Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію
Сайт працює в тестовому режимі.

Гірлянди

Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/8
Вид продукції Lighting chains
Найменування продукту Lighting chain METEOR RAIN LIGHT
Опис продукції та упаковки Icicle-shaped decorative lighting chain with 8x36 white SMD LEDs. The product allows the connection of another lighting chain.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Burns, Electric shock, Fire The cable is not properly anchored and is too thin. The accessible wires have inadequate insulation. The dimensions of the mains plug are substantially less than required. The product is not protected against moisture but is recommended for outdoor use. Furthermore, the cable could overheat, leading to burns or fire. The water could penetrate the product or the user could touch accessible live parts, which may cause an electric shock. / The product does not comply with the requirements of the Low Voltage Directive and the relevant European standard EN 60598.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/8
Вид продукції Гірлянди
Найменування продукту Ланцюг освітлення МЕТЕОР ДОЩ СВІТЛО
Опис продукції та упаковки Іциклепний декоративний ланцюг освітлення з білими світлодіодами SMD 8x36. Виріб дозволяє з'єднувати інший освітлювального ланцюга.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Опіки, Ураження електричним струмом, Вогонь Кабель неправильно закріплений і занадто тонкий. Доступні дроти мають недостатню ізоляцію. Розміри штепсельних вилки істотно менше, ніж потрібно. Продукт не захищений від вологи, але рекомендований для зовнішнього застосування. Крім того, кабель може перегрітися, що призвело до опіків або пожежі. Вода може проникнути в виріб, або користувач може торкнутися доступних живих деталей, що може призвести до ураження електричним струмом. / Виріб не відповідає вимогамвідповідно до вимог Директиви про низьку напругу та відповідного європейського стандарту EN 60598.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/8
Вид продукції Lighting chains
Найменування продукту Lighting chain Vianocne lampicky/Lampki choinkowe
Опис продукції та упаковки Lighting chain with 100 non-replaceable LEDs and with the possibility of connecting it to another lighting chain. Intended for indoor and outdoor use. Eight lighting modes.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Electric shock The mechanical strength and the water resistance of the control device are not sufficient. As a result, the user could touch accessible live parts or the water could penetrate the product, which may cause an electric shock. / The product does not comply with the requirements of the Low Voltage Directive and the relevant European standard EN 60598.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/8
Вид продукції Гірлянди
Найменування продукту Освітлювальні ланцюги Vianocne lampicky/Lampki choinkowe
Опис продукції та упаковки Ланцюг освітлення на 100 нез замінюваних світлодіодів і з можливістю підключення його до іншого освітлювального ланцюга. Призначений для внутрішнього та зовнішнього використання. Вісім режимів освітлення.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Ураження електричним струмом Механічної міцності і водостійкості приладу управління недостатньо. В результаті користувач може торкнутися доступних живих частин або вода може проникнути в виріб, що може призвести до ураження електричним струмом. / Виріб не відповідає вимогам Директиви про низьковольтну напругу та відповідного європейського стандарту EN 60598.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Lighting chains
Найменування продукту Lighting chain Five-pointed star
Опис продукції та упаковки Curtain-shaped lighting chain with 138 non-replaceable colourful star-shaped LED lamps. The product includes a socket outlet that allows the connection of another lighting chain.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Burns, Electric shock, Fire The cable is not properly anchored and is too thin. The accessible wires have inadequate insulation. The structure of the cord extension socket allows single-pole insertion of plugs. The dimensions of the mains plug are substantially less than required. The product is not protected against moisture but is recommended for outdoor use. The cable could overheat, leading to burns or fire. The water could penetrate the product or the user could touch accessible live parts, which may cause an electric shock. / The product does not comply with the requirements of the Low Voltage Directive and the relevant European standard EN 60598.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Гірлянди
Найменування продукту Ланцюг освітлення П’ятикутна зірка
Опис продукції та упаковки Ланцюг освітлення у формі завіси зі 138 незмінними барвистими світлодіодними лампами у формі зірки. Виріб включає розетку, що дозволяє підключити інший ланцюг освітлення.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Опіки, ураження електричним струмом, пожежа Кабель неправильно закріплений і занадто тонкий. Доступні дроти мають недостатню ізоляцію. Конструкція розетки для подовження шнура дозволяє однополюсну вставку вилок. Розміри штепсельної вилки значно менші, ніж потрібно. Продукт не захищений від вологи, але рекомендується для зовнішнього використання. Кабель може перегрітися, що призведе до опіків або пожежі. Вода може проникнути через виріб або користувач може торкнутися доступних частин під струмом,що може спричинити ураження електричним струмом. / Виріб не відповідає вимогам Директиви про низьку напругу та відповідному європейському стандарту EN 60598.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Lighting chains
