Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію
Сайт працює в тестовому режимі.

Хімічні товари

Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/8
Вид продукції Chemical products
Найменування продукту Hand disinfectant Guardian Hand and skin surface
Опис продукції та упаковки Hand disinfectant in a bottle with spray cap.
Країна походження Denmark
Тип та характер ризику Chemical The product contains Polyhexanide (PHMB) (declared concentration: 0.8%). PHMB is not authorised for use in human hygiene and causes damage to organs through prolonged or repeated contact, as well as serious eye damage; it is also harmful if swallowed. / The product does not comply with the Biocidal Products Regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/8
Вид продукції Хімічні товари
Найменування продукту Дезінфікуючий засіб для охорони рук Поверхня рук і шкіри
Опис продукції та упаковки Дезінфікуючий засіб для рук у пляшці з кришкою розпилювача.
Країна походження Данія
Тип та характер ризику Хімічні Продукт містить полігексанід (PHMB) (заявлена концентрація: 0,8%). PHMB не дозволений для використання в гігієні людини і викликає пошкодження органів при тривалому або повторному контакті, а також серйозні пошкодження очей; це також шкідливо при ковтанні. / Продукт не відповідає Регламенту біоцидних продуктів.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/7
Вид продукції Chemical products
Найменування продукту Hand disinfectant Summerday hand sanitizer
Опис продукції та упаковки Small light pink bottle with green label, including a pink holster with a cow on it. 30 ml. The product was sold online, in particular via Wish.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Health risk / other The product is marketed as a hand disinfectant but contains an insufficient amount of ethanol (measured value: 16 % by weight). Consequently, it does not kill bacteria or viruses, which could then reach the user, increasing the risk of infection. The identity and concentration of active substances are not included on the label. / The product does not comply with the Biocidal Products Regulation.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/7
Вид продукції Chemical products
Найменування продукту Biocidal product VADESEPT 110
Опис продукції та упаковки Biocidal product in a 750 ml bottle with spray-dispenser.
Країна походження Croatia
Тип та характер ризику Health risk / other The product has no biocidal active substance, therefore it can not act as disinfectant. Consequently, it does not kill bacteria or viruses, which could then reach the user, increasing the risk of infection. / The product does not comply with the Biocidal Products Regulation.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/5
Вид продукції Chemical products
Найменування продукту Hand disinfectant Guardian Hand & Skin Guardian Hand & Skin
Опис продукції та упаковки Hand disinfectant sold in different amounts (10,5; 25; 50; 250 ml), as well as soaking wet wipes. The different articles are sold with different function/dispensing forms (spray, foamer, bottle, wet wipes in flow pack).
Країна походження Denmark
Тип та характер ризику Chemical The product contains Polyhexanide (PHMB) (declared concentration: 0.8%). PHMB is not authorised for use in human hygiene and causes damage to organs through prolonged or repeated contact, as well as serious eye damage; it is also harmful if swallowed. / The product does not comply with the Biocidal Products Regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/5
Вид продукції Хімічні товари
Найменування продукту Дезінфікуючий засіб для рук Опікун рука
Опис продукції та упаковки Дезінфікуючий засіб для рук продається в різних кількостях (10,5; 25; 50; 250 мл), а також замочування вологих сервети. Різні вироби продаються з різними формами функції / дозування (спрей, піноутворювач, пляшка, вологі серветки в пакеті потоку).
