Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію
Сайт працює в тестовому режимі.

Кухонне приладдя

Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Kitchen/cooking accessories
Найменування продукту Grater Stainless Steel Rotary Grater
Опис продукції та упаковки Stainless steel rotary cheese grater. The product is also sold online.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Chemical Due to a design issue, metal shavings may come off grated, contaminating the user's food. /
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Кухонне приладдя
Найменування продукту Терка Ротаційна терка з нержавіючої сталі
Опис продукції та упаковки Тертова сирна терка з нержавіючої сталі. Товар також продається в Інтернеті.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Хімічна Через проблему дизайну металеві стружки можуть відшаровуватися, забруднюючи їжу користувача. /
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/49
Вид продукції Kitchen/cooking accessories
Найменування продукту Pressure cooker HERZBERG - healthy cooking
Опис продукції та упаковки 8 litre pressure cooker with a clamp-type closure mechanism. Also exists in 4, 6, 7, 10 litres. The product is also sold online.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Burns, Injuries Due to a failure of the security system, the product can open while under pressure and may propel the lid and contents, which would be at a very high temperature. A user can suffer burns or injuries. / The product does not comply with the requirements of the Pressure Equipment Directive and the relevant European Standard EN 12778.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/49
Вид продукції Кухонне приладдя
Найменування продукту Напірна плита HERZBERG - здорове приготування їжі
Опис продукції та упаковки 8-літровий напірна плита з механізмом закриття затискного типу. Також існує в 4, 6, 7, 10 літрів. Продукт також продається в Інтернеті.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Опіки, травми Через збій системи безпеки виріб може відкриватися під тиском і може просунути кришку і вміст, які були б при дуже високій температурі. Користувач може отримати опіки або травми. / Виріб не відповідає вимогам Директиви про обладнання для тиску та відповідного Європейського стандарту EN 12778.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/38
Вид продукції Kitchen/cooking accessories
Найменування продукту Ice cooling cubes Kostki do drinkow
Опис продукції та упаковки Multi-coloured reusable ice cooling cubes made of soft plastic material. The set is available with different shapes and includes 18 pieces.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Choking Due to its colour, size and shape, the product may be mistaken for foodstuff. This may lead especially children to put the small parts in the mouth and choke on them. / The product does not comply with the requirements of the Food-imitating products Directive.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/38
Вид продукції Кухонне приладдя
Найменування продукту Кубики охолодження льоду Kostki do drinkow
Опис продукції та упаковки Різнокольорові рецикульовані кубики охолодження льоду з м'якого пластикового матеріалу. Набір доступний з різними формами і включає в себе 18 штук.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Задихаючись Через свій колір, розмір і форму продукт може бути помилково сприйнятий за продукти харчування. Це може призвести особливо до того, що діти покладуть дрібні частини в рот і задихнуться від них. / Виріб не відповідає вимогам Директиви про харчові продукти, що імітують продукти.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/38
Вид продукції Kitchen/cooking accessories
Найменування продукту Ice cooling cubes Kostki lodu w ksztalcie owocow
Опис продукції та упаковки Multi colour reusable ice cooling cubes made of soft plastic material.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Choking Due to its colour, size and shape, the product may be mistaken for foodstuff. This may lead especially children to put the small parts in the mouth and choke on them. / The product does not comply with the requirements of the Food imitating Products Directive.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/38
Вид продукції Кухонне приладдя
Найменування продукту Кубики охолодження льоду Kostki lodu w ksztalcie owocow
Опис продукції та упаковки Багатобарвні кубики охолодження льоду з м'якого пластикового матеріалу.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Задихаючись Через свій колір, розмір і форму продукт може бути помилково сприйнятий за продукти харчування. Це може призвести особливо до того, що діти покладуть дрібні частини в рот і задихнуться від них. / Продукт не відповідає вимогам Директиви про харчові продукти, що імітують продукцію.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/37
Вид продукції Kitchen/cooking accessories
Найменування продукту Small individual spit for cooking with open flame. 'Cowboysteak' or 'Spitplank'
Опис продукції та упаковки Small kitchen appliance consisting of a small spit placed on a support (plate or tripod) above a small container in which a fuel is ignited and which generates an open flame for cooking. These small appliances are rented by butchers or caterers.
Країна походження Unknown
Тип та характер ризику Burns, Fire The open flame in combination with poor stability of the device caused several accidents. The device can tip over or a flash fire can occur when refilling. /
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/37
Вид продукції Кухонне приладдя
Найменування продукту Невелика індивідуальна коса для приготування їжі з відкритим полум'ям. "Ковбойстеак" або "Шпітпланк"
Опис продукції та упаковки Невеликий кухонний прилад, що складається з невеликої коси, розміщеної на опорі (тарілці або штативі) над невеликою ємністю, в якій запалюється паливо і яка породжує відкрите полум'я для приготування їжі. Ці дрібні прилади орендують м'ясники або обслухувачі.
