Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію
Сайт працює в тестовому режимі.

Електричні прилади та обладнання

Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/2
Вид продукції Electrical appliances and equipment
Найменування продукту Electric cigarette roller Electric Cigarette Rolling Machine
Опис продукції та упаковки Electric cigarette rolling machine with small plastic tools and adapter, the product was also sold online, in particular via Wish, eBay and AliExpress
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Fire The product possesses weak insulation which may degrade over time, potentially leading to live parts coming into contact and causing creepage currents. If sparks are produced, this may result in a fire. / The product doesn't comply twith the requirements of the Low Voltage Directive and the relevant European standards EN 60335 and EN 61558
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/2
Вид продукції Електричні прилади та обладнання
Найменування продукту Електричний сигаретний ролик Електрична сигаретна прокатна машина
Опис продукції та упаковки Електрична сигаретна прокатна машина з невеликими пластиковими інструментами і адаптером, продукт також продавався онлайн, зокрема через Wish, eBay і AliExpress
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Полум’я Продукт має слабку ізоляцію, яка може погіршуватися з плином часу, потенційно призводячи до контакту живих частин і викликаючи повзучі течії. Якщо іскри виробляються, це може призвести до пожежі. / Виріб не відповідає вимогам Директиви про низьковольтну напругу та відповідним європейським стандартам EN 60335 та EN 61558
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/2
Вид продукції Electrical appliances and equipment
Найменування продукту Inverter welding machine Spawarka Inwerterowa
Опис продукції та упаковки Portable inverter welder.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Electric shock, Fire Product's insulation may get damaged leaving live parts accessible. The user may get electrocuted. The device's plug may get overloaded posing a risk of fire. / The product does not comply with the requirements of the Low Voltage Directive and the relevant European standard EN 60974-1.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/2
Вид продукції Електричні прилади та обладнання
Найменування продукту Інверторний зварювального апарата Spawarka Inwerterowa
Опис продукції та упаковки Портативний інверторний зварювальник.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Ураження електричним струмом, Вогонь Ізоляція виробу може бути пошкоджена, залишаючи живі деталі доступними. Користувач може отримати електрострумом. Штекер пристрою може бути перевантажений, що створює ризик пожежі. / Виріб не відповідає вимогам Директиви про низьку напругу та відповідного європейського стандарту EN 60974-1.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/2
Вид продукції Electrical appliances and equipment
Найменування продукту Inverter welding machine Spawarka Inwertorowa
Опис продукції та упаковки Portable inverter welder.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Electric shock, Fire The rated current of the plug is less than the required rated current power circuit protection, which may overload the plug or other components of the power circuit, damage the insulation or cause fire. / The product does not comply with the requirements of the Low Voltage Directive and the relevant European standard EN 60974-1.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/2
Вид продукції Електричні прилади та обладнання
Найменування продукту Інверторний зварювального апарата Spawarka Inwertorowa
Опис продукції та упаковки Портативний інверторний зварювальник.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Ураження електричним струмом, Вогонь Номінальний струм вилки менший за необхідний номінальний захист струму, який може перевантажити вилку або інші компоненти силового контуру, пошкодити ізоляцію або викликати пожежу. / Виріб не відповідає вимогам Директиви про низьку напругу та відповідного європейського стандарту EN 60974-1.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/2
Вид продукції Electrical appliances and equipment
Найменування продукту Mist machine Mist maker
Опис продукції та упаковки Black cauldron-shaped Halloween-themed mist maker/fog machine. The product was sold online, in particular via Wish.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Fire The creepage and clearance distances between the primary and the accessible secondary circuits are insufficient. Consequently, the product could overheat, increasing the risk of fire. / The product does not comply with the requirements of the Low Voltage Directive and the relevant European standard EN 60335-1 and EN 60335-2-98.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/2
Вид продукції Електричні прилади та обладнання
Найменування продукту Туман машини туман виробник
Опис продукції та упаковки Чорний казан у формі Хеллоуїна тематичний туман виробник / туман машини. Продукт продавався онлайн, зокрема через Wish.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Полум’я Відстань повзучості і зазору між первинними і доступними вторинними схемами недостатня. Отже, продукт міг перегрітися, збільшуючи ризик загоряння. / Виріб не відповідає вимогам Директиви про низьку напругу та відповідного європейського стандарту EN 60335-1 та EN 60335-2-98.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/2
Вид продукції Electrical appliances and equipment
Найменування продукту Hair straightener Professional Hair Straightener
Опис продукції та упаковки Black hair straightener. The product was also sold online, in particular via Wish.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Electric shock The dimensions of the plug are too small and may allow access to live parts of the plug when the product is plugged in. A user could touch or insert an object touching live parts and be electrocuted. / The product does not comply with the requirements of the Low Voltage Directive.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/2
Вид продукції Електричні прилади та обладнання
Найменування продукту Випрямляч для волосся Професійний випрямляч для волосся
Опис продукції та упаковки Чорний випрямляч для волосся. Продукт також продавався онлайн, зокрема через Wish.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Ураження електричним струмом Розміри штекера замножені і можуть дозволити доступ до живих частин штекера, коли виріб підключено до електромережі. Користувач може торкнутися або вставити об'єкт, що торкається живих частин, і бути електрострумом. / Виріб не відповідає вимогам Директиви про низьку напругу.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/2
Вид продукції Electrical appliances and equipment
Найменування продукту Travel adaptor UK/AU/EU to US AC Power Plug Adaptor