Країна походження Данія
Тип та характер ризику Хімічні Продукт містить полігексанід (PHMB) (заявлена концентрація: 0,8%). PHMB не дозволений для використання в гігієні людини і викликає пошкодження органів при тривалому або повторному контакті, а також серйозні пошкодження очей; це також шкідливо при ковтанні. / Продукт не відповідає Регламенту біоцидних продуктів.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/5
Вид продукції Chemical products
Найменування продукту Hand disinfectant Instant hand sanitiser
Опис продукції та упаковки Plastic bottle with green cap, 50 ml. The product is sold online, in particular via AliBaba Group.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Burns, Chemical, Fire, Health risk / other The product contains an insufficient amount of ethanol (measured values: 11% by volume). Consequently, it does not kill bacteria or viruses, which could then reach the user, increasing the risk of infection. Moreover, the product contains methanol (measured value: 26% by weight), which is acutely toxic to the central nervous system and to the eyes. Furthermore, the required hazard pictograms and warnings are missing. Users have therefore no information on the toxicity and flammability of the product. The packaging is not fitted with child-resistant fastening. Ingestion or contact with methanol may lead to blindness and death. / The product does not comply with the Biocidal Products Regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/5
Вид продукції Хімічні товари
Найменування продукту Дезінфікуючий засіб для рук Миттєвий дезінфікуючий засіб для рук
Опис продукції та упаковки Пластикова пляшка з зеленою кришкою, 50 мл. Продукт продається онлайн, зокрема через AliBaba Group.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Опіки, Хімічна, Пожежа, Ризик для здоров'я / інші Продукт містить недостатню кількість етанолу (виміряні значення: 11% за об'ємом). Отже, він не вбиває бактерії або віруси, які потім можуть досягти користувача, збільшуючи ризик зараження. Більш того, продукт містить метанол (вимірюється значення: 26% від ваги), який гостро токсичний для центральної нервової системи і очей. Крім того, відсутні необхідні піктограми та попередження про небезпеку. Таким чином, користувачі не мають інформаціїтоксичності та горючості виробу. Упаковка не оснащена стійким до дітей кріпленням. Прийом всередину або контакт з метанолом може призвести до сліпоти і смерті. / Продукт не відповідає Регламенту біоцидних продуктів.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/3
Вид продукції Chemical products
Найменування продукту Hand disinfectant Pilot Dezinfekcijas lidzeklis
Опис продукції та упаковки Transparent liquid in a plastic bottle.
Країна походження Latvia
Тип та характер ризику Chemical The product contains methanol (measured value: 7 % by weight), which is acutely toxic to the central nervous system and to the eyes. Furthermore, the required hazard pictograms are missing. Users have therefore no information on the toxicity and flammability of the product. The packaging is not fitted with child-resistant fastening. Ingestion or contact with methanol may lead to blindness and death. / The product does not comply with the Biocidal Products and the Classification, Labelling and Packaging (CLP) Regulations.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/3
Вид продукції Хімічні товари
Найменування продукту Дезінфікуючий засіб для рук Пілот Дезінфекціяс лідзеккіс
Опис продукції та упаковки Прозора рідина в пластиковій пляшці.
Країна походження Латвія
Тип та характер ризику Хімічні Продукт містить метанол (вимірюється значенням: 7 % від ваги), який гостро токсичний для центральної нервової системи і очей. Крім того, відсутні необхідні піктограми небезпеки. Тому користувачі не мають інформації про токсичність і горючість продукту. Упаковка не оснащена стійким до дітей кріпленням. Прийом всередину або контакт з метанолом може призвести до сліпоти і смерті. / Виріб не відповідає Біоцидної продукції та Класифікації,Правила маркування та упаковки (CLP).
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/3
Вид продукції Chemical products
Найменування продукту Hand disinfectant Solenal To Go
Опис продукції та упаковки White plastic bottle with spray mechanism and black lettering, containing 50 ml of hand disinfectant.
Країна походження Germany
Тип та характер ризику Health risk / other The product contains too little active chlorine to be effective as disinfectant (measured value: less than 0.016 mg/g). Therefore, it will not provide any disinfectant effect and thus not properly protect if not combined with additional measures. / The product does not comply with the Biocidal Products Regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/3
Вид продукції Хімічні товари
Найменування продукту Дезінфікуючий засіб для рук Solenal To Go
Опис продукції та упаковки Біла пластикова пляшка з розпилювальним механізмом і чорним написом, що містить 50 мл дезінфікуючого засобу для рук.
Країна походження Німеччина
Тип та характер ризику Ризик для здоров'я / інше Продукт містить занадто мало активного хлору, щоб бути ефективним як дезінфікуючий засіб (виміряне значення: менше 0,016 мг / г). Тому він не забезпечить ніякого дезінфікуючого ефекту і, таким чином, не буде належним чином захищати, якщо не поєднуватися з додатковими заходами. / Продукт не відповідає Регламенту біоцидних продуктів.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/2
Вид продукції Chemical products
Найменування продукту Suspension oil Castrol Fork Oil 10W
Опис продукції та упаковки Suspension oil for motorcycle.
