Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію
Сайт працює в тестовому режимі.

Гаджети

Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/4
Вид продукції Gadgets
Найменування продукту Battery-powered ear cleaner Suction Ear Cleaner
Опис продукції та упаковки White battery-powered ear cleaning device
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Environment The metal (solder) in the product contains an excessive amount of lead (measured value up to: 42,7 % by weight). Lead poses a risk to the environment. / The article does not comply with the requirements of the RoHS 2 Directive.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/4
Вид продукції Гаджети
Найменування продукту Засіб для чищення вух на акумуляторі Всмоктуючий засіб для вух
Опис продукції та упаковки Білий пристрій для чищення вух на акумуляторі
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Навколишнє середовище Метал (припій) у виробі містить надмірну кількість свинцю (виміряне значення до: 42,7% за вагою). Свинець становить ризик для навколишнього середовища. / Стаття не відповідає вимогам Директиви RoHS 2.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Gadgets
Найменування продукту Sun glasses with bluetooth Sun glasses with bluetooth
Опис продукції та упаковки Black sunglassess packed in a blue packaging, together with a case and a USB-cable. The product was also sold online
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Chemical, Environment The plastic material of the black wire contains an excessive amount of bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (measured value 1,3 % by weight). This phthalate may harm the health of children, causing possible damage to their reproductive system. The product contains also short-chain chlorinated paraffins (SCCPs) (measured value 5100 mg/kg). SCCPs remain in the environment and are toxic to aquatic life in low concentrations. They bioaccumulate in humans and animals and thus pose a risk to human health and to the environment. / The product does not comply with the REACH Regulation and with the Regulation on persistent organic pollutants (POPs),
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Гаджети
Найменування продукту Сонцезахисні окуляри з Bluetooth
Опис продукції та упаковки Чорні сонцезахисні окуляри, упаковані в синю упаковку, разом з футляром та USB-кабелем. Товар також продавався в Інтернеті
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Хімічні, навколишнє середовище Пластиковий матеріал чорного дроту містить надмірну кількість біс (2-етилгексил) фталату (DEHP) (виміряне значення 1,3% за вагою). Цей фталат може завдати шкоди здоров’ю дітей, заподіявши можливу шкоду їх репродуктивній системі. Продукт містить також коротколанцюгові хлоровані парафіни (SCCP) (виміряне значення 5100 мг / кг). SCCP залишаються в навколишньому середовищі і токсичні для водних організмів у низьких концентраціях. Вони біоакумулюються в організмі людей і тварин і, таким чиномстановлять небезпеку для здоров'я людей та навколишнього середовища. / Виріб не відповідає Регламенту REACH та Положення про стійкі органічні забруднювачі (СОЗ),
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/32
Вид продукції Gadgets
Найменування продукту Novelty lighter Electric shock lighter
Опис продукції та упаковки Electric shock lighter, powered by 4 batteries.The product was sold online.
Країна походження Unknown
Тип та характер ризику Electric shock The pulse generated by the product can produce an electric shock, particularly dangerous to vulnerable people such as those with implants, pacemakers, heart monitors pregnant women and young children. The product does not have instructions in national language for safe use of the device. / The product does not comply with the relevant European standard EN 60335-1.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/32
Вид продукції Гаджети
Найменування продукту Новинка легше Електрична ударна запальнича
Опис продукції та упаковки Запальника ураження електричним струмом, живиться від 4 батарей. Продукт продавався онлайн.
Країна походження Невідомо
Тип та характер ризику Ураження електричним струмом Імпульс, породжений продуктом, може викликати ураження електричним струмом, особливо небезпечне для вразливих людей, таких як ті, хто має імплантати, кардіостимулятори, серцеві монітори вагітних жінок і маленьких дітей. Продукт не має інструкцій національною мовою для безпечного використання пристрою. / Виріб не відповідає відповідному європейському стандарту EN 60335-1.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/32
Вид продукції Gadgets
Найменування продукту Novelty lighter Electric shock lighter
Опис продукції та упаковки Electric shock lighter in the shape of playing cards, powered by 4 batteries.The product was sold online.
