Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію
Сайт працює в тестовому режимі.

Garden product

Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/51
Вид продукції Garden product
Найменування продукту Plastic cover for greenhouse Vaxthus fristaende
Опис продукції та упаковки A transparent plastic cover for a greenhouse made of PVC plastic. Product also sold online.
Країна походження Unknown
Тип та характер ризику The transparent plastic contains short chain chlorinated paraffins (SCCPs) with measured value up to 0.99% by weight. SCCPs persist in the environment, are toxic to aquatic organisms at low concentrations and bioaccumulate in wildlife and humans, posing a risk to human health and the environment. The product doesn't comply with the Regulation on persistent organic pollutants (POP Regulation).
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/51
Вид продукції Garden product
Найменування продукту Пластикове покриття для теплиці Vaxthus fristaende
Опис продукції та упаковки Прозора пластикова кришка для теплиці з ПВХ пластику. Продукт також продається в Інтернеті.
Країна походження Невідомо
Тип та характер ризику Прозорий пластик містить коротколанцюгові хлоровані парафіни (SCCP) з виміряним значенням до 0,99% маси. КЦХП зберігаються в навколишньому середовищі, є токсичними для водних організмів у низьких концентраціях і біоакумулюються в дикій природі та людині, створюючи ризик для здоров’я людей та навколишнього середовища. Продукт не відповідає Постанові про стійкі органічні забруднювачі (Постанова про СОЗ).