Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію
Сайт працює в тестовому режимі.

Захисне екіпірування

Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/1
Вид продукції Protective equipment
Найменування продукту Inflatable armbands Inflatable Arm sleeve
Опис продукції та упаковки Blue swimming inflatable armbands
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Chemical The product contains bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (measured value: 17,59 % by weight). This phthalate may harm the health of children, causing possible damage to the reproductive system. / The product does not comply with the REACH Regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/1
Вид продукції Захисне екіпірування
Найменування продукту Надувні пов'язки Надувний рукав
Опис продукції та упаковки Сині плаваючі надувні пов'язки
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Хімічна Продукт містить біс (2-етилгексил) фталат (DEHP) (виміряне значення: 17,59% по масі). Цей фталат може завдати шкоди здоров’ю дітей, заподіявши можливу шкоду репродуктивній системі. / Продукт не відповідає Регламенту REACH.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Protective equipment
Найменування продукту Particle filter mask Face Mask Surgical Disposable
Опис продукції та упаковки Face mask surgical disposable.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Health risk / other The product bears a CE marking and claims to meet the requirements of a surgical mask but it has not been certified as such by a relevant European body. Consequently, the product might not fulfil the health and safety requirements and thus not properly protect if not combined with additional measures. / The product does not comply with the requirements of the Medical Devices Directive and of the relevant European standard EN 14683.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Захисне екіпірування
Найменування продукту Маска для фільтрування частинок Маска для обличчя Хірургічна одноразова
Опис продукції та упаковки Маска для обличчя хірургічна одноразова.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Ризик для здоров'я / інше Продукт має маркування CE та претендує на відповідність вимогам хірургічної маски, але не сертифікований як такий відповідним європейським органом. Отже, виріб може не відповідати вимогам охорони здоров'я та безпеки, а отже, не належним чином захищати його, якщо не поєднувати з додатковими заходами. / Виріб не відповідає вимогам Директиви про медичні вироби та відповідного європейського стандарту EN 14683.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Protective equipment
Найменування продукту Particle filter mask FACE MASK PARTICULATE RESPIRATOR
Опис продукції та упаковки White protective respiratory filtration half-face mask.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Health risk / other The product bears a CE marking but is not certified as protective equipment by a relevant body. Consequently, the product might not fulfil the health and safety requirements and thus not properly protect if not combined with additional measures. / The product does not comply with the Personal Protective Equipment Regulation and with the relevant European standard EN 149.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Захисне екіпірування
Найменування продукту Маска для фільтрування частинок ФАСОВА МАСКА ЧАСТИНИ РЕЗИПАТОР
Опис продукції та упаковки Біла захисна маска для фільтрації дихання на пів обличчя.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Ризик для здоров'я / інше Виріб має маркування CE, але не сертифіковано відповідним органом як захисне обладнання. Отже, виріб може не відповідати вимогам охорони здоров'я та безпеки, а отже, не належним чином захищати його, якщо не поєднувати з додатковими заходами. / Виріб не відповідає Правилам щодо засобів індивідуального захисту та відповідному європейському стандарту EN 149.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Protective equipment
Найменування продукту Particle filter mask KN95 Filtering half mask
Опис продукції та упаковки Single use particle half-face filter mask for protection against particles and aerosols, labelled KN95 and FFP2. The product is embossed with "KN95" on the side.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Health risk / other The particle/filter retention of the material is insufficient (measured value 44,1%). Consequently, an excessive amount of particles or microorganisms might pass through the mask, increasing the risk of infection if not combined with additional protective measures. / The product does not comply with the Personal Protective Equipment Regulation and with the relevant European standard EN 149.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Захисне екіпірування
Найменування продукту Маска для фільтрування частинок KN95 Фільтруюча напівмаска
Опис продукції та упаковки Одноразова частинна фільтруюча маска для захисту від часток та аерозолів з маркуванням KN95 та FFP2. Виріб вибито збоку "KN95".
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Ризик для здоров'я / інше Утримання частинок / фільтра у матеріалі є недостатнім (виміряне значення 44,1%). Отже, надмірна кількість частинок або мікроорганізмів може пройти через маску, збільшуючи ризик зараження, якщо не поєднувати їх з додатковими захисними заходами. / Виріб не відповідає Правилам щодо засобів індивідуального захисту та відповідному європейському стандарту EN 149.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Protective equipment
Найменування продукту Particle filter mask KN95 Mask
Опис продукції та упаковки Single use particle half-face filter mask for protection against particles and aerosols, labelled KN95 and FFP2. The brand's name is embossed on the side.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Health risk / other The particle/filter retention of the material is insufficient (measured value 64,6%). Consequently, an excessive amount of particles or microorganisms might pass through the mask, increasing the risk of infection if not combined with additional protective measures. / The product does not comply with the Personal Protective Equipment Regulation and with the relevant European standard EN 149.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Захисне екіпірування
Найменування продукту Маска для фільтрування частинок KN95 Маска
Опис продукції та упаковки Одноразова частинна фільтруюча маска для захисту від часток та аерозолів з маркуванням KN95 та FFP2. Назва бренду вибито збоку.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Ризик для здоров'я / інше Частинка / фільтр утримує матеріал недостатньо (виміряне значення 64,6%). Отже, надмірна кількість частинок або мікроорганізмів може пройти через маску, збільшуючи ризик зараження, якщо не поєднувати їх з додатковими захисними заходами. / Виріб не відповідає Правилам щодо засобів індивідуального захисту та відповідному європейському стандарту EN 149.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Protective equipment
Найменування продукту Particle filter mask Particle-filtering half mask
Опис продукції та упаковки White protective respiratory filtration half-face mask, embossed with "KN95" on the side.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Health risk / other The particle/filter retention of the material is insufficient (measured value as low as 31,5%). Consequently, an excessive amount of particles or microorganisms might pass through the mask, increasing the risk of infection if not combined with additional protective measures. / The product does not comply with the Personal Protective Equipment Regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Захисне екіпірування
Найменування продукту Маска для фільтрування частинок Напівмаска, що фільтрує частинки
Опис продукції та упаковки Біла захисна маска для фільтрації дихання на півлиць, з боком рельєфна «KN95».
