Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію
Сайт працює в тестовому режимі.

Косметика

Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/8
Вид продукції Cosmetics
Найменування продукту Hair dye Indian Henna For Hair
Опис продукції та упаковки olive-green, micro-crystalline powder with small sand-coloured particles
Країна походження India
Тип та характер ризику Chemical The product contains sodium perborate (as declared on the packaging), which releases boron (measured value: 16,8 %) and is forbidden in cosmetic products. Ingestion or contact with an excessive quantity of boron may harm the health by damaging the reproductive system or the unborn child. / The product does not comply with the Cosmetic Products Regulations.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/8
Вид продукції Косметика
Найменування продукту Фарба для волосся індійська хна для волосся
Опис продукції та упаковки оливково-зелений, мікрокристалічний порошок з дрібними частинками пісочного кольору
Країна походження Індія
Тип та характер ризику Хімічна Продукт містить перборат натрію (як зазначено на упаковці), який виділяє бор (виміряне значення: 16,8%) і заборонений в косметичних продуктах. Попадання всередину або контакт із надмірною кількістю бору може завдати шкоди здоров’ю, пошкодивши репродуктивну систему або майбутню дитину. / Продукт не відповідає Правилам щодо косметичних товарів.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/6
Вид продукції Cosmetics
Найменування продукту Handwash Handreiniger Citrus Duft (bzw. Citrus Power)
Опис продукції та упаковки Handwash - milky handwash to remove dirt from hands
Країна походження Germany
Тип та характер ризику Chemical The product contains lead (measured value: 150 mg/kg). Lead is harmful for human health as it accumulates in the body and may damage the unborn child. / The product does not comply with the Cosmetic Products Regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/6
Вид продукції Косметика
Найменування продукту Промивання рук Handreiniger Citrus Duft (bzw. Citrus Power)
Опис продукції та упаковки Ручне миття - молочне ручне миття для видалення бруду з рук
Країна походження Німеччина
Тип та характер ризику Хімічна Продукт містить свинець (виміряне значення: 150 мг / кг). Свинець шкідливий для здоров’я людини, оскільки накопичується в організмі і може завдати шкоди майбутній дитині. / Продукт не відповідає Регламенту щодо косметичних товарів.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/4
Вид продукції Cosmetics
Найменування продукту Nail polish Touch of Color Nail Polish
Опис продукції та упаковки Nail Polish
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Chemical The product contains an excessive amount of n-nitrosodiethanolamine (NDELA) (measured value: 110 µg/kg). NDELA is a nitrosamine, which may cause cancer through ingestion or dermal exposure. / The product does not comply with the Cosmetic Products Regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/4
Вид продукції Косметика
Найменування продукту Лак для нігтів Touch of Color Лак для нігтів
Опис продукції та упаковки Лак для нігтів
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Хімічна Продукт містить надмірну кількість н-нітрозодіетаноламіну (NDELA) (виміряне значення: 110 мкг / кг). NDELA - це нітрозамін, який може спричинити рак при прийомі всередину або шкірному впливі. / Продукт не відповідає Регламенту щодо косметичних товарів.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/4
Вид продукції Cosmetics
Найменування продукту Teeth whitening kit Lase Peroxide Flex 6 % Tooth whitening kit
Опис продукції та упаковки Kit contain four infusion bottles and four syringes. Two syringes are empty and two of them include substance. Infusion bottles include: Hydrogen peroxide, thickener, diluent and sodium bicarbonate. Syringes include: Light-curing gingival barrier and desensitizer.
Країна походження Brazil
Тип та характер ризику Chemical The product contains too much sodium fluoride (measured value up to 2% by weight). At high concentrations sodium fluoride can cause spots in tooth enamel (dental fluorosis). In moderate to severe fluorosis, teeth are also weakened and suffer permanent physical damage. Chronic over-absorption of sodium fluoride can cause hardening of bones, calcification of ligaments, and buildup on teeth. Excessive intake of sodium fluoride can also be toxic if swallowed, causes serious eye irritation and causes skin irritation. / The product does not comply with the Cosmetic Products Regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/4
Вид продукції Косметика
Найменування продукту Набір для відбілювання зубів Lase Peroxide Flex 6% Набір для відбілювання зубів
Опис продукції та упаковки Набір містить чотири пляшки для інфузій та чотири шприци. Два шприци порожні, і два з них містять речовину. Інфузійні флакони включають: перекис водню, загусник, розчинник та бікарбонат натрію. До складу шприців входять: світлозатвердіваючий ясенний бар’єр та десенсибілізатор.