Опис продукції та упаковки AU UK EU to US AC Power Plug Adaptor Input:250V 10A . The product was also sald online, in particular via Wish.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Electric shock Live parts of the product are accessible as the cross screws can easily be opened. A user could touch or insert an object into live parts and receive an electric shock when the product is in use. / The product does not comply with the requirements of the Low Voltage Directive.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/2
Вид продукції Електричні прилади та обладнання
Найменування продукту Адаптер подорожей UK/AU/EU до адаптера змінного струму
Опис продукції та упаковки AU Великобританія ЄС до США адаптер змінного струму штекер вхід:250V 10A . Продукт також був sald онлайн, зокрема через Wish.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Ураження електричним струмом Живі частини виробу доступні, оскільки поперекові гвинти можна легко відкрити. Користувач може торкнутися або вставити об'єкт у живі частини та отримати ураження електричним струмом, коли виріб використовується. / Виріб не відповідає вимогам Директиви про низьку напругу.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/2
Вид продукції Electrical appliances and equipment
Найменування продукту Hair Dryer Professional Hairdressing Salon Air Blower
Опис продукції та упаковки UK/EU/US/AU professional black hair dryer with red rim. The product is sold online, in particular via Wish.com.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Burns, Electric shock, Fire The product featured poor quality soldering with multiple connections soldered directly to components with no stress relief. A user could consequently touch live parts, leading to an electric shock. In the case of an overload, the cable could overheat, causing burns and or leading to fire. / The product does not comply with the requirements of the Low Voltage Directive and the relevant European standard EN 60335.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/2
Вид продукції Електричні прилади та обладнання
Найменування продукту Фен Професійний перукарні повітрянийдув
Опис продукції та упаковки Британський/ЄС/США/AU професійний чорний фен з червоним обідком. Продукт продається онлайн, зокрема через Wish.com.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Опіки, Ураження електричним струмом, Вогонь Продукт мав низьку якість паяння з декількома з'єднаннями, припою безпосередньо до компонентів без зняття стресу. Таким чином, користувач може торкнутися живих частин, що призводить до ураження електричним струмом. У разі перевантаження кабель міг перегрітися, викликаючи опіки і або призводячи до загоряння. / Виріб не відповідає вимогам Директиви про низьковольтні напруги та відповідного європейського стандарту EN 60335.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/2
Вид продукції Electrical appliances and equipment
Найменування продукту Travel adaptor All-in-One International Adaptor
Опис продукції та упаковки Unbranded generic white travel adaptor. Product was also sold online, namely by eBay.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Electric shock 'The product is improperly designed and live parts are accessible when any of the plugs is inserted. A person could touch the live parts of the adaptor and receive an electric shock. / The product does not comply with the requirements of the Low Voltage Directive.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/2
Вид продукції Електричні прилади та обладнання
Найменування продукту Адаптер подорожей Все-в-одному Міжнародний адаптер
Опис продукції та упаковки Небрендований універсальний білий адаптер подорожей. Продукт також продавався онлайн, а саме eBay.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Ураження електричним струмом "Виріб неправильно розроблено, а живі частини доступні, коли вставлено будь-які штекери. Людина могла доторкнутися до живих частин адаптера і отримати ураження електричним струмом. / Виріб не відповідає вимогам Директиви про низьку напругу.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/2
Вид продукції Electrical appliances and equipment
Найменування продукту Travel adaptor Universal Travel Adaptor
Опис продукції та упаковки White universal travel adaptor EU/US/UK. The product was sold online, in particular via Wish.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Electric shock The product is improperly designed and live parts are accessible when any of the plugs is inserted. A person could touch the live parts of the adaptor and receive an electric shock. / The product does not comply with the requirements of the Low Voltage Directive.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/2
Вид продукції Електричні прилади та обладнання
Найменування продукту Дорожній адаптер Універсальний туристичний адаптер
Опис продукції та упаковки Білий універсальний адаптер подорожей EU/US/UK. Продукт продавався онлайн, зокрема через Wish.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Ураження електричним струмом Виріб неправильно розроблено, а живі частини доступні, коли вставлено будь-які штекери. Людина могла доторкнутися до живих частин адаптера і отримати ураження електричним струмом. / Виріб не відповідає вимогам Директиви про низьку напругу.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/2
Вид продукції Electrical appliances and equipment
Найменування продукту Electric straightening hair brush Massage Straight Hair Comb
Опис продукції та упаковки Electric straightening hair brush in Black, red, pink and purple colours, with black electrical lead. The product was sold online, in particular via Wish.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Burns, Electric shock, Fire The product featured poor quality soldering with multiple connections soldered directly to components with no stress relief. A user could consequently touch live parts, leading to an electric shock. In the case of an overload, the cable could overheat, causing burns and or leading to fire. / The product does not comply with the requirements of the Low Voltage Directive and the relevant European standard EN 60335.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/2
Вид продукції Електричні прилади та обладнання
Найменування продукту Електричний випрямлення щітки для волосся масаж прямі волосся гребінець
Опис продукції та упаковки Електрична випрямляча щітки для волосся в чорному, червоному, рожевому і фіолетовому кольорах, з чорним електричним свинцем. Продукт продавався онлайн, зокрема через Wish.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Опіки, Ураження електричним струмом, Вогонь Продукт мав низьку якість паяння з декількома з'єднаннями, припою безпосередньо до компонентів без зняття стресу. Таким чином, користувач може торкнутися живих частин, що призводить до ураження електричним струмом. У разі перевантаження кабель міг перегрітися, викликаючи опіки і або призводячи до загоряння. / Виріб не відповідає вимогам Директиви про низьковольтні напруги та відповідного європейського стандарту EN 60335.