Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію
Сайт працює в тестовому режимі.

Обладнання / ємності під тиском

Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/2
Вид продукції Pressure equipment/vessels
Найменування продукту Pressure equipment Solar panel fire retardant
Опис продукції та упаковки Silver-colored pressure equipment wit a black hose. White label.
Країна походження Australia
Тип та характер ризику Injuries The opening pressure of the safety valve is higher (27 bar) than the design pressure (20 bar). / This may lead to risk of explosion and subsequent injuries. The product does not comply with the requirements of the Transportable Pressure Equipment Directive or the requirements of the Pressure Equipment Directive.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/2
Вид продукції Обладнання / ємності під тиском
Найменування продукту Обладнання під тиском Сонячні панелі вогнезахисні
Опис продукції та упаковки Обладнання для тиску сріблястого кольору із чорним шлангом. Біла етикетка.
Країна походження Австралія
Тип та характер ризику Травми Тиск відкриття запобіжного клапана вищий (27 бар), ніж розрахунковий тиск (20 бар). / Це може призвести до вибуху та подальших травм. Продукт не відповідає вимогам Директиви про переносне обладнання під тиском або Директиві про обладнання під тиском.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2019/42
Вид продукції Pressure equipment/vessels
Найменування продукту Helium tank Ballon Gas
Опис продукції та упаковки Transportable helium tanks for inflating balloons. The product was (also) sold online, in particular via Amazon and other websites.
Країна походження China
Тип та характер ризику Injuries The valve is not protected and in the event of fall or impact this may lead to significant pressure on the tank neck. The neck of the bottle may consequently break and explode, causing a sudden liberation of the gas under pressure and a blast of metal parts. The product does not comply with the requirements of the Transportable Pressure Equipments Directive , the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR 2017) and the relevant European Standard EN ISO 11118.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2019/42
Вид продукції Обладнання / ємності під тиском
Найменування продукту Гелієвий бак Ballon Gas
Опис продукції та упаковки Переносні гелієві резервуари для надування балонів. Продукт продавався (також) через Інтернет, зокрема через Amazon та інші веб-сайти.
Країна походження Китай
Тип та характер ризику Травми Клапан не захищений, і в разі падіння або удару це може призвести до значного тиску на горловину бака. Отже, горло пляшки може зламатися і вибухнути, спричиняючи раптове виділення газу під тиском та вибух металевих деталей. Виріб не відповідає вимогам Директиви про переносне обладнання під тиском, Європейської угоди про міжнародні автомобільні перевезення небезпечних вантажів (ADR 2017) та відповіднихЄвропейський стандарт EN ISO 11118.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2019/12
Вид продукції Pressure equipment/vessels
Найменування продукту Non-refillable refrigerant cylinder R134a
Опис продукції та упаковки Non-refillable cylinder containing R134a refrigerant.
Країна походження Malta
Тип та характер ризику Environment The cylinder and the valve are not designed to be refillable. Once used and disposed of, remaining refrigerant in the cylinder is released into the environment at atmospheric pressure. The product does not comply with the Regulation on fluorinated greenhouse gases.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2019/12
Вид продукції Обладнання / ємності під тиском
Найменування продукту Незаправний холодоагентний циліндр R134a
Опис продукції та упаковки Незаправний циліндр, що містить холодоагент R134a.
Країна походження Мальта
Тип та характер ризику Середовищі Циліндр і клапан не призначені для заправки. Після використання і утилізації холодоагент, що залишився в циліндрі, виділяється в навколишнє середовище при атмосферному тиску. Продукт не відповідає Положенням про фторовані парникові гази.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2019/10
Вид продукції Pressure equipment/vessels
Найменування продукту Non-refillable refrigerant cylinder R-404a Refrigerant
Опис продукції та упаковки Non-refillable refrigerant cylinder
Країна походження Unknown
Тип та характер ризику Environment The cylinder and the valve are not designed to be refillable. Once used and disposed of, remaining refrigerant in the cylinder is released into the environment at atmospheric pressure. The product does not comply with the Regulation on fluorinated greenhouse gases.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2019/10
Вид продукції Обладнання / ємності під тиском
Найменування продукту Холодильний циліндр R-404a холодоагенту, що не поповнюється
Опис продукції та упаковки Незаправний холодоагентний циліндр
Країна походження Невідомо
Тип та характер ризику Середовищі Циліндр і клапан не призначені для заправки. Після використання і утилізації холодоагент, що залишився в циліндрі, виділяється в навколишнє середовище при атмосферному тиску. Продукт не відповідає Положенням про фторовані парникові гази.