові навушники в картонній упаковці
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Навколишнє середовище Металевий припій містить надмірну кількість свинцю (виміряне значення до 60,2% за вагою). Свинець становить ризик для навколишнього середовища. Продукт не відповідає вимогам Директиви Комісії щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (Директива RoHS 2).
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2019/25
Вид продукції Communication and media equipment
Найменування продукту Wireless security camera set H.254 Wireless P2P NVR kit
Опис продукції та упаковки 4-Channel wireless video recorder (4 cameras & central unit) supplied with 5 separate power supplies. Sold in a white cardboard box.
Країна походження China
Тип та характер ризику Electric shock The electrical insulation and the creepage distances between the primary and accessible secondary circuit of the power supply units are not sufficient. Accessible parts of the product could become live, leading to an electric shock. The product does not comply with the requirements of the Low Voltage Directive and the relevant European standards EN 60950, EN 50075 and IEC 60884 and the relevant national standard.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2019/25
Вид продукції Комунікаційне та медіа обладнання
Найменування продукту Набір бездротових відеокамер H.254 Wireless P2P NVR kit
Опис продукції та упаковки 4-канальний бездротовий відеореєстратор (4 камери
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Ураження електричним струмом Електрична ізоляція та відстань повзучості між первинним та доступним вторинним контуром блоків живлення недостатні. Доступні частини виробу можуть стати під напругою, що призведе до ураження електричним струмом. Виріб не відповідає вимогам Директиви про низьку напругу та відповідним європейським стандартам EN 60950, EN 50075 та IEC 60884 та відповідному національному стандарту.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2019/13
Вид продукції Communication and media equipment
Найменування продукту Sports video camera 4K Ultra HD Action camera
Опис продукції та упаковки 4K HD camera with a power supply. Sold in a white cardboard box with the image of the product on the side.
Країна походження China
Тип та характер ризику Electric shock The electrical insulation and the clearance/creepage distances between the primary and accessible secondary circuit of the provided power supply unit are not sufficient. Accessible parts could become live, leading to an electric shock. The product does not comply with the requirements of the Low Voltage Directive, the relevant European standards EN 60065 and IEC 60884 and the relevant national standard.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2019/13
Вид продукції Комунікаційне та медіа обладнання
Найменування продукту Спортивна відеокамера 4K Ultra HD Екшн камера
Опис продукції та упаковки 4K HD камера з живленням. Продається в білій картонній коробці із зображенням вироби збоку.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Ураження електричним струмом Електричної ізоляції та відстаней зазору/повзучості між первинним і доступним вторинним контуром передбаченого блоку живлення недостатньо. Доступні частини можуть стати живими, що призводить до ураження електричним струмом. Виріб не відповідає вимогам Директиви про низьку напругу, відповідним європейським стандартам EN 60065 та IEC 60884 та відповідному національному стандарту.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2019/8
Вид продукції Communication and media equipment
Найменування продукту iPad holder Unknown
Опис продукції та упаковки Black protective cover for iPad/tablets.
Країна походження Unknown
Тип та характер ризику Environment The holder contains short-chain chlorinated paraffins (SCCPs) (measured value up to 2.75%). The placing on the market and use of articles containing SCCPs is banned. SCCPs persist in the environment, are toxic to aquatic organisms at low concentrations and bioaccumulate in wildlife and humans, posing a risk to human health and the environment. The product does not comply with the Regulation on persistent organic pollutants (POP Regulation).
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2019/8
Вид продукції Комунікаційне та медіа обладнання
Найменування продукту Тримач iPad Невідомий
Опис продукції та упаковки Чорний захисний чохол для iPad/планшетів.
Країна походження Невідомо
Тип та характер ризику Середовищі Тримач містить короткокутні хлоровані парафіни (SCCPs) (вимірюване значення до 2,75%). Розміщення на ринку та використання статей, що містять ТСК, заборонено. SCCPs зберігаються в навколишньому середовищі, токсичні для водних організмів при низьких концентраціях і біоакумуляції у дикої природи і людини, створюючи ризик для здоров'я людини і навколишнього середовища. Продукт не відповідає Положенням про стійкі органічні забруднювачі (Положення про POP).
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2019/8
Вид продукції Communication and media equipment
Найменування продукту Headphones Unknown
Опис продукції та упаковки Foldable headphones in black and white.
Країна походження China
Тип та характер ризику Environment The solder contains lead (measured value up to 54% by weight) in concentrations above limit values. Lead poses a risk to the environment. The product does not comply with the requirements of the Commission Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS 2 Directive).
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2019/8
Вид продукції Комунікаційне та медіа обладнання
Найменування продукту Навушники невідомі
Опис продукції та упаковки Складні навушники в чорно-білому кольорі.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Середовищі Припою містить свинець (виміряне значення до 54% за вагою) в концентраціях вище граничних значень. Свинець становить ризик для навколишнього середовища. Продукт не відповідає вимогам Директиви Комісії про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (Директива RoHS 2).