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Ризик для здоров'я / інше Утримання частинок / фільтра у матеріалі є недостатнім (виміряне значення до 31,5%). Отже, надмірна кількість частинок або мікроорганізмів може пройти через маску, збільшуючи ризик зараження, якщо не поєднувати їх з додатковими захисними заходами. / Виріб не відповідає Правилам щодо засобів індивідуального захисту.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Protective equipment
Найменування продукту Particle filter mask Particle-filtering half mask
Опис продукції та упаковки White protective respiratory filtration half-face mask, embossed with "KN95" on the side.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Health risk / other The particle/filter retention of the material is insufficient (measured value as low as 67,6%). Consequently, an excessive amount of particles or microorganisms might pass through the mask, increasing the risk of infection if not combined with additional protective measures. / The product does not comply with the Personal Protective Equipment Regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Захисне екіпірування
Найменування продукту Маска для фільтрування частинок Напівмаска, що фільтрує частинки
Опис продукції та упаковки Біла захисна маска для фільтрації дихання на півлиць, з боком рельєфна «KN95».
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Ризик для здоров'я / інше Утримання частинок / фільтра у матеріалі є недостатнім (виміряне значення - 67,6%). Отже, надмірна кількість частинок або мікроорганізмів може пройти через маску, збільшуючи ризик зараження, якщо не поєднувати їх з додатковими захисними заходами. / Виріб не відповідає Правилам щодо засобів індивідуального захисту.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Protective equipment
Найменування продукту Particle filter mask Face mask - high-efficiency protective mask filter
Опис продукції та упаковки White protective respiratory filtration half-face mask, embossed with "KN95" on the side.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Health risk / other The particle/filter retention of the material is insufficient (measured value as low as 37%). Consequently, an excessive amount of particles or microorganisms might pass through the mask, increasing the risk of infection if not combined with additional protective measures. / The product does not comply with the Personal Preotective Equipment Regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Захисне екіпірування
Найменування продукту Маска для фільтрування частинок Маска для обличчя - високоефективний захисний масковий фільтр
Опис продукції та упаковки Біла захисна маска для фільтрації дихання на півлиць, з боком рельєфна «KN95».
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Ризик для здоров'я / інше Утримання частинок / фільтра у матеріалі є недостатнім (виміряне значення становить лише 37%). Отже, надмірна кількість частинок або мікроорганізмів може пройти через маску, збільшуючи ризик зараження, якщо не поєднувати їх з додатковими захисними заходами. / Виріб не відповідає Регламенту щодо персонального попереджувального обладнання.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Protective equipment
Найменування продукту Particle filter mask Medical mask with two layers
Опис продукції та упаковки Green medical mask with two layers. Masks are described as Class 1 medical devices, but in the same time, as ,,General purpose face mask suitable for medical, food processing as well as industrial use."
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Health risk / other The product bears a CE marking and claims to meet the requirements of a surgical mask but it has not been certified as such by a relevant European body. Consequently, the product might not fulfil the health and safety requirements and thus not properly protect if not combined with additional measures. / The product does not comply with the requirements of the Medical Devices Directive and with the relevant European standard EN 14683.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Захисне екіпірування
Найменування продукту Маска для фільтрування частинок Медична маска з двома шарами
Опис продукції та упаковки Зелена медична маска з двома шарами. Маски описуються як медичні вироби класу 1, але в той же час як ,, маска для обличчя загального призначення, придатна для медичного, харчового, а також промислового використання ".
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Ризик для здоров'я / інше Продукт має маркування CE та претендує на відповідність вимогам хірургічної маски, але не сертифікований як такий відповідним європейським органом. Отже, виріб може не відповідати вимогам охорони здоров'я та безпеки, а отже, не належним чином захищати його, якщо не поєднувати з додатковими заходами. / Виріб не відповідає вимогам Директиви про медичні вироби та відповідному європейському стандарту EN 14683.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Protective equipment
Найменування продукту Particle filter mask Disposable Protective Mask
Опис продукції та упаковки Blue-coloured disposable protective mask.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Health risk / other The product bears the CE marking but it is certified by a relevant body. Consequently, the product might not fulfil the health and safety requirements and thus not properly protect if not combined with additional measures. / The product does not comply with the Personal Protective Equipment Regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Захисне екіпірування
Найменування продукту Маска фільтру частинок Одноразова захисна маска
Опис продукції та упаковки Одноразова захисна маска синього кольору.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Ризик для здоров'я / інше Продукт має маркування CE, але він сертифікований відповідним органом. Отже, виріб може не відповідати вимогам охорони здоров'я та безпеки, а отже, не належним чином захищати його, якщо не поєднувати з додатковими заходами. / Виріб не відповідає Правилам щодо засобів індивідуального захисту.