Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію
Сайт працює в тестовому режимі.

Піротехнічні вироби

Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/1
Вид продукції Pyrotechnic articles
Найменування продукту Fireworks Hell Fire
Опис продукції та упаковки Battery of single shot tubes (16 shots). Class F2.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Burns The battery is unstable and does not stay upright during functioning; it is possible that it falls on its side, shooting remaining shots from this position. As a consequence, burning projectiles could hit persons, causing burns. / The product does not comply with the requirements of the Pyrotechnics Directive and the relevant European standard EN 15947.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/1
Вид продукції Піротехнічні вироби
Найменування продукту Феєрверк Пекельний вогонь
Опис продукції та упаковки Акумулятор одноразових трубок (16 пострілів). Клас F2.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Опіки Акумулятор нестійкий і не залишається вертикально під час роботи; не виключено, що він падає на бік, вистрілюючи залишилися постріли з цього положення. Як наслідок, палаючі снаряди можуть вразити людей, спричинивши опіки. / Продукт не відповідає вимогам Директиви про піротехніку та відповідному європейському стандарту EN 15947.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/1
Вид продукції Pyrotechnic articles
Найменування продукту Fireworks Aurora
Опис продукції та упаковки Fireworks, class F2.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Burns, Injuries The product exceeds the net explosive content for its type-approved model. Consequently, the safety distance required is higher than the declared in the packaging, which could lead to burns and injuries to by standing persons or the users. / The product does not comply with the requirements of the Pyrotechnics Directive and the relevant European standard EN 15947.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/1
Вид продукції Піротехнічні вироби
Найменування продукту Феєрверк Аврора
Опис продукції та упаковки Феєрверк, клас F2.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Опіки, травми Виріб перевищує чистий вміст вибухової речовини для своєї затвердженої моделі. Отже, необхідна відстань безпеки перевищує вказану в упаковці, що може призвести до опіків та травм людей, що стоять, або користувачів. / Продукт не відповідає вимогам Директиви про піротехніку та відповідному європейському стандарту EN 15947.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Pyrotechnic articles
Найменування продукту Fireworks Cobra 6 BP
Опис продукції та упаковки Silver cardboard box. Label in red, green and black lettering. Green cobra.
Країна походження Italy
Тип та характер ризику Burns, Damage to hearing, Injuries The rocket explodes at too low altitude and can burst too close to the ground. Bystanders can be hit by parts of the firework, causing burns. The sound pressure level is too high. Excessive noise levels may cause damage to hearing. / The product does not comply with the requirements of the Pyrotechnics Directive and the relevant European standard EN 15947-5.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Піротехнічні вироби
Найменування продукту Феєрверк Cobra 6 BP
Опис продукції та упаковки Срібна картонна коробка. Етикетка з червоними, зеленими та чорними літерами. Зелена кобра.
Країна походження Італія
Тип та характер ризику Опіки, пошкодження слуху, травми Ракета вибухає на занадто низькій висоті і може лопнути занадто близько до землі. На сторонніх людей можуть потрапити частини феєрверків, що спричинить опіки. Рівень звукового тиску занадто високий. Надмірний рівень шуму може пошкодити слух. / Продукт не відповідає вимогам Директиви про піротехніку та відповідному європейському стандарту EN 15947-5.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Pyrotechnic articles
Найменування продукту Fireworks Cobra 3R
Опис продукції та упаковки Black cardboard case; labelling in red, yellow and white lettering; green cobra.
Країна походження Italy
Тип та характер ризику Burns, Damage to hearing, Injuries The rocket explodes at too low altitude and can burst too close to the ground. Bystanders can be hit by parts of the firework, causing burns and/or damage to sight. The sound pressure level is too high. Excessive noise levels may cause damage to hearing. / The product does not comply with the requirements of the Pyrotechnics Directive and the relevant European standard EN 15947.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Піротехнічні вироби
Найменування продукту Феєрверк Cobra 3R
Опис продукції та упаковки Чорний картонний футляр; маркування червоними, жовтими та білими літерами; зелена кобра.
Країна походження Італія
Тип та характер ризику Опіки, пошкодження слуху, травми Ракета вибухає на занадто низькій висоті і може лопнути занадто близько до землі. На сторонніх осіб можуть потрапити частини феєрверків, що може спричинити опіки та / або пошкодження зору. Рівень звукового тиску занадто високий. Надмірний рівень шуму може пошкодити слух. / Продукт не відповідає вимогам Директиви про піротехніку та відповідному європейському стандарту EN 15947.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Pyrotechnic articles
Найменування продукту Fireworks Cobra 6 R Silber
Опис продукції та упаковки
Країна походження Italy
Тип та характер ризику Burns, Damage to hearing, Injuries The fuse can bun too quickly, the sound pressure level is too high and proper labelling is missing (correct handling of the firecracker once it has been lit and is working). This could cause temporary hearing impairment and/or first-degree burns and injuries to the user. / The product does not comply with the requirement of the Pyrotechnics Directive and the relevant European standard EN 15947.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Піротехнічні вироби
Найменування продукту Феєрверк Cobra 6 R Silber
Опис продукції та упаковки
Країна походження Італія
Тип та характер ризику Опіки, пошкодження слуху, травми Запобіжник може зіпсуватись занадто швидко, рівень звукового тиску занадто високий і відсутнє належне маркування (правильне поводження з феєрверкою, коли вона запалена і працює). Це може спричинити тимчасове порушення слуху та / або опіки першого ступеня та травми користувача. / Продукт не відповідає вимогам Директиви про піротехніку та відповідному європейському стандарту EN 15947.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Pyrotechnic articles
Найменування продукту Fireworks Cobra 3BP 4
Опис продукції та упаковки Black cardboard box. White, yellow and red labelling, green cobra.
