Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію
Сайт працює в тестовому режимі.

Іграшки

Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/2
Вид продукції Toys
Найменування продукту Soft toy with key ring
Опис продукції та упаковки Small dark brown soft toy (monkey) with beige feet and ears. A key ring is attached to it. The product was also sold online, in particular via Wish.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Choking The toy includes a key ring which is too small and can easily detach from it. Moreover, the fibrous stuffing material is easily accessible due to the weakness of the seams, particularly in the ear of the toy. A small child may put the key ring or the stuffing material in the mouth and choke on them. / The product does not comply with the requirements of the Toy Safety Directive and the relevant European Standard EN 71-1.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/2
Вид продукції Іграшки
Найменування продукту М'яка іграшка з брелоком
Опис продукції та упаковки Маленька темно-коричнева м'яка іграшка (мавпочка) з бежевими ногами і вухами. До нього кріпиться брелок. Продукт також продавався онлайн, зокрема через Wish.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Задихаючись До складу тайки входить замало брелока і його можна легко від'єднати. Більш того, волокнистий фарширований матеріал легко доступний через слабкість швів, особливо у вусі для симоти. Маленька дитина може покласти брелок або набивний матеріал в рот і задушити їх. / Виріб не відповідає вимогам Директиви з безпеки та відповідного Європейського стандарту EN 71-1.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/2
Вид продукції Toys
Найменування продукту Children’s fancy-dress costume
Опис продукції та упаковки Ninja costume made of black and red elastic textile material, with a hood, belt and ribbons; zip fastener at the back and cords at the neck. The product was also sold online, in particular via Wish.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Choking, Strangulation The costume has two functional free cords at the level of the neck which are too long. They can become trapped during various activities of a child, leading to strangulation. Moreover, the zip puller of the costume can easily detach, releasing small parts. A small child can put it in the mouth and choke on it. / The product does not comply with the requirements of Toy Safety Directive and relevant European standard EN 71-1.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/2
Вид продукції Іграшки
Найменування продукту Дитячий костюм фантазії-сукні
Опис продукції та упаковки Костюм ніндзя з чорного і червоного еластичного текстильного матеріалу, з капюшоном, поясом і стрічками; застібку-блискавку на задній панелі і шнури на шиї. Продукт також продавався онлайн, зокрема через Wish.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Задуха, Стренгуляція Костюм має два функціональних вільних шнури на рівні шиї, які занадто довгі. Вони можуть потрапити в пастку під час різних заходів дитини, що призводить до странгуляції. Більш того, блискавка-стягувач костюма може легко від'єднатися, випустивши невеликі деталі. Маленька дитина може покласти його в рот і задихнутися на ньому. / Виріб не відповідає вимогам Директиви з безпеки праці та відповідного європейського стандарту EN 71-1.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/2
Вид продукції Toys
Найменування продукту Soft toy
Опис продукції та упаковки Soft toy from the film ‘Totoro’, grey with green part on the head. The product was also sold online, in paritcular via Wish.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Choking The product has small parts (nose) that can easily detach. A small child can put it in the mouth and choke on it. / The product does not comply with the requirements of Toy Safety Directive and the relevant European standard EN 71-1.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/2
Вид продукції Іграшки
Найменування продукту М'яка іграшка
Опис продукції та упаковки М'яка іграшка з фільму «Тоторо», сіра з зеленою частиною на голові. Продукт також продавався онлайн, в парікулярному через Wish.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Задихаючись Виріб має невеликі деталі (ніс), які можна легко від'єднати. Маленька дитина може покласти його в рот і задихнутися на ньому. / Виріб не відповідає вимогам Директиви з безпеки праці та відповідного європейського стандарту EN 71-1.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/2
Вид продукції Toys
Найменування продукту Bow and arrow Micky Maus Bogen mit Licht Heft Nr. 25
Опис продукції та упаковки Set comprising: 1 Mickey Mouse magazine. 1 grey/green plastic bow with a black string and light source (2 x AG3 button batteries) and 3 green arrows with yellow suction cups.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Choking The suction cup of the projectile can easily detach. If a child puts the projectile in the mouth, the suction cup can detach and obstruct the airways. / The product does not comply with the requirements of the Toy Safety Directive and the relevant European standard EN 71-1."
