Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію
Сайт працює в тестовому режимі.

Хобі/спортивний інвентар

Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Hobby/sports equipment
Найменування продукту Folding mechanical scooter Scooter
Опис продукції та упаковки Folding kick scooter for children above 10 years old and for adults, sold in a portable case.
Країна походження Czechia
Тип та характер ризику Injuries The product's frame may break due to an insufficient penetration of the weld in the body of the scooter. Furthermore, the folding structure of the wedge is not sufficiently resistant to load and can fold back, causing the user to fall and be injuried. / The product does not comply with the relevant European standard EN 14619.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Хобі/спортивний інвентар
Найменування продукту Складний механічний скутер Скутер
Опис продукції та упаковки Складаний скутер для дітей старше 10 років та для дорослих, продається у переносному футлярі.
Країна походження Чехія
Тип та характер ризику Травми Рама виробу може зламатися через недостатнє проникнення зварного шва в корпус скутера. Крім того, складчаста структура клину недостатньо стійка до навантаження і може скластися назад, викликаючи падіння користувача та травмування. / Виріб не відповідає відповідному європейському стандарту EN 14619.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/48
Вид продукції Hobby/sports equipment
Найменування продукту Mountain climbing harness Via ferrata Vitalink
Опис продукції та упаковки Harness in blue and yellow Sold between 02.06.2020 and 02.11.2020.
Країна походження France
Тип та характер ризику Injuries The strength of the product is inadequate as the carabiner gate may open during use. This can result in the climber falling from a significant height, leading to injuries. / The product does not comply with the Personal Protective Equipment Regulation
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/48
Вид продукції Хобі/спортивний інвентар
Найменування продукту Альпіністська упряжка Via ferrata Vitalink
Опис продукції та упаковки Джгут в синьо-жовтому Продається в період з 02.06.2020 по 02.11.2020.
Країна походження Франція
Тип та характер ризику Травми Міцність виробу неадекватна, оскільки карабінні ворота можуть відкриватися під час використання. Це може призвести до падіння альпініста зі значної висоти, що призведе до травм. / Виріб не відповідає Правилам засобів індивідуального захисту
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/46
Вид продукції Hobby/sports equipment
Найменування продукту Self-balancing scooter (hoverboard)
Опис продукції та упаковки Self-balancing two wheeled hoverboard for use as a personal transport device.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Electric shock, Fire Water may enter in the product's charger, and the it is not resistant to moisture. This can damage the product's electric components causing it to overheat and catch fire. It may also short circuit and make accessible parts live, and a user may suffer an electric shock. / The product does not comply with the requirements of the Machinery Directive and the relevant standard IEC 60335-2-114.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/46
Вид продукції Хобі/спортивний інвентар
Найменування продукту Самобалансування самоката (ховерборд)
Опис продукції та упаковки Самобалансування двох колісних ховербордів для використання в якості особистого транспортного пристрою.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Ураження електричним струмом, Вогонь Вода може надіти в зарядний пристрій виробу, а також не стійку до вологи. Це може пошкодити електричні компоненти виробу, що може призвести до перегріву та загоряння. Це також може призвести до короткого замикання і зробити доступні частини живими, і користувач може зазнати ураження електричним струмом. / Виріб не відповідає вимогам Директиви про машини та відповідному стандарту IEC 60335-2-114.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/34
Вид продукції Hobby/sports equipment
Найменування продукту Self-balancing scooter (hoverboard) Smart Balance Board 6.5"
Опис продукції та упаковки Self-balancing two wheeled hoverboard for use as a personal transport device.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Burns, Fire The battery can easily overcharge, leading to overheating which can result in burns, explosion or fire. / The product does not comply with the requirements of the Machinery Directive and the relevant European standard EN 62133-2.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/34
Вид продукції Хобі/спортивний інвентар
Найменування продукту Самобалансування самоката (ховерборд) Smart Balance Board 6,5"
Опис продукції та упаковки Самобалансування двох колісних ховербордів для використання в якості особистого транспортного пристрою.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Опіки, вогонь Акумулятор може легко перенапружитися, що призводить до перегріву, що може призвести до опіків, вибуху або пожежі. / Виріб не відповідає вимогам Директиви про машини та відповідного європейського стандарту EN 62133-2.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/31
Вид продукції Hobby/sports equipment
Найменування продукту Bicycle
Опис продукції та упаковки Adult bicycle
Країна походження Unknown
Тип та характер ризику Injuries The bicycle's front mudguard may become loose and block the front wheel. The user may consequently fall off the bicycle and suffer injures.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/31
Вид продукції Хобі/спортивний інвентар
Найменування продукту Велосипед
Опис продукції та упаковки Дорослий велосипед
Країна походження Невідомо
Тип та характер ризику Травми Передній грязьовий охоронець велосипеда може стати вільним і заблокувати переднє колесо. Таким чином, користувач може впасти з велосипеда і зазнати травм.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/28
Вид продукції Hobby/sports equipment
Найменування продукту Bicycle
Опис продукції та упаковки City bike, 26 inch; trapeze frame with front luggage rack.