Країна походження Unknown
Тип та характер ризику Electric shock, Fire The pulse generated by the product can produce an electric shock, particularly dangerous to vulnerable people such as those with implants, pacemakers, heart monitors pregnant women and young children. The product does not have instructions in national language for safe use of the device The product also has a lighter function and may be attractive to children, leading to increased risk of fire. / The product does not comply with the European standards EN 60335-1 and EN 13869.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/32
Вид продукції Гаджети
Найменування продукту Новинка легше Електрична ударна запальнича
Опис продукції та упаковки Електрошоковий запальник у формі гральних карт, що живиться від 4 батарей. Продукт продавався онлайн.
Країна походження Невідомо
Тип та характер ризику Ураження електричним струмом, Вогонь Імпульс, породжений продуктом, може викликати ураження електричним струмом, особливо небезпечне для вразливих людей, таких як ті, хто має імплантати, кардіостимулятори, серцеві монітори вагітних жінок і маленьких дітей. Виріб не має інструкцій національною мовою для безпечного використання пристрою Продукт також має більш легку функцію і може бути привабливим для дітей, що призводить до підвищеного ризику пожежі. / Виріб не відповідає європейським стандартам EN 60335-1 та EN 13869.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/32
Вид продукції Gadgets
Найменування продукту Toy gum Electric shock chewing gum
Опис продукції та упаковки Electric shock toy made of plastic in the shape of a chewing gum, powered by 3 batteries.The product was also sold online.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Electric shock The pulse generated by the product can produce an electric shock, particularly dangerous to vulnerable people such as those with implants, pacemakers, heart monitors pregnant women and young children. The product does not have instructions in national language for safe use of the device. / The product does not comply with the relevant European standard EN 60335-1.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/32
Вид продукції Гаджети
Найменування продукту Гумка для сидопомогу Електрошокова жувальна гумка
Опис продукції та упаковки Електрошокова тайка з пластика у формі жувальної гумки, що живиться від 3 батарей. Продукт також продавався в Інтернеті.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Ураження електричним струмом Імпульс, породжений продуктом, може викликати ураження електричним струмом, особливо небезпечне для вразливих людей, таких як ті, хто має імплантати, кардіостимулятори, серцеві монітори вагітних жінок і маленьких дітей. Продукт не має інструкцій національною мовою для безпечного використання пристрою. / Виріб не відповідає відповідному європейському стандарту EN 60335-1.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/13
Вид продукції Gadgets
Найменування продукту Mini light up vacuum cleaner Magic Bunny
Опис продукції та упаковки Battery operated vacuum cleaner in the shape of a white bunny coming out of a hat
Країна походження Unknown
Тип та характер ризику Environment The welds contain an excessive amount of lead (measured value up to 60%). Lead poses a risk to the environment. / The product does not comply with the requirements of the Commission Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS 2 Directive).
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/13
Вид продукції Гаджети
Найменування продукту Міні загоряється пилосос Чарівний зайчик
Опис продукції та упаковки Пилосос з акумулятором у формі білого зайчика, що виходить з капелюха
Країна походження Невідомо
Тип та характер ризику Середовищі Зварні шви містять надмірну кількість свинцю (вимірюється значення до 60%). Свинець становить ризик для навколишнього середовища. / Виріб не відповідає вимогам Директиви Комісії про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (Директива RoHS 2).
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2019/48
Вид продукції Gadgets
Найменування продукту Wristband Fitness Band
Опис продукції та упаковки Green and black rubber wristband with health monitoring sensors.
Країна походження China
Тип та характер ризику Environment The solders in the wristband contain lead (measured value up to 54.8% by weight) and the plastic of the internal cables contains short-chain chlorinated paraffins (SCCPs) (measured value up to 1.4%). Lead poses a risk to the environment. SCCPs persist in the environment, are toxic to aquatic organisms at low concentrations and bioaccumulate in wildlife and humans, posing a risk to human health and the environment. The product does not comply with the requirements of the Commission Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS 2 Directive) and with the Regulation on persistent organic pollutants (POP Regulation).