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/2
Вид продукції Іграшки
Найменування продукту Лук і стріла Міккі Маус Боген міт Ліхт Хефт Nr. 25
Опис продукції та упаковки Набір у комплекті: 1 Міккі Маус журнал. 1 сірий/зелений пластиковий бант з чорною мотузкою та джерелом світла (2 х батарейки кнопки AG3) та 3 зелені стрілки з жовтими присоски.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Задихаючись Присоску снаряда можна легко від'єднати. Якщо дитина кладе снаряд в рот, то присоска може від'єднатися і перешкодити дихальним шляхам. / Виріб не відповідає вимогам Директиви з безпеки праці та відповідного європейського стандарту EN 71-1».
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/2
Вид продукції Toys
Найменування продукту Soft toy
Опис продукції та упаковки Soft toy in the shape of a penguin: white with yellow feet and beak and light grey head. The product was also sold online, in particular vis Wish.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Choking The fibrous stuffing material of the toy is easily accessible due to the weakness of certain seams. A small child may put the stuffing material in the mouth and choke on it. / The product does not comply with the requirements of Toy Safety Directive and the relevant European standard EN 71-1.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/2
Вид продукції Іграшки
Найменування продукту М'яка іграшка
Опис продукції та упаковки М'яка іграшка у формі пінгвіна: біла з жовтими ногами і дзьобом і світло-сіра голова. Продукт також продавався онлайн, зокрема vis Wish.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Задихаючись Волокнистий набивний матеріал для сичини легко доступний через слабкість певних швів. Маленька дитина може покласти фарширований матеріал в рот і задихнутися на ньому. / Виріб не відповідає вимогам Директиви з безпеки праці та відповідного європейського стандарту EN 71-1.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Toys
Найменування продукту Toy gun set Police kit 'Shoot'
Опис продукції та упаковки The toy set consists of: a long-barreled gun and a pistol with spring-loaded thrusters, three long and three shorter projectiles with red polymer suction cups, handcuffs, glasses, a police badge and a target of a human figure with numbers - black, red, gray and silver in hard plastic.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Choking The suction cups can be easily detached. If a child puts the projectile in the mouth, the suction cup could detach and obstruct the airways. / The product does not comply with the requirements of the Toy Safety Directive and the relevant European standard EN 71-1.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Іграшки
Найменування продукту Набір іграшкових пістолетів Поліцейський комплект 'Стріляй'
Опис продукції та упаковки Набір іграшок складається з: довгоствольної рушниці та пістолета з підпружиненими рушіями, трьох довгих та трьох коротших снарядів з червоними полімерними присосками, наручників, окулярів, міліцейського значка та мішені людської фігури з цифрами - чорного , червоний, сірий та срібний у твердому пластику.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Задихаючись Присоски можна легко від'єднати. Якщо дитина засуне снаряд у рот, присоска може від'єднатися та перешкодити дихальні шляхи. / Виріб не відповідає вимогам Директиви про безпеку іграшок та відповідного європейського стандарту EN 71-1.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Toys
Найменування продукту Toy police set Police soft bullet gun
Опис продукції та упаковки The set includes 3 plastic bowling dummies, 3 plastic ducks, 2 black plastic toy pistols with an orange handle and 6 projectiles with suction cup.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Chemical, Choking, Injuries The suction cups can be easily detached. If a child puts the projectile in the mouth, the suction cup could detach and obstruct the airways. The kinetic energy of the projectiles, when hitting a person, is too high. This could cause injuries, especially to the eyes. Moreover the toy contains bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (measured value up to 7.9%), dibutyl phthalate (DBP) (measured value up 12% by weight). These phthalates may harm the health of children, causing possible damage to the reproductive system. / The product does not comply with the REACH Regulation, the requirements of the Toy Safety Directive and the relevant European standard EN 71-1.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Іграшки
Найменування продукту Іграшка поліція встановила поліцейський м'який кулемет
Опис продукції та упаковки У комплект входять 3 пластикові манекени для боулінгу, 3 пластикові качки, 2 чорні пластикові іграшкові пістолети з помаранчевою ручкою та 6 снарядів з присоскою.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Хімічні, задуха, травми Присоски можна легко від'єднати. Якщо дитина засуне снаряд у рот, присоска може від'єднатися та перешкодити дихальні шляхи. Кінетична енергія снарядів при попаданні на людину занадто висока. Це може спричинити травми, особливо очей. Крім того, іграшка містить біс (2-етилгексил) фталат (DEHP) (виміряне значення до 7,9%), дибутилфталат (DBP) (виміряне значення до 12% за вагою). Ці фталати можуть завдати шкоди здоров’ю дітей,заподіюючи можливу шкоду репродуктивній системі. / Продукт не відповідає Регламенту REACH, вимогам Директиви про безпеку іграшок та відповідному європейському стандарту EN 71-1.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Toys
Найменування продукту Toy Elf Doll Tiny Baby Elf Doll
Опис продукції та упаковки 10-11 cm toy baby elf dolls with plastic bodies, and non-removable fleece fabric clothing. The product was also sold online, in particular via Amazon.
