Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію
Сайт працює в тестовому режимі.

Barbecue

Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/37
Вид продукції Barbecue
Найменування продукту Charcoal barbecue Smokey BBQ
Опис продукції та упаковки Charcoal barbecue, dimensions H36 x L42 x D29 cm. The product is also sold online.
Країна походження Taiwan
Тип та характер ризику The horizontal surface on which the barbeque is placed becomes too hot reaching a temperature of 102 degrees above the ambient temperature (the limit is 50 degrees). As a consequence, the user could suffer burns and the product could cause fire. Furthermore, labelling, warnings, pictograms and instructions are missing or do not respect the requirements. The product does not comply with the requirements of the General Product Safety Directive and the relevant European standard EN 1860-1.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/37
Вид продукції Barbecue
Найменування продукту Вугілля барбекю Смокі барбекю
Опис продукції та упаковки Мангал на вугіллі, розміри Н36 х Л42 х Д29 см. Продукт також продається в Інтернеті.
Країна походження Тайвань
Тип та характер ризику Горизонтальна поверхня, на якій розміщується барбекю, стає занадто гарячою, досягаючи температури на 102 градуси вище температури навколишнього середовища (межа - 50 градусів). Як наслідок, користувач може зазнати опіків, а виріб може призвести до пожежі. Крім того, маркування, попередження, піктограми та інструкції відсутні або не відповідають вимогам. Продукт не відповідає вимогам Загальної директиви з безпеки продукції та відповідного європейського стандарту EN 1860-1.