Найменування продукту Lighting chain 140LED Karacsony ego
Опис продукції та упаковки Decorative lighting chain with 130 non-replaceable white LEDs and a control unit with 8 programs.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Burns, Electric shock, Fire The cable is not properly anchored and is too thin. The accessible wires have only basic insulation and can come into contact with sharp edges of the controller unit. The product is not protected against moisture but is recommended for outdoor use. The cable could detach or damage leaving live conductors accessible. Water penetration may cause an electric shock. The cable could overheat leading to a fire. / The product does not comply with the requirements of the Low Voltage Directive and the relevant European standard EN 60598.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Гірлянди
Найменування продукту Ланцюг освітлення 140LED Karacsony ego
Опис продукції та упаковки Декоративна ланцюг освітлення зі 130 незмінними білими світлодіодами та блоком управління з 8 програмами.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Опіки, ураження електричним струмом, пожежа Кабель неправильно закріплений і занадто тонкий. Доступні дроти мають лише основну ізоляцію і можуть стикатися з гострими краями блоку контролера. Продукт не захищений від вологи, але рекомендується для зовнішнього використання. Кабель може від'єднатися або пошкодити, залишаючи струмопровідні елементи доступними. Проникнення води може спричинити ураження електричним струмом. Кабель може перегрітися, що призведе до пожежі. / Виріб не відповідає вимогам МінімумуДиректива про напругу та відповідний європейський стандарт EN 60598.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/51
Вид продукції Lighting chains
Найменування продукту Lighting chain 72L LED feny
Опис продукції та упаковки Lighting chain in the form of a bunch of flowers with 72 non-replaceable red LEDs.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Burns, Electric shock, Fire The cable is not properly anchored and is too thin. The accessible wires have inadequate insulation and are in contact with sharp edges. The dimensions of the mains plug are substantially less than required. The product is not protected against moisture but is recommended for outdoor use. The cable could overheat, leading to burns or fire. The water could penetrate the product or the user could touch accessible live parts, which may cause an electric shock. / The product does not comply with the requirements of the Low Voltage Directive and the relevant European standard EN 60598.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/51
Вид продукції Гірлянди
Найменування продукту Ланцюг освітлення 72L Світлодіодний фені
Опис продукції та упаковки Ланцюг освітлення у вигляді букета квітів з 72 незаміжніми червоними світлодідами.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Опіки, Ураження електричним струмом, Вогонь Кабель не закріплений належним чином і занадто тонкий. Доступні дроти мають неадекватну ізоляцію і контактують з гострими краями. Розміри штепсельної вилки істотно менше, ніж потрібно. Продукт не захищений від вологи, але рекомендований для зовнішнього використання. Кабель міг перегрітися, що призвело до опіків або пожежі. Вода може проникнути в продукт або користувач може торкнутися доступних живих частин, що може призвести до ураження електричним струмом. / У 2008 роціне відповідає вимогам Директиви про низьковольтні напруги та відповідного європейського стандарту EN 60598.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/48
Вид продукції Lighting chains
Найменування продукту Lighting chain lampki choinkowe
Опис продукції та упаковки Lighting chain with 200 non-replaceable LEDs and with the possibility of connecting it to another lighting chain. Destined for indoor and outdoor use. Eight lighting modes.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Electric shock The mechanical strength and the water resistance of the control device are not sufficient. As a result, the user could touch accessible live parts or the water could penetrate the product, which may cause an electric shock. / The product does not comply with the requirements of the Low Voltage Directive and the relevant European standard EN 60598.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/48
Вид продукції Гірлянди
Найменування продукту Мережа освітлення лампки choinkowe
Опис продукції та упаковки Мережа освітлення з 200 незаміжніми світлодіодожніми приладами і з можливістю підключення його до іншого освітлювального ланцюга. Призначений для внутрішнього і зовнішнього використання. Вісім режимів освітлення.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Ураження електричним струмом Механічної міцності і водонепроникності пристрою управління недостатньо. В результаті користувач може торкнутися доступних живих частин або вода може проникнути в продукт, що може призвести до ураження електричним струмом. / Виріб не відповідає вимогам Директиви про низьку напругу та відповідного європейського стандарту EN 60598.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/48
Вид продукції Lighting chains
Найменування продукту Lighting chain lampki ozdobne LED
Опис продукції та упаковки Lighting chain with 100 non-replaceable LEDs and with the possibility of connecting it to another lighting chain. Destined for indoor and outdoor use.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Electric shock The mechanical strength and the water resistance of the control device are not sufficient. As a result, the user could touch accessible live parts or the water could penetrate the product, which may cause an electric shock. / The product does not comply with the requirements of the Low Voltage Directive and the relevant European standard EN 60598.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/48
