Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію
Сайт працює в тестовому режимі.

Інші товари

Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/1
Вид продукції Other
Найменування продукту Tableware set for children set repas bambou - 5 pieces
Опис продукції та упаковки Children’s tableware set comprising a fork, spoon, plate, bowl and cup made of bamboo composite material with decorative prints (hippopotamus, sea lion)
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Choking, Injuries The fork prong breaks easily releasing small sharp parts. The child may swallow these small broken parts and choke on them. The broken small parts can also cause internal injuries to the child. / The product does not comply with the European standard EN 14372.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/1
Вид продукції Інші товари
Найменування продукту Набір столового посуду для дітей набір репа бамбу - 5 штук
Опис продукції та упаковки Дитячий набір посуду, що складається з виделки, ложки, тарілки, миски та чашки з бамбукового композиційного матеріалу з декоративними принтами (бегемот, морський лев)
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Задуха, травми Зубець вилки ламається, легко вивільняючи дрібні гострі частини. Дитина може проковтнути ці дрібні зламані деталі і задихнутися ними. Поламані дрібні деталі також можуть завдати дитині внутрішніх травм. / Виріб не відповідає європейському стандарту EN 14372.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Other
Найменування продукту Training device for jaw muscles Jawliner 2.0
Опис продукції та упаковки Plastic cube with rounded sides and edges; made of plastic, grey (soft) and black (medium and hard); intense mint fragrance; Length: 2.4 cm; Width: 1.7 cm; Height: 1.3 cm. The product was sold online.
Країна походження Thailand
Тип та характер ризику Choking Due to its appearance, size and smell (very similar to the smell of a chewing gum or a mint sweet), the product may be mistaken for foodstuff. This may lead consumers, and specially children, to put the product in the mouth, which could entail the risk of choking. / The product does not comply with the requirements of the Food imitating Products Directive.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Інші товари
Найменування продукту Тренувальний пристрій для м’язів щелепи Jawliner 2.0
Опис продукції та упаковки Пластиковий куб із закругленими сторонами і краями; виготовлені з пластику, сірого (м’якого) та чорного (середнього та твердого); інтенсивний м’ятний аромат; Довжина: 2,4 см; Ширина: 1,7 см; Висота: 1,3 см. Товар продавався в Інтернеті.
Країна походження Таїланд
Тип та характер ризику Задихаючись Через зовнішній вигляд, розмір та запах (дуже схожий на запах жувальної гумки або м’ятного солодкого), продукт може бути прийнятий за харчовий продукт. Це може змусити споживачів, а особливо дітей, класти продукт у рот, що може спричинити ризик задухи. / Продукт не відповідає вимогам Директиви про харчові продукти, що імітують продукти.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/49
Вид продукції Other
Найменування продукту Ladder Multi-Purpose Ladder
Опис продукції та упаковки Multifunctional articulated ladder in aluminium, 4 section x 3 rung. The product was sold online, in particular via Amazon, eBay and Wish.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Injuries The ladder does not have sufficient mechanical strength (opening restraint and hinges) and can bend during use. As a result, the user may fall from a height increasing the risk of injuries. / The product does not comply with the relevant European standard EN 131.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/49
Вид продукції Інші товари
Найменування продукту Сходи Багатоцільові сходи
Опис продукції та упаковки Багатофункціональна шарнірна сходи з алюмінію, 4 секції х 3 сходинки. Продукт продавався в Інтернеті, зокрема через Amazon, eBay та Wish.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Травми Сходи не має достатньої механічної міцності (обмежувач відкриття та петлі) і може згинатися під час використання. В результаті користувач може впасти з висоти, збільшуючи ризик отримання травм. / Виріб не відповідає відповідному європейському стандарту EN 131.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/48
Вид продукції Other
Найменування продукту Key-ring
Опис продукції та упаковки Cake-shaped key-ring made of soft foam material with a sweet scent.
Країна походження Unknown
Тип та характер ризику Choking Due to its characteristic form, smell, colour, appearance and size, the product may be mistaken for foodstuff. This may lead children to put it in the mouth and suck or ingest them. Moreover, the metal ring with the chain can easily detach from the product becoming a small part. A small child may put it in the mouth and choke on it. / The product does not comply with the requirements of the Food Imitating Directive and with the relevant European standard EN 71-1.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/48
Вид продукції Інші товари
Найменування продукту Брелок
Опис продукції та упаковки Тортоподібне брелок з м'якого пінопластового матеріалу з солодким ароматом.