Країна походження Germany
Тип та характер ризику Chemical The packaging is not fitted with child-resistant fastening. Ingestion or aspiration of the mineral oil blend, due do its low viscosity combined with the high content of classified hydrocarbon in the mixture, maybe be fatal if swallowed and enters airways. / The product does not comply with the Classification, Labelling and Packaging (CLP) Regulations and the European standard EN ISO 8317.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/2
Вид продукції Хімічні товари
Найменування продукту Суспензійна олія Castrol Вилка олія 10W
Опис продукції та упаковки Підвісне масло для мотоцикла.
Країна походження Німеччина
Тип та характер ризику Хімічні Упаковка не оснащена дитячим кріпленням. Проковтування або аспірація суміші мінерального масла, завдяки низькій в'язкості в поєднанні з високим вмістом класифікованого вуглеводнів в суміші, може бути смертельним, якщо проковтнути і потрапляє в дихальні шляхи. / Виріб не відповідає Правилам класифікації, маркування та упаковки (CLP) та європейському стандарту EN ISO 8317.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Chemical products
Найменування продукту Hand disinfectant Borkem Anti-bacterial
Опис продукції та упаковки Transparent plastic can with red cap, 5 litres.
Країна походження Turkey
Тип та характер ризику Chemical, Health risk / other The product contains methanol (measured value: 46 % by weight), which is acutely toxic to the central nervous system and to the eyes. Furthermore, the required hazard pictograms and warnings are missing. Users have therefore no information on the toxicity and flammability of the product. Ingestion or contact with methanol may lead to blindness and death. / The product does not comply with the Biocidal Products and the Classification, Labelling and Packaging (CLP) Regulations.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Хімічні товари
Найменування продукту Дезінфікуючий засіб для рук Borkem Антибактеріальний
Опис продукції та упаковки Прозора пластикова банка з червоною кришкою, 5 літрів.
Країна походження Туреччина
Тип та характер ризику Хімічні речовини, ризик для здоров'я / інше Продукт містить метанол (виміряне значення: 46% по масі), який є дуже токсичним для центральної нервової системи та очей. Крім того, відсутні необхідні піктограми небезпеки та попередження. Тому користувачі не мають інформації про токсичність та займистість продукту. Попадання всередину або контакт з метанолом може призвести до сліпоти та смерті. / Продукт не відповідає біоцидним продуктам та класифікації, маркуванню та упаковці (CLP)Норми
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Chemical products
Найменування продукту Hand disinfectant Hand Sanitiser
Опис продукції та упаковки Hand disinfectant sold in a 50 ml bottle with green flip top and green labelling. The product is sold online, in particular via AliBaba Group and eBay.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Burns, Chemical, Fire, Health risk / other The product contains an insufficient amount of ethanol (measured values: 7% by volume). Consequently, it does not kill bacteria or viruses, which could then reach the user, increasing the risk of infection. Moreover, the product contains methanol (measured value: 37.4 % by weight), which is acutely toxic to the central nervous system and to the eyes. Furthermore, the required hazard pictograms and warnings are missing. Users have therefore no information on the toxicity and flammability of the product. The packaging is not fitted with child-resistant fastening. Ingestion or contact with methanol may lead to blindness and death. / The product does not comply with the Biocidal Products Regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Хімічні товари
Найменування продукту Дезінфікуючий засіб для рук Дезінфікуючий засіб
Опис продукції та упаковки Дезінфікуючий засіб для рук продається у флаконі об’ємом 50 мл із зеленим відкидним верхом та зеленим маркуванням. Продукт продається в Інтернеті, зокрема через AliBaba Group та eBay.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Опіки, хімічні речовини, пожежа, ризик для здоров’я / інше Продукт містить недостатню кількість етанолу (виміряні значення: 7 об.%). Отже, він не вбиває бактерії або віруси, які потім можуть потрапити до користувача, збільшуючи ризик зараження. Крім того, продукт містить метанол (виміряне значення: 37,4% по масі), який є дуже токсичним для центральної нервової системи та очей. Крім того, відсутні необхідні піктограми небезпеки та попередження. Тому користувачі не маютьінформація про токсичність та займистість продукту. Упаковка не оснащена захищеним від дітей кріпленням. Попадання всередину або контакт з метанолом може призвести до сліпоти та смерті. / Продукт не відповідає Регламенту щодо біоцидних продуктів.