Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію
Сайт працює в тестовому режимі.

Хімічні товари

Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/2
Вид продукції Chemical products
Найменування продукту Suspension oil Castrol Fork Oil 10W
Опис продукції та упаковки Suspension oil for motorcycle.
Країна походження Germany
Тип та характер ризику Chemical The packaging is not fitted with child-resistant fastening. Ingestion or aspiration of the mineral oil blend, due do its low viscosity combined with the high content of classified hydrocarbon in the mixture, maybe be fatal if swallowed and enters airways. / The product does not comply with the Classification, Labelling and Packaging (CLP) Regulations and the European standard EN ISO 8317.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/2
Вид продукції Хімічні товари
Найменування продукту Суспензійна олія Castrol Вилка олія 10W
Опис продукції та упаковки Підвісне масло для мотоцикла.
Країна походження Німеччина
Тип та характер ризику Хімічні Упаковка не оснащена дитячим кріпленням. Проковтування або аспірація суміші мінерального масла, завдяки низькій в'язкості в поєднанні з високим вмістом класифікованого вуглеводнів в суміші, може бути смертельним, якщо проковтнути і потрапляє в дихальні шляхи. / Виріб не відповідає Правилам класифікації, маркування та упаковки (CLP) та європейському стандарту EN ISO 8317.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Chemical products
Найменування продукту Hand disinfectant Borkem Anti-bacterial
Опис продукції та упаковки Transparent plastic can with red cap, 5 litres.
Країна походження Turkey
Тип та характер ризику Chemical, Health risk / other The product contains methanol (measured value: 46 % by weight), which is acutely toxic to the central nervous system and to the eyes. Furthermore, the required hazard pictograms and warnings are missing. Users have therefore no information on the toxicity and flammability of the product. Ingestion or contact with methanol may lead to blindness and death. / The product does not comply with the Biocidal Products and the Classification, Labelling and Packaging (CLP) Regulations.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Хімічні товари
Найменування продукту Дезінфікуючий засіб для рук Borkem Антибактеріальний
Опис продукції та упаковки Прозора пластикова банка з червоною кришкою, 5 літрів.
Країна походження Туреччина
Тип та характер ризику Хімічні речовини, ризик для здоров'я / інше Продукт містить метанол (виміряне значення: 46% по масі), який є дуже токсичним для центральної нервової системи та очей. Крім того, відсутні необхідні піктограми небезпеки та попередження. Тому користувачі не мають інформації про токсичність та займистість продукту. Попадання всередину або контакт з метанолом може призвести до сліпоти та смерті. / Продукт не відповідає біоцидним продуктам та класифікації, маркуванню та упаковці (CLP)Норми
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Chemical products
Найменування продукту Hand disinfectant Hand Sanitiser Gel
Опис продукції та упаковки Colourless, transparent liquid to disinfect hands. The product was sold online, in particular via Amazon.
Країна походження United States
Тип та характер ризику Burns, Fire, Health risk / other The product contains an insufficient amount of ethanol (measured value: 42,3 % by volume). Consequently, it does not kill bacteria or viruses, which could then reach the user, increasing the risk of infection. / The product does not comply with the Biocidal Products Regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Хімічні товари
Найменування продукту Дезінфікуючий засіб для рук Дезінфікуючий гель для рук
Опис продукції та упаковки Безбарвна, прозора рідина для дезінфекції рук. Продукт продавався в Інтернеті, зокрема через Amazon.