Країна походження Italy
Тип та характер ризику Burns, Damage to hearing, Injuries The fuse is not securely attached and can bun too quickly, the sound pressure level is too high and debris are projected too far away from the firecrackers. This could cause temporary hearing impairment, partial hearing loss and/or first-degree burns to the user. / The product does not comply with the requirement of the Pyrotechnics Directive and the relevant European standard EN 15947.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Піротехнічні вироби
Найменування продукту Феєрверк Cobra 3BP 4
Опис продукції та упаковки Чорна картонна коробка. Біле, жовте та червоне маркування, зелена кобра.
Країна походження Італія
Тип та характер ризику Опіки, пошкодження слуху, травми Запобіжник не надійно закріплений і може занадто швидко зіпсуватись, рівень звукового тиску занадто високий, а сміття виходить занадто далеко від петард. Це може спричинити тимчасове порушення слуху, часткову втрату слуху та / або опіки першого ступеня для користувача. / Продукт не відповідає вимогам Директиви про піротехніку та відповідному європейському стандарту EN 15947.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/51
Вид продукції Pyrotechnic articles
Найменування продукту Firework Outcast
Опис продукції та упаковки 9 shot battery F2
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Burns, Damage to hearing, Damage to sight, Injuries The firework battery is unstable and can fall over during burning, meaning that the individual fireworks shoot out in unintended directions. The persons nearby could be hit by the shock wave, burning material and/or flames with the risk of burns, injuries and damage to the eyes. Moreover, the sound pressure level is too loud. Consequently it can cause damage to hearing. / The product does not comply with the requirement of the Pyrotechnics Directive and the relevant European standard EN 15947.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/51
Вид продукції Піротехнічні вироби
Найменування продукту Феєрверк ізгоєм
Опис продукції та упаковки 9 постріл батареї F2
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Опіки, Пошкодження слуху, Пошкодження зору, Травми Акумулятор феєрверка нестабільний і може впасти під час горіння, а це означає, що окремі феєрверки вистрілюють в ненавмисних напрямках. Особи поблизу могли потрапити під ударну хвилю, палаючий матеріал та/або полум'я з ризиком опіків, травм та пошкодження очей. Крім того, рівень звукового тиску занадто гучний. Отже, це може завдати шкоди слуху. / Виріб не відповідає вимогам піротехнікидирективи та відповідного європейського стандарту EN 15947.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/24
Вид продукції Pyrotechnic articles
Найменування продукту Fireworks Exhibition
Опис продукції та упаковки Battery of single shot tubes (19 shots). Dimensions: length = 135mm, width = 90mm, height = 173mm. Lit with a single wick.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Burns The battery is unstable and does not stay upright during functioning: it is possible that it falls on its side, shooting remaining shots from this position. As a consequence, burning projectiles could hit persons, causing burns. / The product does not comply with the requirements of the Pyrotechnics Directive and the relevant European standard EN 15947.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/24
Вид продукції Піротехнічні вироби
Найменування продукту Виставка феєрверків
Опис продукції та упаковки Батарея одиночних пострілів труб (19 пострілів). Розміри: довжина = 135мм, ширина = 90мм, висота = 173мм. Освітлений одним wick.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Бернс Акумулятор нестабільний і не залишається вертикальним під час роботи: не можливо, що він падає на бік, знімаючи залишилися постріли з цього положення. Як наслідок, палаючі снаряди могли вразити осіб, спричинивши опіки. / Виріб не відповідає вимогам Директиви про піротехніку та відповідного європейського стандарту EN 15947.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/23
Вид продукції Pyrotechnic articles
Найменування продукту Fireworks Euroption
Опис продукції та упаковки Battery of several integrated firework fountains of category F2.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Burns, Fire The flames caused by the operation of the battery do not extinguish. Consequently, the battery itself or any nearby flammable material may catch fire or cause burns to bystanders. / The product does not comply with the requirement of the Pyrotechnics Directive and the relevant European standard EN 15947-5.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/23
Вид продукції Піротехнічні вироби
Найменування продукту Феєрверки Euroption
Опис продукції та упаковки Батарея декількох інтегрованих феєрверків категорії F2.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Опіки, вогонь Полум'я, викликане експлуатацією акумулятора, не гасять. Отже, сам акумулятор або будь-який легкозаймистий матеріал поблизу можуть загорітися або призвести до опіків спостерігачів. / Виріб не відповідає вимогам Директиви про піротехніку та відповідного європейського стандарту EN 15947-5.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/20
Вид продукції Pyrotechnic articles
Найменування продукту Rocket Raket uden pind
Опис продукції та упаковки Black rocket without stick.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Burns, Damage to hearing, Damage to sight The rocket explodes at too low altitude (below 20 m.) and can burst too close to the ground (below 3 m). Bystanders can be hit by parts of the firework, causing burns and/or damage to sight. The sound pressure level is too high. Excessive noise levels may cause damage to hearing. / The product does not comply with the requirements of the Pyrotechnics Directive and the relevant European standard EN 15947-5.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/20
Вид продукції Піротехнічні вироби
Найменування продукту Ракета Raket уден прикріплений
Опис продукції та упаковки Чорна ракета без палиці.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Опіки, пошкодження слуху, пошкодження зору Ракета вибухає на занадто малій висоті (нижче 20 м.) і може лопнути занадто близько до землі (нижче 3 м). Спостерігачі можуть бути вражені частинами феєрверку, викликаючи опіки та/або пошкодження зору. Рівень звукового тиску занадто високий. Надмірний рівень шуму може призвести до пошкодження слуху. / Виріб не відповідає вимогам Директиви про піротехніку та відповідного європейського стандарту EN 15947-5.