Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію
Сайт працює в тестовому режимі.

Декоративно-художні вироби

Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/1
Вид продукції Decorative articles
Найменування продукту Candle Velas 2D Flamingo
Опис продукції та упаковки Set of cake-shaped candles including 3 golden pineapple-shaped candles and 2 pink flamingo-shaped candles.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Fire The outer layers of the candles can ignite during use. The wick of the candle can fall and lit the outer layer of adjacent (already extinguished) candle, which can result in fire. / The product does not comply with the relevant European Standard EN 15493.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/1
Вид продукції Декоративно-художні вироби
Найменування продукту Свічка Velas 2D Flamingo
Опис продукції та упаковки Набір свічок у формі торта, що включає 3 золотисті свічки у формі ананаса та 2 рожеві свічки у формі фламінго.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Вогонь Зовнішні шари свічок можуть запалюватися під час використання. Гніт свічки може впасти і запалити зовнішній шар сусідньої (вже згаслої) свічки, що може призвести до пожежі. / Виріб не відповідає відповідному європейському стандарту EN 15493.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/45
Вид продукції Decorative articles
Найменування продукту Candle lanterns Light house adventslyktor
Опис продукції та упаковки Candle lanterns shaped like houses, in glass and metal. Numbered 1-4. The product is also sold online.
Країна походження India
Тип та характер ризику Chemical The product contains an excessive amount of lead (measured value: 0.93 % by weight). Lead is harmful to human health, accumulates in the body, can cause developmental neurotoxicity and may also affect breast-fed or unborn children. / The product does not comply with the REACH Regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/45
Вид продукції Декоративно-художні вироби
Найменування продукту Свічкові ліхтарі Світловий будинок адвентліктор
Опис продукції та упаковки Свічкові ліхтарі у формі будинків у склі та металі. Нумеровані 1-4. Товар також продається в Інтернеті.
Країна походження Індія
Тип та характер ризику Хімічна речовина Продукт містить надмірну кількість свинцю (виміряне значення: 0,93% по масі). Свинець шкідливий для здоров’я людини, накопичується в організмі, може спричинити нейротоксичність розвитку, а також може вплинути на дітей, які годують груддю або ненароджуються. / Продукт не відповідає Регламенту REACH.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/45
Вид продукції Decorative articles
Найменування продукту Bowl Skal Golden Kalatea
Опис продукції та упаковки Gold coloured metal bowl shaped like a leaf. The product is also sold online.
Країна походження India
Тип та характер ризику Chemical The product contains an excessive amount of lead (measured value: up to 0.40 % by weight). Lead is harmful to human health, accumulates in the body, can cause developmental neurotoxicity and may also affect breast-fed or unborn children. / The product does not comply with the REACH Regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/45
Вид продукції Декоративно-художні вироби
Найменування продукту Чаша Скал Золотий Калатея
Опис продукції та упаковки Золота металева чаша у формі листя. Товар також продається в Інтернеті.
Країна походження Індія
Тип та характер ризику Хімічна речовина Продукт містить надмірну кількість свинцю (виміряне значення: до 0,40% по масі). Свинець шкідливий для здоров’я людини, накопичується в організмі, може спричинити нейротоксичність розвитку, а також може вплинути на дітей, які годують груддю або ненароджуються. / Продукт не відповідає Регламенту REACH.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/22
Вид продукції Decorative articles
Найменування продукту Wax Melt Burner Wax Melt Burner
Опис продукції та упаковки Mothers Day Wax Melt Burner with 6 Wax Melts
Країна походження Unknown
Тип та характер ризику Fire The ceramic pot may easily overheat. As a consequence, the burner leaks through the holder on to the ignition source (tealight) and may set on fire.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/22
Вид продукції Декоративно-художні вироби
Найменування продукту Віск плавильний пальник воску плавильник
Опис продукції та упаковки День матері віск плавлення пальник з 6 віск плавиться
Країна походження Невідомо
Тип та характер ризику Полум’я Керамічний горщик може легко перегрітися. Як наслідок, пальник протікає через тримач до джерела запалювання (чайного світла) і може під'їдатися.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/18
Вид продукції Decorative articles
Найменування продукту Decorative fruit
Опис продукції та упаковки A decorative product imitating a green apple and a pear
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Choking Due to their shape, color, appearance and size, products can be confused with food. Small parts can be easily detached from the product .This may lead especially children to put the small parts in the mouth and choke on them. / The product does not comply with the requirements of the Food Imitating Products Directive.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/18
Вид продукції Декоративно-художні вироби
Найменування продукту Декоративні фрукти
Опис продукції та упаковки Декоративний виріб, що імітує зелене яблуко і груш
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Задихаючись Завдяки своїй формі, кольору, зовнішньому вигляду і розміру, продукти можна сплутати з їжею. Дрібні деталі можна легко від'єднати від виробу . Це може призвести особливо до того, що діти покладуть дрібні частини в рот і задихнуться від них. / Продукт не відповідає вимогам Директиви про харчові продукти, що імітують продукти.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/18
Вид продукції Decorative articles
Найменування продукту Decorative candle Loco Coco
Опис продукції та упаковки Candle in a transparent glass, meant to resemble whipped cream and topped with decorations resembling small sweets.
Країна походження United Kingdom
Тип та характер ризику Choking Due to its characteristic form, colour, appearance and size, the product may be mistaken for foodstuff. Small parts (the decorative parts on top) can be easily detached from the candle. This may lead children to put them in the mouth and choke. / The product does not comply with the requirements of the Food imitating products Directive.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/18
Вид продукції Декоративно-художні вироби
Найменування продукту Декоративна свічка Локо Коко
Опис продукції та упаковки Свічка в прозорому келиху, означала нагадувати збиті вершки і увінчана прикрасами, що нагадують маленькі солодощі.