Вид продукції Гірлянди
Найменування продукту Ланцюг освітлення лампки оздобне світлодіод
Опис продукції та упаковки Мережа освітлення зі 100 незаміжніми світлодіовідповідями і можливістю підключення її до іншого освітлювального ланцюга. Призначений для внутрішнього і зовнішнього використання.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Ураження електричним струмом Механічної міцності і водонепроникності пристрою управління недостатньо. В результаті користувач може торкнутися доступних живих частин або вода може проникнути в продукт, що може призвести до ураження електричним струмом. / Виріб не відповідає вимогам Директиви про низьку напругу та відповідного європейського стандарту EN 60598.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/47
Вид продукції Lighting chains
Найменування продукту Lighting chain LED LIGHT CHAIN
Опис продукції та упаковки Lighting chain with 100 non-replaceable, pink LED lamps.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Electric shock The dimensions of the mains plug are substantially less than required. Consequently, it could be partially inserted in the mains socket and the user could touch the live pin and receive an electric shock. / The product does not comply with the requirements of the Low Voltage Directive and the relevant European standard EN 60598.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/47
Вид продукції Гірлянди
Найменування продукту Ланцюг освітлення світлодіодний світловий ланцюг
Опис продукції та упаковки Мережа освітлення зі 100 незаміжніми, рожевими світлодіодними лампами.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Ураження електричним струмом Розміри штепсельної вилки істотно менше, ніж потрібно. Отже, він може бути частково вставлений в розетку і користувач може торкнутися живого штифта і отримати ураження електричним струмом. / Виріб не відповідає вимогам Директиви про низьку напругу та відповідного європейського стандарту EN 60598.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/46
Вид продукції Lighting chains
Найменування продукту Lighting chain Mikrodiodas egokeszlet / Christ- mas lighting / Elektricke mikroziarovky
Опис продукції та упаковки Lighting chain with 35 replaceable miniature lamps.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Electric shock During a light source change using a tool, live (active) parts may become accessible. Lack of instructions for a broken bulb can result an electric shock for users. / The product does not comply with the requirements of the Low Voltage Directive and the relevant European standard EN 60598.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/46
Вид продукції Гірлянди
Найменування продукту Мережа освітлення Мікродіодас егокеслет / Христос-мас освітлення / Електрокий микрозяровки
Опис продукції та упаковки Мережа освітлення з 35 змінними мініатюрними лампами.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Ураження електричним струмом Під час зміни джерела світла за допомогою інструмента можуть стати доступними живі (активні) частини. Відсутність інструкцій щодо зламаної лампи може призвести до ураження електричним струмом для користувачів. / Виріб не відповідає вимогам Директиви про низьку напругу та відповідного європейського стандарту EN 60598.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/39
Вид продукції Lighting chains
Найменування продукту Lighting chain 20 gombbol allo halozatrol mukodo lampionfuzer
Опис продукції та упаковки Lighting chain with 20 non-replaceable white LEDs decorated with 20 spherical lamp shades. The product includes a socket outlet that allows the connection of another lighting chain. The product is not protected against moisture but is recommended for outdoor use.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Burns, Electric shock, Fire The cable is too thin. The accessible wires have inadequate insulation. The structure of the cord extension socket allows single-pole insertion of plugs. The product is not protected against moisture but is recommended for outdoor use. The cable could overheat, leading to burns or fire. The water could penetrate the product or the user could touch accessible live parts, which may cause an electric shock. / The product does not comply with the requirements of the Low Voltage Directive and the relevant European standard EN 60598.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/39
Вид продукції Гірлянди
Найменування продукту Ланцюг освітлення 20 гомббол ано галозатрол мукодо лампіонфузер
Опис продукції та упаковки Мережа освітлення з 20 незаміжніми білими світлодіадами прикрашена 20 сферичними абажури. Виріб включає розетку, що дозволяє з'єднання іншого ланцюга освітлення. Продукт не захищений від вологи, але рекомендований для зовнішнього використання.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Опіки, Ураження електричним струмом, Вогонь Кабель занадто тонкий. Доступні дроти мають неадекватну ізоляцію. Конструкція подовжувача шнура дозволяє односхилим вставкам пробок. Продукт не захищений від вологи, але рекомендований для зовнішнього використання. Кабель міг перегрітися, що призвело до опіків або пожежі. Вода може проникнути в продукт або користувач може торкнутися доступних живих частин, що може призвести до ураження електричним струмом. / Виріб не відповідає вимогам НизькогоДиректива про напругу та відповідний європейський стандарт EN 60598.