Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію
Сайт працює в тестовому режимі.

Plastic greenhouse

Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/45
Вид продукції Plastic greenhouse
Найменування продукту Plastic greenhouse Vaxthus
Опис продукції та упаковки Transparent plastic cover for a small greenhouse
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику The transparent plastic contains short chain chlorinated paraffins (SCCPs) with measured value up to 0.7% by weight and cadmium with measured value up to 0.03% by weight.SCCPs persist in the environment, are toxic to aquatic organisms at low concentrations and bioaccumulate in wildlife and humans, posing a risk to human health and the environment. Cadmium is very toxic to aquatic life and poses a risk to the environment. The product doesn't comply with the Regulation on persistent organic pollutants (POP Regulation) and the REACH Regulation.
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/45
Вид продукції Plastic greenhouse
Найменування продукту Пластикова теплиця Vaxthus
Опис продукції та упаковки Прозора пластикова кришка для маленької теплиці
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Прозорий пластик містить коротколанцюгові хлоровані парафіни (КЦХП) з виміряним значенням до 0,7% за масою і кадмій з вимірюваним значенням до 0,03% за масою. КЦХП зберігаються в навколишньому середовищі, є токсичними для водних організмів у низьких концентраціях і біоакумулюються в дикій природі. і людей, створюючи ризик для здоров'я людей та навколишнього середовища. Кадмій дуже токсичний для водних організмів і становить небезпеку для навколишнього середовища. Продукт не відповідає Положенню про стійку органікузабруднювачів (Регламент про СОЗ) та Регламент REACH.