Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію
Сайт працює в тестовому режимі.

Car accessories

Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/20
Вид продукції Car accessories
Найменування продукту Warning triangle
Опис продукції та упаковки Warning triangle - consisting of four metal legs and a triangle of equilateral sides, on the front side of which there is a reflecting surface made of fluorescent material.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику The stability of the warning triangle is inadequate. If the warning triangle is overturned or turned, it will not be visible and it could become an obstacle to the traffic, be struck by other vehicles and cause an accident. The product does not comply with the requirements of the Economic Commission for Europe (ECE) Regulation No. 27.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/20
Вид продукції Car accessories
Найменування продукту - знак аварійної зупинки;
Опис продукції та упаковки Попереджувальний трикутник - складається з чотирьох металевих ніжок і трикутника рівносторонніх сторін, на лицьовій стороні якого знаходиться відбиваюча поверхня з флуоресцентного матеріалу.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Стабільність попереджувального трикутника недостатня. Якщо попереджувальний трикутник перевернутий або повернутий, його не буде видно і він може стати перешкодою для руху, бути вражений іншими транспортними засобами і викликати аварію. Продукт не відповідає вимогам Регламенту Економічної комісії для Європи (ЄЕЗ) No 27.