Країна походження Бразилія
Тип та характер ризику Хімічна Продукт містить занадто багато фтористого натрію (виміряне значення до 2% за вагою). При високій концентрації фторид натрію може спричинити плями в емалі зубів (флюороз зубів). При помірному та важкому флюорозі зуби також ослаблені і зазнають постійних фізичних пошкоджень. Хронічне надмірне всмоктування фтористого натрію може спричинити затвердіння кісток, кальцифікацію зв’язок та скупчення зубів. Надмірне споживання фтористого натрію також може бути токсичним при ковтанні, викликає серйозне подразнення очейі викликає подразнення шкіри. / Продукт не відповідає Регламенту щодо косметичних товарів.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/2
Вид продукції Cosmetics
Найменування продукту Shampoo and conditioner Fructis Hair Food
Опис продукції та упаковки Shampoo and conditioner in a plastic bottle
Країна походження Unknown
Тип та характер ризику Chemical Due to its characteristic appearance, form, colour and size, the product may be mistaken for foodstuff by a child or vulnerable person. The probability of the product being ingested is low, but it could be dangerous because the product contains surfactants. These are foaming agents that, when aspired, can cause chemical pneumonia. Chemical pneumonia can be fatal in children and the elderly. / The product does not comply with the requirements of the Food Imitating Directive
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/2
Вид продукції Косметика
Найменування продукту Шампунь і кондиціонер Fructis волосся продукти харчування
Опис продукції та упаковки Шампунь і кондиціонер в пластиковій пляшці
Країна походження Невідомо
Тип та характер ризику Хімічні У зв'язку з характерним зовнішнім виглядом, формою, кольором і розміром, продукт може бути помилково сприйнятий за продукти харчування дитиною або вразливою людиною. Імовірність пролитий продукт низька, але це може бути небезпечно, оскільки продукт містить поверхнево-активні речовини. Це піноутворюючі засоби, які при прагнені можуть викликати хімічну пневмонію. Хімічна пневмонія може бути смертельною у дітей та людей похилого віку. / Виріб не відповідає вимогам Директиви про харчові продукти, що імітує
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/1
Вид продукції Cosmetics
Найменування продукту Hair styling product haircare 2 fasen
Опис продукції та упаковки Blue container with opaque top and black and white lettering. Container under pressure. The product is sold online.
Країна походження Belgium
Тип та характер ризику Chemical The product contains cyclotetrasiloxane (measured value: 4 % ). Presence of cyclotetrasiloxane is forbidden by the the cosmetics regulation. / The product does not comply with the cosmetics regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/1
Вид продукції Косметика
Найменування продукту Засіб для укладання волосся догляд за волоссям 2 фасен
Опис продукції та упаковки Синій контейнер з непрозорим верхом та чорно-білими літерами. Контейнер під тиском. Товар продається в Інтернеті.