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2019/48
Вид продукції Гаджети
Найменування продукту Браслет для фітнесу
Опис продукції та упаковки Зелений та чорний гумовий браслет із датчиками контролю здоров’я.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Навколишнє середовище Припої в браслеті містять свинець (виміряне значення до 54,8% за вагою), а пластик внутрішніх кабелів містить коротколанцюгові хлоровані парафіни (SCCP) (виміряне значення до 1,4%). Свинець становить ризик для навколишнього середовища. SCCP зберігаються в навколишньому середовищі, токсичні для водних організмів у низьких концентраціях і біоакумулюються в дикій природі та людях, створюючи ризик для здоров'я людей та навколишнього середовища. Продукт не відповідає вимогамДиректива Комісії про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (Директива RoHS 2) та Положення про стійкі органічні забруднювачі (Регламент СОЗ).
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2019/29
Вид продукції Gadgets
Найменування продукту Optical mouse Optical mouse
Опис продукції та упаковки Optical mouse packed in a cardboard box
Країна походження Unknown
Тип та характер ризику Environment The solders contain an excessive amount of lead (measured values up to 0.35% weight ). Lead poses a risk to the environment. The product does not comply with the requirements of the Commission Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS 2 Directive).
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2019/29
Вид продукції Гаджети
Найменування продукту Оптична миша Оптична миша
Опис продукції та упаковки Оптична миша, упакована в картонну коробку
Країна походження Невідомо
Тип та характер ризику Навколишнє середовище Припої містять надмірну кількість свинцю (виміряні значення до 0,35% ваги). Свинець становить ризик для навколишнього середовища. Продукт не відповідає вимогам Директиви Комісії щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (Директива RoHS 2).
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2019/8
Вид продукції Gadgets
Найменування продукту Waterproof phone case Waterproof Case
Опис продукції та упаковки Blue waterproof case for mobile phones
Країна походження China
Тип та характер ризику Environment The plastic contains short-chain chlorinated paraffins (SCCPs) (measured value up to 0.32%). SCCPs persist in the environment, are toxic to aquatic organisms at low concentrations and bioaccumulate in wildlife and humans, posing a risk to human health and the environment. The product does not comply with the Regulation on persistent organic pollutants (POP Regulation).
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2019/8
Вид продукції Гаджети
Найменування продукту Водонепроникний корпус телефону Водонепроникний корпус
Опис продукції та упаковки Синій водонепроникний корпус для мобільних телефонів
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Середовищі Пластик містить короткокутні хлоровані парафіни (SCCPs) (виміряне значення до 0,32%). SCCPs зберігаються в навколишньому середовищі, токсичні для водних організмів при низьких концентраціях і біоакумуляції у дикої природи і людини, створюючи ризик для здоров'я людини і навколишнього середовища. Продукт не відповідає Положенням про стійкі органічні забруднювачі (Положення про POP).
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2018/46
Вид продукції Gadgets
Найменування продукту Fancy-dress accessory Bow tie
Опис продукції та упаковки Gold-coloured, fancy-dress bow tie with light. The product has been sold online.
Країна походження China
Тип та характер ризику Environment The product poses an environmental risk (chemical pollution) because the solder in the battery compartment contains lead (measured value up to 68% by weight). The product does not comply with the Commission Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS 2 Directive).
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2018/46
Вид продукції Гаджети
Найменування продукту Вишуканий аксесуар-аксесуар Метелик
Опис продукції та упаковки Метелик-метелик золотого кольору, світлий. Товар продано в Інтернеті.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Навколишнє середовище Продукт представляє екологічний ризик (хімічне забруднення), оскільки припій у відсіку для батареї містить свинець (виміряне значення до 68% за вагою). Продукт не відповідає Директиві Комісії щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (Директива RoHS 2).