Країна походження США
Тип та характер ризику Опіки, пожежа, ризик для здоров'я / інше Продукт містить недостатню кількість етанолу (виміряне значення: 42,3 об.%). Отже, він не вбиває бактерії або віруси, які потім можуть потрапити до користувача, збільшуючи ризик зараження. / Продукт не відповідає Регламенту щодо біоцидних продуктів.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Chemical products
Найменування продукту Hand disinfectant Hand Sanitiser
Опис продукції та упаковки Hand disinfectant sold in a 50 ml bottle with green flip top and green labelling. The product is sold online, in particular via AliBaba Group and eBay.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Burns, Chemical, Fire, Health risk / other The product contains an insufficient amount of ethanol (measured values: 7% by volume). Consequently, it does not kill bacteria or viruses, which could then reach the user, increasing the risk of infection. Moreover, the product contains methanol (measured value: 37.4 % by weight), which is acutely toxic to the central nervous system and to the eyes. Furthermore, the required hazard pictograms and warnings are missing. Users have therefore no information on the toxicity and flammability of the product. The packaging is not fitted with child-resistant fastening. Ingestion or contact with methanol may lead to blindness and death. / The product does not comply with the Biocidal Products Regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Хімічні товари
Найменування продукту Дезінфікуючий засіб для рук Дезінфікуючий засіб
Опис продукції та упаковки Дезінфікуючий засіб для рук продається у флаконі об’ємом 50 мл із зеленим відкидним верхом та зеленим маркуванням. Продукт продається в Інтернеті, зокрема через AliBaba Group та eBay.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Опіки, хімічні речовини, пожежа, ризик для здоров’я / інше Продукт містить недостатню кількість етанолу (виміряні значення: 7 об.%). Отже, він не вбиває бактерії або віруси, які потім можуть потрапити до користувача, збільшуючи ризик зараження. Крім того, продукт містить метанол (виміряне значення: 37,4% по масі), який є дуже токсичним для центральної нервової системи та очей. Крім того, відсутні необхідні піктограми небезпеки та попередження. Тому користувачі не маютьінформація про токсичність та займистість продукту. Упаковка не оснащена захищеним від дітей кріпленням. Попадання всередину або контакт з метанолом може призвести до сліпоти та смерті. / Продукт не відповідає Регламенту щодо біоцидних продуктів.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/51
Вид продукції Chemical products
Найменування продукту Winter screen wash GOOD YEAR WINTER SCREEN WASH -25°C
Опис продукції та упаковки The product is placed on the market in a plastic container marked with labels in several languages: Lithuanian (LT), Latvian (LV), Estonian (EE), Croatian (HR) and English (EN).
Країна походження Unknown
Тип та характер ризику Chemical The product contains an excessive amount of methanol (measured value: 8.77% by weight). Methanol is acutely toxic to the central nervous system and the eye. Ingestion of methanol leads to blindness and death. / The product does not comply with the REACH Regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/51
Вид продукції Хімічні товари
Найменування продукту Зимовий екран мити ХОРОШИЙ РІК ЗИМОВИЙ ЕКРАН МИТИ -25 ° C
Опис продукції та упаковки Продукт розміщується на ринку в пластиковій тарі, позначеній етикетками на декількох мовах: литовській (LT), латвійській (LV), естонській (EE), хорватській (HR) та англійській (EN).
Країна походження Невідомо
Тип та характер ризику Хімічні Продукт містить надмірну кількість метанолу (виміряне значення: 8,77% за вагою). Метанол гостро токсичний для центральної нервової системи та ока. Поїдання метанолу призводить до сліпоти і смерті. / Виріб не відповідає Регламенту REACH.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/51
Вид продукції Chemical products
Найменування продукту Refill container containing nicotine Vape Utopia
Опис продукції та упаковки (1) 1x 10ml bottle of nicotine-containing liquid (2) Multipack of 4 X10ml bottles of nicotine-containing liquid
Країна походження United Kingdom
Тип та характер ризику Chemical This product contains nicotine (up to 18 mg/ml), which is classified as acutely toxic, but it does not have a leaflet providing the consumer with information about safe and correct use of the product. The user therefore has no information to avoid the dangers incurred when the product comes into contact with the skin or if it is ingested. / The product does not comply with the requirements of the Tobacco Products Directive.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/51
Вид продукції Хімічні товари
Найменування продукту Контейнер для заправки, що містить нікотинову вейп-утопію
Опис продукції та упаковки (1) 1x 10 мл пляшки нікотинвмісної рідини (2) Мультипак з 4 X10 мл пляшок нікотинвмісної рідини
Країна походження United Kingdom
Тип та характер ризику Хімічні Цей продукт містить нікотин (до 18 мг/мл), який класифікується як гостро токсичний, але не має листівки, що надає споживачеві інформацію про безпечне і правильне використання продукту. Тому користувач не має інформації, щоб уникнути небезпеки, понесеної при контакті продукту зі шкірою або якщо він потрапляє в неї. / Виріб не відповідає вимогам Директиви про тютюнові вироби.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/51
Вид продукції Chemical products
Найменування продукту Nickel plating solution Bright Nickel Plate
Опис продукції та упаковки Opaque bottle containing approx. 2L green fluid with a white label. This product is also available in smaller bottles of 1 litre, 500ml or 250ml. The product was sold online.
Країна походження United States
Тип та характер ризику Chemical The product contains nickel (measured value up to 24%). Nickel can cause skin irritation and induce sensitisation or elicit allergic responses. / The product does not comply with the REACH Regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/51
Вид продукції Хімічні товари
Найменування продукту Нікелеве покриття розчин Яскрава нікелева пластина
Опис продукції та упаковки Непрозора пляшка, що містить близько 2Л зеленої рідини з білою етикеткою. Цей продукт також доступний в невеликих пляшках об'єю 1 літр, 500 мл або 250 мл. Продукт продавався онлайн.
