Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію
Сайт працює в тестовому режимі.

Bamboo table place setting

Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/20
Вид продукції Bamboo table place setting
Найменування продукту Bamboo placemats Essentials Bamboo Platzset
Опис продукції та упаковки Dark-green or brown place settings made of bamboo and cotton with piping around the edges and a fabric label with the Villeroy & Boch logo. The size is 33 cm x 48 cm. The product was also sold online.
Країна походження India
Тип та характер ризику The green variant of the product contains azo dyes releasing 3,3'-dimethoxybenzidine (measured value: 360 mg/kg). Furthermore, the brown variant of the product contains azo dyes releasing benzidine (measured value: 150 mg/kg).In the event of longer-term direct skin contact, aromatic amines can be absorbed through the skin. Aromatic amines can cause cancer and cell mutations and affect reproduction. The product does not comply with the REACH Regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/20
Вид продукції Bamboo table place setting
Найменування продукту Бамбук placemats Основи Бамбук Platzset
Опис продукції та упаковки Темно-зелені або коричневі налаштування місця з бамбука і бавовни з трубопроводами по краях і етикеткою тканини з Villeroy
Країна походження Індія
Тип та характер ризику Зелений варіант продукту містить барвники азо, що виділяють 3,3'-диметоксибензидин (вимірювана величина: 360 мг/кг). Крім того, коричневий варіант продукту містить барвники azo, що виділяють бензидин (вимірюване значення: 150 мг/кг). У разі довгострокового прямого контакту з шкірою ароматичні аміни можуть всмоктуватися через шкіру. Ароматичні аміни можуть викликати рак і мутації клітин і впливати на розмноження. Продукт не відповідає Регламенту REACH.