Країна походження Democratic Republic Of Congo
Тип та характер ризику Chemical, Choking, Suffocation The toy contains an excessive amount of bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) (measured value: up to 35.44% by weight). This phthalate may harm the health of children, causing possible damage to the reproductive system. The product contains small parts, which a small child may place in their mouth and choke. In addition, the plastic packaging is too thin. If a child plays with the packaging, the plastic can cover the mouth and nose, presenting a risk of suffocation. / The product does not comply with the REACH Regulation nor with the requirements of the Toy Safety Directive.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Іграшки
Найменування продукту Іграшкові ляльки-ельфи Крихітні ляльки-ельфи
Опис продукції та упаковки 10-11 см іграшкові ляльки-ельфи з пластиковими корпусами та незнімний одяг з флісової тканини. Продукт також продавався в Інтернеті, зокрема через Amazon.
Країна походження Демократична Республіка Конго
Тип та характер ризику Хімічна, задуха, задуха Іграшка містить надмірну кількість біс (2-етилгексил) фталату (DEHP) (виміряне значення: до 35,44% за вагою). Цей фталат може завдати шкоди здоров’ю дітей, заподіявши можливу шкоду репродуктивній системі. Виріб містить дрібні частини, які маленька дитина може покласти в рот і задихнутися. Крім того, пластикова упаковка занадто тонка. Якщо дитина грається з упаковкою, пластик може покрити рот і ніс, що створює ризикзадуха. / Виріб не відповідає ні Регламенту REACH, ні вимогам Директиви про безпеку іграшок.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Toys
Найменування продукту Toy slime Barrel-O-SLIME gelb
Опис продукції та упаковки Yellow slime-like mass
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику Chemical The migration of boron from the toy slime is too high (measured value up to 4 822.4 mg/kg). Ingestion or contact with an excessive quantity of boron may harm the health of children by damaging the reproductive system. / The product does not comply with the requirements of the Toy Safety Directive.and the relevant European standard EN 71-3.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Іграшки
Найменування продукту Іграшковий слиз Barrel-O-SLIME gelb
Опис продукції та упаковки Жовта слизоподібна маса
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Хімічна Міграція бору з іграшкового слизу занадто висока (виміряне значення до 4822,4 мг / кг). Проковтування або контакт із надмірною кількістю бору може завдати шкоди здоров’ю дітей, пошкодивши репродуктивну систему. / Виріб не відповідає вимогам Директиви про безпеку іграшок та відповідного європейського стандарту EN 71-3.
Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Toys
Найменування продукту Balloon Balloons - Premiumline - Yellow
Опис продукції та упаковки Yellow balloons, 27,5 cm.
Країна походження Malaysia
Тип та характер ризику Chemical The amount of nitrosamines released by the balloons is too high (measured value up to 0.118 mg/kg). Nitrosamines are genotoxic carcinogens via inhalation, ingestion or dermal exposure. A child can get exposed to them by putting the balloon in the mouth. / The product does not comply with the requirements of the Toy Safety Directive and the relevant European standard EN 71-12.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2020/52
Вид продукції Іграшки
Найменування продукту Повітряні кулі Повітряні кулі - Premiumline - жовтий
Опис продукції та упаковки Жовті кулі, 27,5 см.
Країна походження Малайзія
Тип та характер ризику Хімічна Кількість нітрозамінів, що виділяються аеростатами, занадто висока (виміряне значення до 0,118 мг / кг). Нітрозаміни є генотоксичними канцерогенами при вдиханні, прийомі всередину або шкірному впливі. Дитина може потрапити на них, поклавши повітряну кульку в рот. / Виріб не відповідає вимогам Директиви про безпеку іграшок та відповідного європейського стандарту EN 71-12.