Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію
Сайт працює в тестовому режимі.

Personal care

Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/15
Вид продукції Personal care
Найменування продукту Hot-water bottle Borsa Acqua calda
Опис продукції та упаковки Plastic/rubber hot-water bottle with a cover made of fabric
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику The product contains an excessive amount of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs); notably benzo[e]pyrene (BeP), benzo[a]anthracene (BaA), chrysen (CHR) and benzo[b]fluoranthene (BbFA) (measured values: 2.49 mg/kg, 1.27 mg/kg, 11.25 mg/kg and 1.28 mg/kg respectively).These PAHs may cause cancer, are suspected to be mutagenic and are very toxic to aquatic life with long lasting effects. The product does not comply with the REACH Regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/15
Вид продукції Personal care
Найменування продукту Пляшка з гарячою водою Borsa Acqua calda
Опис продукції та упаковки Пластикова/гумова пляшка з гарячою водою з кришкою з тканини
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Продукт містить надмірну кількість поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАГ); особливо бензо[е]пірен (BeP), бензо[а]антрацен (BaA), хризен (CHR) та бензо[b]фторантена (BbFA) (виміряні значення: 2,49 мг/кг, 1,27 мг/кг, 11,25 мг/кг та 1,28 мг/кг відповідно). Ці ПАГ можуть викликати рак, підозрюються в мутагенних і дуже токсичні для водного життя з тривалими наслідками. Продукт не відповідає Регламенту REACH.