Країна походження Бельгія
Тип та характер ризику Хімічна Продукт містить циклотетрасилоксан (виміряне значення: 4%). Наявність циклотетрасилоксану заборонено регламентом косметичних засобів. / Продукт не відповідає нормам щодо косметики.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/1
Вид продукції Cosmetics
Найменування продукту Hair styling product Coifficare 2 en 1 - restructurant et demelant instantane - Cheveux secs et abimes
Опис продукції та упаковки Semi-transparent container with blue-white product, black lettering, white pump and transparent top
Країна походження Belgium
Тип та характер ризику Chemical The product contains cyclotetrasiloxane (D4) (measured value: 4 % ). Presence of cyclotetrasiloxane is forbidden by the CosmeticS Regulation. / The product does not comply with the Cosmetics regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/1
Вид продукції Косметика
Найменування продукту Засіб для укладання волосся Coifficare 2 en 1 - реструктуризація та зменшення швидкості миття - Cheveux secs et abimes
Опис продукції та упаковки Напівпрозорий контейнер із синьо-білим продуктом, чорними літерами, білим насосом та прозорим верхом
Країна походження Бельгія
Тип та характер ризику Хімічна Продукт містить циклотетрасилоксан (D4) (виміряне значення: 4%). Присутність циклотетрасилоксану заборонено Регламентом CosmeticS. / Продукт не відповідає нормам щодо косметики.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Cosmetics
Найменування продукту Teeth Whitening Essense Serum Lanbena Teeth Whitening Essense Serum Plaque Stains Remove Liquid Oral Care 10ml
Опис продукції та упаковки Teeth whitening serum in a bottle of 10 ml. The product was also sold online, in particular via eBay.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Chemical The product has a pH of 0 meaning that it's high acidic and will damage teeth, gums, and the digestive system. / The product does not comply with the Cosmetic Products regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Косметика
Найменування продукту Відбілювання зубів Есенс сироватка Ланбена Відбілювання зубів Есенс сироватка Наліт плями Видалення рідкого догляду за порожниною рота 10мл
Опис продукції та упаковки Сироватка для відбілювання зубів у флаконі по 10 мл. Продукт також продавався в Інтернеті, зокрема через eBay.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Хімічна Продукт має рН 0, що означає, що він є висококислим і пошкоджує зуби, ясна та травну систему. / Продукт не відповідає нормам щодо косметичних продуктів.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/50
Вид продукції Cosmetics
Найменування продукту Wet Wipes Wet Wipes Aloe Vera
Опис продукції та упаковки Wet wipes for delicate and normal skin.
Країна походження Albania
Тип та характер ризику Chemical The product contains a mixture of the preservatives methylchloroisothiazolinone (MCI) and methylisothiazolinone (MI) Measured values: MCI 0,000860% and MI 0,000480 % (Lot 143) MCI 0,00118% and MI 0,00052 % (Lot 252)) which are forbidden in leave-on cosmetics.Dermal contact with MCI and MI containing products can provoke allergic contact dermatitis to sensitised persons. / The product does not comply with the Cosmetic Products Regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/50
Вид продукції Косметика
Найменування продукту Вологі серветки Вологі серветки Алое Вера
Опис продукції та упаковки Вологі серветки для ніжної і нормальної шкіри.
Країна походження Албанія
Тип та характер ризику Хімічна Продукт містить суміш консервантів метилхлороізотіазолінон (MCI) та метилізотіазолінон (MI) Виміряні значення: MCI 0,000860% та MI 0,000480% (Лот 143) MCI 0,00118% та MI 0,00052% (Лот 252)), які заборонені в косметиці, що не вмикається. / Продукт не відповідає Регламенту щодо косметичних товарів.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/49
Вид продукції Cosmetics
Найменування продукту Cleansing facial mask Hyaluronic Acid Facial Sheet Mask
Опис продукції та упаковки Single-use face mask sheet with Hyaluronic acid.
Країна походження Republic of Korea
Тип та характер ризику Microbiological The product is microbiologically contaminated with mesophilic aerobic microorganisms (measured values 110,000 cfu/g). If used on damaged skin, or if it comes into contact with the eyes, the product may cause infection or irritation. / The product does not comply with the Cosmetic Products Regulation and with the relevant standard EN ISO 17516.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/49
Вид продукції Косметика
Найменування продукту Очищення маски для обличчя Гіалуронова кислота маска для обличчя лист
Опис продукції та упаковки Одноразовий лист маски для обличчя з гіалуроновою кислотою.
Країна походження Республіка Корея
Тип та характер ризику Мікробіологічної Продукт мікробіологічно забруднений мезофільними аеробними мікроорганізмами (виміряні значення 110 000 сфу/г). Якщо його використовувати на пошкодженій шкірі або при контакті з очима, продукт може викликати інфекцію або подразнення. / Виріб не відповідає Регламенту косметичної продукції та відповідному стандарту EN ISO 17516.