Країна походження United Kingdom
Тип та характер ризику Задихаючись У зв'язку з характерною формою, кольором, зовнішнім виглядом і розміром, продукт може бути помилково сприйнятий за продукти харчування. Дрібні деталі (декоративні деталі зверху) можна легко відокремити від свічки. Це може призвести до того, що діти помістіть їх в рот і задихнуться. / Продукт не відповідає вимогам Директиви про харчові продукти, що імітують продукцію.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/18
Вид продукції Decorative articles
Найменування продукту Decorative candle Pina Colada
Опис продукції та упаковки Candle in a transparent glass, meant to resemble whipped cream and topped with decorations resembling small sweets.
Країна походження United Kingdom
Тип та характер ризику Choking Due to its characteristic form, colour, appearance and size, the product may be mistaken for foodstuff. Small parts (the decorative parts on top) can be easily detached from the candle. This may lead children to put them in the mouth and choke. / The product does not comply with the requirements of the Food imitating products Directive.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/18
Вид продукції Декоративно-художні вироби
Найменування продукту Декоративна свічка Піна Колада
Опис продукції та упаковки Свічка в прозорому келиху, означала нагадувати збиті вершки і увінчана прикрасами, що нагадують маленькі солодощі.
Країна походження United Kingdom
Тип та характер ризику Задихаючись У зв'язку з характерною формою, кольором, зовнішнім виглядом і розміром, продукт може бути помилково сприйнятий за продукти харчування. Дрібні деталі (декоративні деталі зверху) можна легко відокремити від свічки. Це може призвести до того, що діти помістіть їх в рот і задихнуться. / Продукт не відповідає вимогам Директиви про харчові продукти, що імітують продукцію.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/18
Вид продукції Decorative articles
Найменування продукту Decorative candle Rhubarb Rave
Опис продукції та упаковки Candle in a transparent glass, imitating whipped cream and topped with decorations resembling small sweets.
Країна походження United Kingdom
Тип та характер ризику Choking Due to its characteristic form, colour, appearance and size, the product may be mistaken for foodstuff. Small parts (the decorative parts on top) can be easily detached from the candle. This may lead children to put them in the mouth and choke. / The product does not comply with the requirements of the Food imitating products Directive.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/18
Вид продукції Декоративно-художні вироби
Найменування продукту Декоративна свічка Ревінь Рейв
Опис продукції та упаковки Свічка в прозорому келиху, що імітує збиті вершки і увінчана прикрасами, що наважують маленькі солодощі.
Країна походження United Kingdom
Тип та характер ризику Задихаючись У зв'язку з характерною формою, кольором, зовнішнім виглядом і розміром, продукт може бути помилково сприйнятий за продукти харчування. Дрібні деталі (декоративні деталі зверху) можна легко відокремити від свічки. Це може призвести до того, що діти помістіть їх в рот і задихнуться. / Продукт не відповідає вимогам Директиви про харчові продукти, що імітують продукцію.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/18
Вид продукції Decorative articles
Найменування продукту Decorative candle Sweet love
Опис продукції та упаковки Candle in a transparent glass, meant to resemble whipped cream and topped with decorations resembling small sweets.
Країна походження United Kingdom
Тип та характер ризику Choking Due to its characteristic form, colour, appearance and size, the product may be mistaken for foodstuff. Small parts (the decorative parts on top) can be easily detached from the candle. This may lead children to put them in the mouth and choke. / The product does not comply with the requirements of the Food imitating products Directive.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/18
Вид продукції Декоративно-художні вироби
Найменування продукту Декоративна свічка Солодка любов
Опис продукції та упаковки Свічка в прозорому келиху, означала нагадувати збиті вершки і увінчана прикрасами, що нагадують маленькі солодощі.
Країна походження United Kingdom
Тип та характер ризику Задихаючись У зв'язку з характерною формою, кольором, зовнішнім виглядом і розміром, продукт може бути помилково сприйнятий за продукти харчування. Дрібні деталі (декоративні деталі зверху) можна легко відокремити від свічки. Це може призвести до того, що діти помістіть їх в рот і задихнуться. / Продукт не відповідає вимогам Директиви про харчові продукти, що імітують продукцію.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/18
Вид продукції Decorative articles
Найменування продукту Decorative candle Strawberry Daiquiri
Опис продукції та упаковки Candle in a transparent glass, meant to resemble whipped cream and topped with decorations resembling small sweets.
Країна походження United Kingdom
Тип та характер ризику Choking Due to its characteristic form, colour, appearance and size, the product may be mistaken for foodstuff. Small parts (the decorative parts on top) can be easily detached or bitten off the candle. This may lead children to put them in the mouth and choke. / The product does not comply with the requirements of the Food imitating products Directive.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/18
Вид продукції Декоративно-художні вироби
Найменування продукту Декоративна свічка Полуниця Дайкірі
Опис продукції та упаковки Свічка в прозорому келиху, означала нагадувати збиті вершки і увінчана прикрасами, що нагадують маленькі солодощі.
Країна походження United Kingdom
Тип та характер ризику Задихаючись У зв'язку з характерною формою, кольором, зовнішнім виглядом і розміром, продукт може бути помилково сприйнятий за продукти харчування. Дрібні деталі (декоративні деталі зверху) можна легко відокремити або відкусити від свічки. Це може призвести до того, що діти помістіть їх в рот і задихнуться. / Продукт не відповідає вимогам Директиви про харчові продукти, що імітують продукцію.