Країна походження Невідомо
Тип та характер ризику Опіки, вогонь Відкрите полум'я в поєднанні з поганою стійкістю пристрою спричинило кілька аварій. Пристрій може перевернутися або при заправці може виникнути спалах. /
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/35
Вид продукції Kitchen/cooking accessories
Найменування продукту Autocuiseur - Cocotte minute - pressure cooker Easy Open & Close
Опис продукції та упаковки Pressure cooker with a black plastic lid.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Burns, Injuries The product bears a CE marking but it has not been certified by a relevant body. Consequently, it might not fulfil the applicable safety and technical requirements and could malfunction, increasing the risk of injuries or burns to the user. / The product does not comply with the requirements of the Pressure Equipment Directive and the relevant European Standard EN 12778
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/35
Вид продукції Кухонне приладдя
Найменування продукту Автокуізер - Кокоте хвилина - напірна плита Easy Open
Опис продукції та упаковки Напірна плита з чорною пластиковою кришкою.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Опіки, травми Продукт має маркування CE, але він не був сертифікований відповідним органом. Отже, він може не виконувати застосовні вимоги безпеки та технічної безпеки і може призвести до несправності, збільшуючи ризик травм або опіків для користувача. / Виріб не відповідає вимогам Директиви про обладнання для тиску та відповідного Європейського стандарту EN 12778
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/35
Вид продукції Kitchen/cooking accessories
Найменування продукту Pressure cooker Turbo Pressure Cooker
Опис продукції та упаковки Pressure cooker, brand Berlinger Haus -Turbo pressure cooker
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Burns, Injuries The product bears a CE marking but it has not been certified by a relevant body. Consequently, it might not fulfil the applicable safety and technical requirements and could malfunction, increasing the risk of injuries or burns to the user. / The product does not comply with the requirements of the Pressure Equipment Directive and the relevant European Standard EN 12778
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/35
Вид продукції Кухонне приладдя
Найменування продукту Плита тиску Turbo напірна плита
Опис продукції та упаковки Плита для тиску, бренд Berlinger Haus -Плита тиску Turbo
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Опіки, травми Продукт має маркування CE, але він не був сертифікований відповідним органом. Отже, він може не виконувати застосовні вимоги безпеки та технічної безпеки і може призвести до несправності, збільшуючи ризик травм або опіків для користувача. / Виріб не відповідає вимогам Директиви про обладнання для тиску та відповідного Європейського стандарту EN 12778
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/27
Вид продукції Kitchen/cooking accessories
Найменування продукту Pressure cooker Tlakovy hrnec
Опис продукції та упаковки Stainless steel pressure cooker suitable for all types of stoves, with a removable lid that is equipped with a control and safety valve.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Burns, Injuries The safety and decompression devices are inappropriate. Consequently, the lid might be opened while the product is still under pressure, causing it to be expelled or hot liquid to shoot out, increasing the risk of injuries or burns. / The product does not comply with the requirements of the Pressure Equipment Directive and the relevant European standard EN 12778.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/27
Вид продукції Кухонне приладдя
Найменування продукту Плита напірна Тлакова hrnec
Опис продукції та упаковки Плита тиску з нержавіючої сталі підходить для всіх типів печей, зі знімною кришкою, яка оснащена контрольним і запобіжним клапаном.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Опіки, травми Пристрої безпеки та декомпресії недоречні. Отже, кришка може бути відкрита, поки виріб все ще знаходиться під тиском, що призводить до його вигнання або гарячої рідини, щоб вистрілити, збільшуючи ризик травм або опіків. / Виріб не відповідає вимогам Директиви про обладнання для тиску та відповідного європейського стандарту EN 12778.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/20
Вид продукції Kitchen/cooking accessories
Найменування продукту Foldable barbecue Foldable barbecue, Foldable barbecue with skewers
Опис продукції та упаковки Stainless steel foldable grill with or without skewers, depending on the model.
Країна походження Belarus
Тип та характер ризику Cuts The metal sheets of the barbecue are too thin and have sharp edges. A user could touch or run the hand along the edges and suffer cuts. / The product does not comply with the relevant European standard EN 1860-1.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/20
Вид продукції Кухонне приладдя
Найменування продукту Складане барбекю Складане барбекю, Складне барбекю з шампурами
Опис продукції та упаковки Складаний гриль з нержавіючої сталі з шампурами або без нього, в залежності від моделі.
Країна походження Білорусь
Тип та характер ризику Скорочення Металеві листи мангала занадто тонкі і мають гострі краї. Користувач може торкнутися або запустити руку по краях і страждати від скорочень. / Виріб не відповідає відповідному європейському стандарту EN 1860-1.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/18
Вид продукції Kitchen/cooking accessories
Найменування продукту Pepper mill Electric Pepper Mill
Опис продукції та упаковки Silver-coloured electric pepper mill.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Environment The welds contain an excessive amount of lead (measured value up to 39 %). Lead poses a risk to the environment. / The product does not comply with the requirements of the Commission Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS 2 Directive).
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/18
Вид продукції Кухонне приладдя
Найменування продукту Перцевий млин Електричний перцевий млин
Опис продукції та упаковки Електричний перцевий завод сріблястого кольору.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Середовищі Зварні шви містять надмірну кількість свинцю (вимірюється значення до 39 %). Свинець становить ризик для навколишнього середовища. / Виріб не відповідає вимогам Директиви Комісії про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (Директива RoHS 2).