Країна походження Невідомо
Тип та характер ризику Задихаючись Через характерну форму, запах, колір, зовнішній вигляд і розмір, продукт може бути помилково сприйнятий за продукти харчування. Це може призвести до того, що діти помістіть його в рот і смокчуть або вдихають їх. Більш того, металеве кільце з ланцюжком легко відірве від виробу, ставши невеликою частиною. Маленька дитина може покласти його в рот і задихнутися на ньому. / Продукт не відповідає вимогам Директиви про харчову імітуючість та відповідному європейському стандарту EN 71-1.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/43
Вид продукції Other
Найменування продукту Guide leash Roma black round-leather guide leash
Опис продукції та упаковки Dog lead in black colour with metal buckles (semi-circular), metal rings and carabiner, for dogs up to maximum 40 kg. The lead is 200 cm x 8 mm
Країна походження India
Тип та характер ризику Chemical The product releases an excessive amount of nickel (measured amount up to 0.5 ?g/cm?/week). On contact with the skin, nickel has a sensitising effect and may trigger allergic reactions. / The product does not comply with the REACH Regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/43
Вид продукції Інші товари
Найменування продукту Напрямний повідець Ромський чорний круглий шкіряний наводковий повідець
Опис продукції та упаковки Собачий свинець чорного кольору з металевими пряжками (напівкруглі), металевими кільцями та карабіном для собак вагою до 40 кг. Висновок 200 см х 8 мм
Країна походження Індія
Тип та характер ризику Хімічна Продукт виділяє надмірну кількість нікелю (вимірювана кількість до 0,5? Г / см? / Тиждень). При попаданні на шкіру нікель має сенсибілізуючу дію і може викликати алергічні реакції. / Продукт не відповідає Регламенту REACH.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/40
Вид продукції Other
Найменування продукту Warning triangle
Опис продукції та упаковки Foldable warning triangle for motor vehicles.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Injuries The stability of the warning triangle is inadequate. Consequently the triangle could easily overturn and oncoming vehicles would not be warned of the presence of an obstacle, increasing the risk of accidents. / The product does not comply with the requirements of the ECE Regulation No. 27.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/40
Вид продукції Інші товари
Найменування продукту - знак аварійної зупинки;
Опис продукції та упаковки Складаний попереджувальний трикутник для автомобілів.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Травми Стійкість попереджувального трикутника недостатня. Отже, трикутник може легко перекинутися, і зустрічні транспортні засоби не будуть попереджені про наявність перешкоди, що збільшує ризик аварій. / Продукт не відповідає вимогам Регламенту ЄЕК № 27.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/39
Вид продукції Other
Найменування продукту Warning triangle
Опис продукції та упаковки Foldable warning triangle for motor vehicles.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Injuries The stability of the warning triangle is inadequate. Consequently the triangle could easily overturn and oncoming vehicles would not be warned of the presence of an obstacle, increasing the risk of accidents. / The product does not comply with the requirements of the ECE Regulation No. 27.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/39
Вид продукції Інші товари
Найменування продукту - знак аварійної зупинки;
Опис продукції та упаковки Складаний попереджувальний трикутник для автомобілів.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Травми Стабільність трикутника попередження неадекватна. Отже, трикутник може легко перекинутися і зустрічні транспортні засоби не будуть попереджені про наявність перешкоди, збільшуючи ризик аварій. / Виріб не відповідає вимогам Регламенту ЄЕК No 27.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/39
Вид продукції Other
Найменування продукту Warning triangle
Опис продукції та упаковки Foldable warning triangle.
Країна походження Italy
Тип та характер ризику Injuries The stability of the warning triangle is inadequate and it does not sufficiently reflect the light. Consequently, the triangle might not be seen or could easily overturn. Oncoming vehicles would not be warned of the presence of an obstacle, increasing the risk of accidents. / The product does not comply with the requirements of the ECE Regulation No. 27.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/39
Вид продукції Інші товари
Найменування продукту - знак аварійної зупинки;
Опис продукції та упаковки Складений трикутник попередження.
Країна походження Італія
Тип та характер ризику Травми Стійкість трикутника попередження неадекватна і він недостатньо відображає світло. Отже, трикутник може бути не видно або може легко перекинутися. Зустрічні транспортні засоби не будуть попереджені про наявність перешкоди, збільшуючи ризик аварій. / Виріб не відповідає вимогам Регламенту ЄЕК No 27.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/39
Вид продукції Other
Найменування продукту Imitation Sweets Liquorice Snaps
Опис продукції та упаковки 10 polymer clay resembling liquorice sweet. This product seems to be intended to be an object used in Harry Potter and the Goblet of Fire, thus used as a toy.
Країна походження Chile
Тип та характер ризику Choking Due to its characteristic form, appearance, colour and size, the product may be mistaken for a foodstuff. This may lead consumers, and specially children, to put the product in the mouth, which could entail the risk of choking. / The product does not comply with the requirements of the Food Imitating Products Directive.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/39
Вид продукції Інші товари
Найменування продукту Імітація солодощів Лакриці Оснащення
Опис продукції та упаковки 10 полімерної глини, що нагадує лакриці солодкі. Цей продукт, здається, призначений для об'єкта, який використовується в Гаррі Поттера і Келих вогню, таким чином використовується в якості гри.
Країна походження Чилі
Тип та характер ризику Задихаючись У зв'язку з характерною формою, зовнішнім виглядом, кольором і розміром, продукт може бути помилково сприйнятий за продукти харчування. Це може призвести до того, що споживачі, а спеціально діти, покладуть продукт в рот, що може спричинити за собою ризик задухи. / Продукт не відповідає вимогам Директиви про харчові продукти, що імітують продукти.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/34
Вид продукції Other
Найменування продукту Plastic step stool Tritthocker
Опис продукції та упаковки Black and gray, folding plastic step stool. Size: 22 x 22 x 29 cm Maximum load capacity: 150 kg.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Injuries The step stool is not sufficiently resistant to load. It may break down and cause the user to fall increasing the risk of injuries. / The product does not comply with the relevant standard EN 14183.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/34
Вид продукції Інші товари
Найменування продукту Пластиковий крок табуретки Tritthocker
Опис продукції та упаковки Чорний і сірий, складаний пластиковий крок табуретки. Розмір: 22 х 22 х 29 см Максимальна вантажопідйомність: 150 кг.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Травми Крок табуретки недостатньо стійкий до навантаження. Це може зламатися і призвести до падіння користувача, збільшуючи ризик травм. / Виріб не відповідає відповідному стандарту EN 14183.