Країна походження Germany
Тип та характер ризику Injuries There may be a defect with the bracket fixing the front luggage rack that could suddenly break under stress. The user could lose control and fall off leading to injuries and accidents. /
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/28
Вид продукції Хобі/спортивний інвентар
Найменування продукту Велосипед
Опис продукції та упаковки Міський велосипед, 26 дюймів; каркас трапеції з передньою багажем.
Країна походження Німеччина
Тип та характер ризику Травми Може бути дефект з кронштейном, що фіксує передню багажну стійку, яка може раптово зламатися під стресом. Користувач може втратити контроль і впасти, що призводить до травм і нещасних випадків. /
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/22
Вид продукції Hobby/sports equipment
Найменування продукту Kick scooter for adults Firefly foldable kick scooter
Опис продукції та упаковки Scooter for adults in 2 colour versions: black with orange details, or beige-black-brown.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Injuries The front wheel of the scooter can become detached and cause the user to fall. / The product does not comply with the the relevant European standard EN 14619.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/22
Вид продукції Хобі/спортивний інвентар
Найменування продукту Удар самокат для дорослих Firefly складаний удар скутера
Опис продукції та упаковки Самокат для дорослих в 2 кольорових варіантах: чорний з помаранчевими деталями, або бежево-чорно-коричневий.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Травми Переднє колесо скутера може від'єднатися і призвести до падіння користувача. / Виріб не відповідає відповідному європейському стандарту EN 14619.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/13
Вид продукції Hobby/sports equipment
Найменування продукту Children's neoprene suit Neopren Shorty
Опис продукції та упаковки Neoprene (shorty) suit for children in black/blue/green or black/pink red coloured fabric.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Chemical The black fabric of the product contains an excessive amount of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), notably chrysene, benzo(e)pyrene and benzo(e)anthracen (measured values: up to 62 mg/kg, 23 mg/kg and 28 mg/kg by weight respectively). These PAHs may cause cancer and are also mutagenic and toxic for reproduction. / The product does not comply with the REACH Regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/13
Вид продукції Хобі/спортивний інвентар
Найменування продукту Дитячий неопреновий костюм Неопрен Шорті
Опис продукції та упаковки Неопреновий (короткий) костюм для дітей в чорній/синій/зеленій або чорній/рожевій тканині червоного кольору.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Хімічні Чорна тканина продукту містить надмірну кількість поліциклічних ароматичних вуглеводнів (PAHS), зокрема хризолу, бензо(е)пірену та бензо(е)антрацену (виміряні значення: до 62 мг/кг, 23 мг/кг та 28 мг/кг за вагою відповідно). Ці PAHs можуть викликати рак, а також мутагенні і токсичні для розмноження. / Виріб не відповідає Регламенту REACH.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/13
Вид продукції Hobby/sports equipment
Найменування продукту Portable LED light
Опис продукції та упаковки Set of 2 portable LED lights with an elastic silicone strap for outdoor activities.
Країна походження Unknown
Тип та характер ризику Environment The solders contain an excessive amount of lead (measured value up to 84%). Lead poses a risk to the environment. / The product does not comply with the requirements of the Commission Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS 2 Directive).
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/13
Вид продукції Хобі/спортивний інвентар
Найменування продукту Портативний світлодіодний ліхтар
Опис продукції та упаковки Набір з 2 портативних світлодіодних ліхтарів з еластичним силіконовим ремінцем для активного відпочинку.
Країна походження Невідомо
Тип та характер ризику Середовищі Припою містить надмірну кількість свинцю (виміряне значення до 84%). Свинець становить ризик для навколишнього середовища. / Виріб не відповідає вимогам Директиви Комісії про обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (Директива RoHS 2).
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/10
Вид продукції Hobby/sports equipment
Найменування продукту Swimming gloves AquaHandschuhe
Опис продукції та упаковки Coloured gloves (depending on size S = turquoise, M = red, L = blue); padded web between the fingers; cuff with Velcro fastening; Articles 9634 and 9635: Upper: Textile (80% polyamide, 20% elastane), palm: 100% neoprene; Articles 9636 and 9667: Upper and palm: 100% neoprene
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Chemical The neoprene of the product contains an excessive amount of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), notably chrysene and benzo(e)pyrene (measured values: up to 3.17 mg/kg, and 4.48 mg/kg by weight respectively). These PAHs may cause cancer and are also mutagenic and toxic for reproduction. / The product does not comply with the REACH Regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/10
Вид продукції Хобі/спортивний інвентар
Найменування продукту Плавальні рукавички AquaHandschuhe
Опис продукції та упаковки Кольорові рукавички (залежно від розміру S = бірюза, M = червоний, L = синій); м’яке полотно між пальцями; манжета на липучці; Статті 9634 та 9635: Верх: текстиль (80% поліамід, 20% еластан), пальма: 100% неопрен; Статті 9636 та 9667: Верхня частина та долоня: 100% неопрен
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Хімічна Неопрен продукту містить надмірну кількість поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАУ), особливо хризену та бензо (е) пірену (виміряні значення: до 3,17 мг / кг та 4,48 мг / кг за вагою відповідно). Ці ПАУ можуть спричиняти рак, а також є мутагенними та токсичними для розмноження. / Продукт не відповідає Регламенту REACH.