Країна походження США
Тип та характер ризику Хімічні Продукт містить нікель (виміряне значення до 24%). Нікель може викликати подразнення шкіри та викликати сенсибілізацію або викликати алергічні реакції. / Виріб не відповідає Регламенту REACH.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/49
Вид продукції Chemical products
Найменування продукту Tattoo ink DARK BROWN
Опис продукції та упаковки 30 ml of dark brown tattoo ink. The product was sold online.
Країна походження United States
Тип та характер ризику Chemical The product contains nickel as well as excessive amount of arsenic (measured values: up to 8.75 mg/kg and 12.4 mg/kg respectively). Nickel can cause skin irritation, induce sensitisation or elicit allergic responses. Arsenic is toxic and might cause cancer. / The Council of Europe Resolution ResAP (2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up, recommends that the levels of nickel in tattoo inks are as low as technically achievable and that impurities of arsenic do not exceed 2 ppm.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/49
Вид продукції Хімічні товари
Найменування продукту Чорнило татуювання ТЕМНО-КОРИЧНЕВИЙ
Опис продукції та упаковки 30 мл темно-коричневого чорнила татуювання. Продукт продавався онлайн.
Країна походження США
Тип та характер ризику Хімічні Продукт містить нікель, а також надмірну кількість миш'яку (виміряні значення: до 8,75 мг/кг і 12,4 мг/кг відповідно). Нікель може викликати подразнення шкіри, викликати сенсибілізацію або викликати алергічні реакції. Миш'як токсичний і може викликати рак. / Резолюція Ради Європи ResAP (2008)1 про вимоги та критерії безпеки татуювань та постійного макіяжу, рекомендує, щоб рівні нікелю в тату-чорнилах були такими ж низькими, як і технічно досяжні, і щодомішки миш'яку не перевищують 2 проміле.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/48
Вид продукції Chemical products
Найменування продукту Glue SVP super auto glue
Опис продукції та упаковки Sold in a tube.
Країна походження United States
Тип та характер ризику Chemical The product contains chloroform (measured value 0,655 % by weight). Chloroform in high doses causes skin irritation and can damage health if inhaled or swallowed. / The product does not comply with the REACH Regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/48
Вид продукції Хімічні товари
Найменування продукту Клей SVP супер автоматичний клей
Опис продукції та упаковки Продається в трубочку.
Країна походження США
Тип та характер ризику Хімічні Продукт містить хлороформ (вимірюється значення 0,655 % за вагою). Хлороформ у високих дозах викликає подразнення шкіри і може зашкодити здоров'ю при вдиханні або ковтанні. / Виріб не відповідає Регламенту REACH.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/48
Вид продукції Chemical products
Найменування продукту Hand disinfectant Gel hidroalcoholico de manos
Опис продукції та упаковки Transparent alcohol-based hand sanitiser gel.
Країна походження Unknown
Тип та характер ризику Fire, Health risk / other The product contains an insufficient amount of ethanol (measured value: 56,6% by weight). Consequently, it does not kill bacteria or viruses, which could then reach the user, increasing the risk of infection. Moreover, the presence of alcohols is not accompanied by the appropriate hazard pictograms and warnings. Users have therefore no information on the toxicity and flammability of the product, which in the presence of an ignition source, could lead to a fire. / The product does not comply with the Biocidals Products and the Classification, Labelling and Packaging (CLP) Regulations.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/48
Вид продукції Хімічні товари
Найменування продукту Дезінфікуючий засіб для рук Gel hidroalcoholico de manos
Опис продукції та упаковки Прозорий спиртовий гель для рук санітайзера.
Країна походження Невідомо
Тип та характер ризику Пожежа, ризик для здоров'я / інше Продукт містить недостатню кількість етанолу (виміряне значення: 56,6% за вагою). Отже, він не вбиває бактерії або віруси, які могли б потім досягти користувача, збільшуючи ризик зараження. Більш того, наявність алкоголю не супроводжується відповідною небезпекою піктограм і попереджень. Тому користувачі не мають інформації про токсичність і займистість продукту, що при наявності джерела запалювання може призвести до пожежі. / У 2008 роціпродукт не відповідає Правилам біоцидальних продуктів та Правилам класифікації, маркування та упаковки (CLP).